Аты Алмазбек Исаев
Э-куржун almazbek.isaev@manas.edu.kg
Кабинет MFFB-MF 320
Телефону 492757 (1074)
Сабактар

MÜH-201 : МАТЕРИАЛДАРДЫН КАРШЫЛЫГЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-207 : РАДИАЦИЯЛЫК ЭКОЛОГИЯ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-315 : ЫЗЫ-ЧУУ КИРДҮҮЛҮГҮ ЖАНА КӨЗӨМӨЛ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-306 : АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН ГЕОФИЗИКАСЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

Резюме

ӨМҮР  БАЯНЫ  ЖАНА  ИЛИМИЙ ИШТЕРИ:

 

Ысык-Көл обл. Отуз-Уул  айылы. 24.11.1968

Билими жана илимий даражасы:

Даража, наам

Факультет,бөлүм/багыт

Институт/Университет

Бүтүргөн жылы

Жогорку  билим

Физика факультети. Теориялык Физика Факультети.

Кыргыз Мамлекеттик Улутук Университети

1986-1993

Аспирантура

Табигый Илимдер институту. Теориялык Физика бөлүмү

Стамбул Университети

1994-

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адистик бүтүрүү иши жана илимий жетекчиси :


1.Салыштырмалуулуктун жалпы теориясы. Эйнштейндин  те\демеси. Шварцшильдин  ыкмасы. (Курстук  иш). Жетекчиси  академик О. Шаршекеев.Магистрлик диссертациянын аты жана жетекчилердин аты-жөнү:

2.Математикалык  Физика  Ыкмалары. Электр Жаасы  Те\демесинин  чыгарылышы.(Фортран  тилинде  программалоо). Курстук  иш.Жетексичи  ф-м илимдеринин  доктору В.М. Лелёвкин.

3.Математикалык  Физика  Ыкмалары. Эленбаас-Хеллер  те\демесин  Гаусс-Зейдель ыкмасы аркылуу  чыгарылышы.(Фортран  тилинде  программалоо). Курстук  иш.Жетексичи  ф-м илимдеринин  доктору В.М. Лелёвкин.

4.Микроэлектроникада  Магнетрондук  Жогоруу  жыштыктык  разряд. (Практикалык отчёт)  Жетексичи  ф-м илимдеринин  доктору Ж.К.Оторбаев.

Кандидаттык жана доктордук диссертациялар:

Академиялык кызматтар:

Кызмат/иш орду

Иштеген жери

Жыл

Физика адиси

Физика  Лабораториясы

2000-2013

Экология  адиси

Экология Лабораториясы

2013

     

 

 

Илимий иштери

Илимий иштери:

1.Маймеков З.К., Самбаева.Д.А.,Изаков Ж.,Исаев А., Температура жана  хлорид  натрийдин  техногендик  таасирине  кúз  карнды  болгон  (Kt, An)  заряддалган  бúл¸кчúлúрд¸н  эритмедеги  концентрациясынын  таралышынын  аныкталуусу.-

2.Бир  жолу  статикалык  белгил¸¸  эмес  балканын  серпилгичт¸¸  сызыгынын  аныкталышы. .-Алма-Ата-2015

3.Исаев А.Д., Туурасынан  т¸з  сызыктуу  эмес  ийил¸¸   маселеси.-Илим  жана  жаы  технологиялар. .(РИНЦ)-Бишкек-2015

4.Исаев А.Д., Туурасынан  т¸з  сызыктуу  эмес  ийил¸¸, ыктымалдуулук  интегралы  жана  Риккати  тедемеси. -Илим  жана  жаы  технологиялар. .(РИНЦ)-Бишкек-2016

5. Исаев А.Д., Физика жана физикалык  практикум IV.- Илим  жана  жаы  технологиялар. .(РИНЦ)-Бишкек-2016

6. Исаев А.Д., Физика жана физикалык  практикум I - III .-Жарчысы  КМУ Арабаева атындагы  КМУ  -Бишкек-2016

7. Исаев А.Д., Риккати  тедемесинин  бир чыгарышы. Жарчысы  КМУ Арабаева атындагы  КМУ  -Бишкек-2016

8.Исаев А.Д., Об одном методе решения нелинейных дифференциальных уравнений.-Наука и новые технологии.(РИНЦ)-Бишкек-2016

(Из математических проблем тысячелетия: уравнение Ван дер Поля ,уравнение Дуффинга,уравнение Матьё)  (на рассмотрении)

Makalelerim
Dergi Makale Durum Makale Gönderilme Tarihi Oluşturulma Tarihi Hareketler
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi RİCCATİ DENKLEMİ (Yeni metodun uygulanması) Gönderilmedi - 18 Ocak 2019 08:48:24  
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Riccati denklemleri (Metodun varyasyonları) İncelemede 4 Şubat 2019 11:31:47 4 Şubat 2019 11:31:04
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi Bessel ve Airy Denklemleri İncelemede 31 Ocak 2019 07:56:14 31 Ocak 2019 07:52:01
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi RİCCATİ DENKLEMİ (Yeni metodun uygulanması) İncelemede 18 Ocak 2019 12:10:41 18 Ocak 2019 11:38:26
 
http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=291968895

Патенттер: Разработка метода  решений для  нелинейных диффренциальных уравнений. (Метод подстановки Алмаз Бея).    9.Исаев А.Д., Поверхностно-активные вещества, разработка методов их очистки. (планируется )