Студенттер бүтүрүү иштерин төмөнкү нуктарда жазууда: экологиялык коопсуз технологияларды иштеп чыгуу; органикалык жана органикалык эмес чийки заттарды конверсиялоо; кайра иштетүү өндүрүмдөрүн утилдөө; заттарды бөлүү жана тазалоо; айлана чөйрө компоненттерине техногендик таасирлерди экологиялык баалоо ж.б.

2019-2020 Бакалаврдык дипломдук иштер

1. Жапайы өсүмдүктөрдөгү биоактивдүү компоненеттердин кармалышына экологиялык факторлордун таасири. Тилек Марленов. Ж: Жард. Доц.PhD. Жаңыл Искакова.

2. Нарын жергесинин шордуу топурактарынын экологиялык абалы жана аларды жакшыртуу жолдору. Арууке Кайратбек кызы. Ж: б.и.к. (PhD) Нурзат Тотубаева.

3. Бишкек шаарынан сарыгып өткөн кыртыш сууларын, анын физико-химиялык касиеттеринин негизинде экологиялык баалоо. Чолпон Бейшенби кызы. Ж: т.и.д. проф. Канатбек Кожобаев.

4. Катуу тиричилик калдыктарынан алынган биокомпостту экологиялык таза жашылча жемиштерди өстүрүүдө колдонуу. Айтурган Жолборсова. Ж: б.и.к. (PhD) Нурзат Тотубаева.

5. Байпак чыгарган текстиль фабрикасынын таштандыларынан целлюлоза, анын туундуларын алуу мүнөздөлөрү. Бегали Нурали уулу. Ж: проф.др. Мустафа Долаз.

6. Чүй жергесинин шордуу топурактарынын экологиялык абалы жана аларды жакшыртуу жолдору. Айжана Максатбекова. Ж: б.и.к. (PhD) Нурзат Тотубаева.

7. Ит мурундагы биоактивдүү компоненттердин кармалышына экологиялык факторлордун таасири. Данияр Куттыбай. Ж: Жард. Доц.PhD. Жаңыл Искакова.

8. Мөмөлөрдү ар кыл жол менен кургатуу жана алардагы биоактивдүү компоненттердин кармалышы. Фатима Райымбекова. Ж: Жард. Доц.PhD. Жаңыл Искакова.

9. Эмен жаңгагынан карбоксиметил желуддук крахмалды алуу жана анын мүнөздөмөсү. Байыш Парпиев. Ж: проф.др. Мустафа Долаз.

10. Туздуу көлүнүн микробиотасынын экологиялык өзгөчөлүктөрү. Исабек Эсиркеев. Ж: б.и.к. Нурзат Тотубаева.

11. Орто-Алыш суу алгычынын кыртыш сууларынын үстүнкү горизонтторунун экологиялык абалын баалоо.1504.02030. Жазмина Сабитахунова. Ж: т.и.д. проф. Канатбек Кожобаев.

12. Чополуу кумдардагы мунайзат өндүрүмдөрүнөн электрокинеталык жол менен тазалоо. Элеман Мукадисов. Ж: т.и.д. проф. Канатбек Кожобаев.

13. Көмүр казып алуу жана анын Кара-Кече дарыясы сууларынын айрым көрсөткүчтөрүнө болгон таасирин баалоо. Элнура Жумадилова. Ж: т.и.д. проф. Канатбек Кожобаев.

14. Бишкек жаңы таштанды жатагынын долбоорунун абалы жана айрым катуу заттардын ажыроосун экологиялык баалоо. Тариэль Акимов. Ж: т.и.д. проф. Зарлык Маймеков.


2018-2019 окуу жылындагы диссертациялар

1. Гулжан Эсенжанова. 2019. Балыкчы шаарында мунай зат менен кирдеген топурактардын микро жана макроэлементтик курамынын өзгөрүүсүн анализдөө. Жетекчи: Проф. Др. Канатбек Кожобаев.

2. Гулжан Талайбекова. 2019. Балыкчы шаарында мунай зат менен кирдеген топурактарды фиторемедиациялоо. Жетекчи: Др. Нурзат Тотубаева.


Магистрлардын диссертациялары:

 

Бакалаврдык бүтүрүү иштер:

201920182017, 2016, 2015, 2014, 20132012, 2009-2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.