Экологиялык инженерия  билим багытынын бүтүрүүчүлөрү

Азыркы мезгилде “Экологиялык инженерия” билим багыты боюнча 16-чы бакалавр жана 8-чи магистр бүтүрүүчүлөр  даярдалып, чыгарылды. Алдыда докторантура программасын ачуу маселеси турат.

Бакалавр бүтүрүүчүлөрү – 154

Магистр бүтүрүүчүлөр - 21

Бөлүмдө эмгектенген мугалимдер

Эмгектенип кеткендер - 15

1. Проф. Тинатин Доолеткельдиева 2002-2004  ------------2 жыл

2. Др. Нурлан Маматов 1998-2008 ------------------------------10 жыл

3. Ага окутуучу. Сердар Камуран Явуз 2000-2007 ----------7 жыл

4. Доц. Халил Гүнгёр 2001-2003 ---------------------------------2 жыл

5. Др. Сезен Озек 2002-2008 -------------------------------------6 жыл

6. Ага окутуучу Махмут Дурмаз 2000-2008 ----------------- 8 жыл

7. Доц. Зейнел А.Демирел 2008-2010 -------------------------2 жыл

8. Др. Барбара Дарр 2018-2019 ---------------------------------0,5 жыл

9. Доц. Кайрат Молдошев 2010-2018 -------------------------8 жыл

10. Доц. Мирлан Дылдаев 2010-2011 ---------------------------1 жыл

11. Др. Кубаныч Койчуманов 2016-2018 -----------------------2 жыл

12. Окутуучу Азиз Муллабаев 2003-2012 ----------------------9 жыл

13. Ассистент Гульзат Керимбаева 2008-2011 ----------------3 жыл

14. Катчы Бактыгул Стакеева 2010-2013 -----------------------3 жыл

15. Лаборант Жылдыз Осконбаева 2008-2019 ---------------11 жыл

 

Эмгектенип жаткандар - 15

1. Проф. Зарлык Маймеков 2001 жылдан баштап --------------18 жыл

2. Проф. Канатбек Кожобаев 2002 жылдан баштап ------------17 жыл

3. Доц. Кубат Баканов 2012 жылдан баштап ----------------------7 жыл

4. Доц. Жумакадыр Карамолдоев 2014 жылдан баштап ------5 жыл

5. Др. Болотхан Райапов 2014 жылдан баштап ------------------5 жыл

6. Др. Нурзат Тотубаева 2008 жылдан баштап -------------------11 жыл

7. Др. Нурзат Шайкиева 2002 жылдан баштап -------------------17 жыл

8. Окутуучу Алмаз Исаев 2014 жылдан баштап -----------------5 жыл

9. Др. Жаӊыл Искакова 2017 жылдан баштап -------------------2 жыл

10.Ассистент Кубат Кемелов 2008 жылдан баштап ------------11 жыл

11. Ассистент Жанарбек Изаков 2008 жылдан баштап --------11 жыл

12. Кызматкер Мирлан Молдобаев 2010 жылдан баштап ----8 жыл

13. Катчы Аида Жайлообаева 2017 жылдан баштап-----------2 жыл

Жаңы эмгектенип баштагандар

14. Проф. Мустафа Долаз 2019

15. Др. Эльса Түнкатарова 2019