Бакалавр бүтүрүүчүлөрү – 154

Магистр бүтүрүүчүлөр - 21

Бөлүмдө эмгектенген мугалимдер

Эмгектенип жаткандар - 15 (Жасалып жатат)

Аты-Жөнү

Кызматы

Даражасы

Статусу

Жалпы тажрыйбасы

Бөлүмдөгү тажрыйбасы

Келишим

1.

Зарлык Маймеков

Бөлүмдүн башчысы

Техника илимдеринин доктору

Профессор, КР инженердик академиясы академиги

47

18

Толук

2.

Канатбек Кожобаев

Профессор

Техника илимдеринин доктору

Профессор

53

17

Толук

3

Мустафа Долаз

Профессор

PhD

Профессор

28

9 ай

Толук

4

Кубат Баканов

Доцент

Техника илимдеринин кандидаты

Доцент

 

7

Жарым

5

Жумакадыр Карамолдоев

Доцент

География илимдеринин кандидаты

Доцент

 

5

Жарым

6

Жаӊыл Искакова

Жардамчы доцент

PhD

Доцент м.а.

11

2

Толук

7

Нурзат Тотубаева

Ага окутуучу

Биология илимдеринин кандидаты

Доцент

21

11

Толук

8

Нурзат Шайкиева

Адис

Химия илимдеринин кандидаты

Адис

20

17

Толук

9

Алмаз Исаев

Адис

Физ-мат илимдер адиси

Адис

20

5

Толук

10

Мирлан Молдобаев

Кызматкер

Магистр

Кызматкер

11

8

Толук

11

Кубат Кемелов

Ассистент

Техника илимдеринин кандидаты

Ассистент

11

11

Кыска

12

Жанарбек Изаков

Ассистент

Магистр

Ассистент

11

11

Кыска

13

Болотхан Райапов

Окутуучу

PhD

 

 

5

Сааттык төлөм

14

Эльса Түнкатарова

Окутуучу

Биология илимдеринин кандидаты

 

 

9 ай

Сааттык төлөм


Эмгектенип кеткендер - 15

1. Проф. Тинатин Доолеткельдиева 2002-2004  ------------2 жыл

2. Др. Нурлан Маматов 1998-2008 ------------------------------10 жыл

3. Ага окутуучу. Сердар Камуран Явуз 2000-2007 ----------7 жыл

4. Доц. Халил Гүнгёр 2001-2003 ---------------------------------2 жыл

5. Др. Сезен Озек 2002-2008 -------------------------------------6 жыл

6. Ага окутуучу Махмут Дурмаз 2000-2008 ----------------- 8 жыл

7. Доц. Зейнел А.Демирел 2008-2010 -------------------------2 жыл

8. Др. Барбара Дарр 2018-2019 ---------------------------------0,5 жыл

9. Доц. Кайрат Молдошев 2010-2018 -------------------------8 жыл

10. Доц. Мирлан Дылдаев 2010-2011 ---------------------------1 жыл

11. Др. Кубаныч Койчуманов 2016-2018 -----------------------2 жыл

12. Окутуучу Азиз Муллабаев 2003-2012 ----------------------9 жыл

13. Ассистент Гульзат Керимбаева 2008-2011 ----------------3 жыл

14. Катчы Бактыгул Стакеева 2010-2013 -----------------------3 жыл

15. Лаборант Жылдыз Осконбаева 2008-2019 ---------------11 жыл