Студенттер бүтүрүү иштерин төмөнкү нуктарда жазууда: экологиялык коопсуз технологияларды иштеп чыгуу; органикалык жана органикалык эмес чийки заттарды конверсиялоо; кайра иштетүү өндүрүмдөрүн утилдөө; заттарды бөлүү жана тазалоо; айлана чөйрө компоненттерине техногендик таасирлерди экологиялык баалоо ж.б.


2021 - 2022 окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн квалификациялык бүтүрүү иштеринин темалары

 


2020 - 2021 окуу жылындагы диссертациялардын темалары

1. 1951Y02002. Элдина Муратбекова. Жетекчиси: проф.др. Мустафа Долаз. “Кыргызстанда өстүрүлгөн мөмө-жемиштерден боёкторду алуу жана алардын негизинде жүн буласын боё”

 


Магистрлардын диссертациялары:

2009-2010, 2020-2021

Бакалаврдык бүтүрүү иштердин темалары:

2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021