Бакалавр бүтүрүүчүлөрү – 173

Магистр бүтүрүүчүлөр - 28

Бөлүмдө эмгектенген мугалимдер

Эмгектенип жаткандар - 14

Аты-Жөнү

Кызматы

Даражасы

Статусу

Жалпы тажрыйбасы

Бөлүмдөгү тажрыйбасы

Келишим

1.

Зарлык Маймеков

Бөлүмдүн башчысы

Техника илимдеринин доктору

Профессор

49

20

Толук

2.

Канатбек Кожобаев

Профессор

Техника илимдеринин доктору

Профессор

55

19

Толук

3.

Мустафа Долаз

Профессор

PhD

Профессор

35

2

Толук

4. Мехмет Кобья Профессор PhD Профессор 38 1 Толук
5. Нурзат Тотубаева Доцент Биология илимдеринин кандидаты Доцент 24 13 Толук

6.

Жаӊыл Искакова

Доцент м.а.

PhD

Доцент м.а.

13

4

Толук

7. Кубат Кемелов Ага окутуучу Техника илимдеринин кандидаты Ага окутуучу 13 13 Толук

8.

Нурзат Шайкиева

Адис

Химия илимдеринин кандидаты

Адис

22

19

Толук

9.

Алмаз Исаев

Адис

Физ-мат илимдер адиси

Адис

22

7

Толук

10. Жанарбек Изаков Лаборант Магистр Лаборант 13 13 Толук

11.

Мирлан Молдобаев

Кызматкер

Магистр

Кызматкер

13

10

Толук

12. Кубат Баканов Доцент Техника илимдеринин кандидаты Доцент   9 Сааттык төлөм

13.

Болотхан Райапов

Окутуучу

PhD

Окутуучу

 

7

Сааттык төлөм

14. Мирлан Дайыров Окутуучу PhD Окутууучу   1 Сааттык төлөм


Эмгектенип кеткендер - 17

1. Проф. Др. Тинатин Дөөлөткельдиева 2002-2004  ------------2 жыл

2. Др. Нурлан Маматов 1998-2008 ------------------------------10 жыл

3. Ага окутуучу. Сердар Камуран Явуз 2000-2007 ----------7 жыл

4. Доц. Халил Гүнгөр 2001-2003 ---------------------------------2 жыл

5. Др. Сезен Өзек 2002-2008 -------------------------------------6 жыл

6. Ага окутуучу Махмут Дурмаз 2000-2008 ----------------- 8 жыл

7. Доц. Др. Зейнел А.Демирел 2008-2010 -------------------------2 жыл

8. Др. Барбара Дарр 2018-2019 ---------------------------------0,5 жыл

9. Доц. Др. Кайрат Молдошев 2010-2018 -------------------------8 жыл

10. Доц. Др. Мирлан Дылдаев 2010-2011 ---------------------------1 жыл

11. Др. Кубаныч Койчуманов 2016-2018 -----------------------3 жыл

12. Окутуучу Азиз Муллабаев 2003-2012 ----------------------9 жыл

13. Ассистент Гульзат Керимбаева 2008-2011 ----------------3 жыл

14. Катчы Бактыгүл Стакеева 2010-2013 -----------------------3 жыл

15. Лаборант Жылдыз Өскөнбаева 2008-2019 ---------------11 жыл

16. Доцент Др. Жумакадыр Карамолдоев 2013-2020-------------7 жыл

17. Окутуучу Др. Эльса Түнкатарова 2019-2020------------------1 жыл