Студенттер бүтүрүү иштерин төмөнкү нуктарда жазууда: экологиялык коопсуз технологияларды иштеп чыгуу; органикалык жана органикалык эмес чийки заттарды конверсиялоо; кайра иштетүү өндүрүмдөрүн утилдөө; заттарды бөлүү жана тазалоо; айлана чөйрө компоненттерине техногендик таасирлерди экологиялык баалоо ж.б.

 

2018-2019 окуу жылындагы диссертациялар

1. Гулжан Эсенжанова. 2019. Балыкчы шаарында мунай зат менен кирдеген топурактардын микро жана макроэлементтик курамынын өзгөрүүсүн анализдөө. Жетекчи: Проф. Др. Канатбек Кожобаев.

2. Гулжан Талайбекова. 2019. Балыкчы шаарында мунай зат менен кирдеген топурактарды фиторемедиациялоо. Жетекчи: Др. Нурзат Тотубаева.


Магистрлардын диссертациялары:

 

Бакалаврдык бүтүрүү иштер:

20202019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 20132012, 2009-2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.