Аты Проф.док. Зарлык МАЙМЕКОВ
Э-куржун zarlyk.maymekov@manas.edu.kg
Кабинет MF 314
Телефону 49 27 56-57 (1077)
Сабактар

ÇEV-308 : ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОЛДОНУУ НЕГИЗДЕРИ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-405 : ТЕХНОГЕНДИК СИСТЕМАЛАР ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТОБОКЕЛДИК (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

BTZ-451 : БҮТҮРҮҮ ИШИ I (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

BTZ-452 : БҮТҮРҮҮ ИШИ II (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

DES-400 : АДИСТИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

DES-402 : КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

DES-404 : БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО СЫНАГЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-206 : ЛАНДШАФТ ТААНУУ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН АНТРОПЕГ.ЛАНДШАФТТAP (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-501 : АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ СЫНАК (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

FBE-503 : ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕГИ МАТЕМАТИКАЛЫК ЫКМАЛАР (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-535 : ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН ЭКОЛОГИЯЛЫК ТААСИРЛЕРДИ ЭСЕПТӨӨ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-534 : ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН ЗАТТАРДЫ БӨЛҮҮ ПРОЦЕССТЕРИ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-530 : МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-518 : ЭКОЛОГИЯНЫН ЖАНА ЖАРАТ.КОЛДОН.ЗАМАНБАП КӨЙГӨЙЛӨРҮ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-520 : ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО БАГЫТЫНДАГЫЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫК (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-500 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ПРАКТИКАСЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

Резюме

Резюме

МАЙМЕКОВ ЗАРЛЫК КАПАРОВИЧ

Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Тынчтык проспекти, 56,

720044, Бишкек, Кыргызстан, Жал кичи району,Ч.Айтматов атындагы студенттик кампус

тел.: +996-312-492763 (64, 65, 69); факс: +996-312-541935;

E-почта: z.maymekov@gmail.com; z.maymekov@mail.ru

Билими

1995 техника илимдеринин доктору, 05.17.01 – органикалык эмес заттардын технологиясы жана 05.17.08- химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар, Химиялык технология институту, Казахстан

1981-1984 аспирантура, техника илимдеринин кандидаты, 05.17.08 – химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар, СССР илимдер академиясы, Н.С.Курнаков атындагы жалпы жана органикалык эмес химия институту, заттарды терең тазалоо жана процесстерди бөлүү лабораториясы, Москва, Россия

1979-1980 химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар, илимий изилдөөчү, химиялык машина куруу институту (МИХМ), Москва, Россия

1972-1977 химия факультети, химик, химия мугалими, Кыргыз Мамлекеттик Университети (КМУ, Фрунзе, Кыргызстан)

Тилдер

кыргыз тили – эне тили, орус тилинде эркин сүйлөйт жана жазат, түрк тилинде жазат, сүйлөй алат, англис тилинде сөздүктү колдонот

Илимий ишмердик чөйрөсү

Өнөр жай экологиясы жана айлана чөйрөнү коргоо, геоэкология, химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар, органикалык эмес заттардын технологиясы, отун жана суу-туз системаларын физико-химиялык моделдештирүү

Лекциялык курстар:

Экологиялык химия ; суюктуктардын механикасы; жылуулук процесстери; масса алмашуу процесстери; экологиялык таасирлерди эсептөө; бөлүү процесстери; ташуу кубулушу; бүтүрүү иши ; магистрдик диссертация .

Кесиптик тажрыйбасы

2009 - … Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженердик факультет, Экологиялык инженерия бөлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргызстан

2009 Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженердик факультеттин декан милдетин аткаруучу, Бишкек, Кыргызстан

2002-2004 Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженердик факультеттин деканы, Бишкек, Кыргызстан

2001 Инженердик факультет, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Экологиялык инженерия бөлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргызстан

2000-2001 Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженердик факультет, Экологиялык инженерия бөлүмүнүн профессору, Бишкек, Кыргызстан

1996-2001 Кыргыз Мамлекеттик Университети, Кыргыз тоо-кен металлургиялык институтунун чакырылган профессору, Бишкек, Кыргызстан

1990-2001 Кыргыз Илимдер Академиясы, химия жана химиялык технология институту, өнөр-жай экология лаборатория башчысы, Бишкек, Кыргызстан

1985-1990 Кыргыз Илимдер Академиясы, органикалык эмес жана физикалык химия институту (КИА), кенже жана улуу илимий кызматкер, Фрунзе, Кыргызстан

1981-1984 СССР Илимдер Академиясы, Н.С.Курнаков атындагы жалпы жана органикалык эмес химия институту, заттарды терең тазалоо жана процесстерди бөлүү лабораториясы, аспирант, Москва, Россия

1977-1981 Кыргыз Илимдер Академиясы, органикалык эмес жана физикалык химия институту , кенже илимий кызматкер, илимий адис, Фрунзе,Кыргызстан

Эл-аралык кесиптик тажрыйбасы

2005-2008 Казак Илимдер Академиясы, Химиялык илимдер институту, кандидаттык жана докторлук диссертациялык илимий кенештин мүчөсү, Алматы, Казахстан

1979-1981 химиялык машина куруу институту (МИХМ), СССР илимдер академиясы, Н.С.Курнаков атындагы жалпы жана органикалык эмес химия институту, заттарды терең тазалоо жана процесстерди бөлүү лабораториясы, илимий адис, Москва, Россия

1976-1977 өндүрүштүк практика, Ленинград Мамлекеттик университети, Ленинград, Россия

Сыйлыктар

2017 Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын алтын эскертме белгиси

2010 ардактуу наам «Жаратылышты коргоонун отличниги» Бишкек, Кыргызстан

2007 ардактуу наам «Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги» Бишкек, Кыргызстан

1999 академиялык илимди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн грамота , Кыргыз Илимдер Академиясы, Бишкек, Кыргызстан

1998 ачылыштарды жасоодогу жетишкендиктери үчүн III даражадагы диплом, республикалык конкурс, Кыргызпатент, Бишкек, Кыргызстан

1986 илимий-изилдөөдөгү жетишкендиктери үчүн I жана II даражадагы дипломдор, Кыргыз Илимдер Академиясы , Фрунзе, Кыргызстан

1981 Менделеев атындагы Бүткүл союздук химиялык коомдук жеке сыйлык, Москва, Россия

Илимий долбоорлор

2017 Щелочтуу-жердик металлдардын оксиддеринин негизинде электротрансформаторлордогу полихлорбифенилдин конверсиясынын жана утилдөөнүн илимий негизин түзүү. (каржылоо – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги)

2015-2016 Электроизоляциялык суюктуктарды ажыратуу процессин физика-химиялык моделдештирүү жана хлорду кармаган заттардын концентрациясын газ фазасында азайтуу

2013-2014 Туруктуу органикалык кирдеткичтерди термикалык ажыратуу жана алардын концентрациясын газ фазасында азайтуунун физика-химиялык негиздерин иштеп чыгуу (каржылоо – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги)

2009-2012 Мештерден чыккан газдардын учуусун азайтуунун физика-химиялык жана жылуулук-масса алмашуунун негиздерин иштеп чыгуу жана алардын айлана чөйрө тийгизген экологиялык-экономикалык таасирин баалоо (каржылоо – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги)

2007-2008 Айлана-чөйрөнү газдык учуулар менен булгоонун экологиялык коромжусун баалоо жана аны азайтуунун жолдорун иштеп чыгуу (каржылоо – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги)

2003-2006 Ширетүү иштерине колдонуучу көмүртектин кош кычкылын алуу үчүн техногендик заттарды конверсиялоо ( каржылоо – Кыргызстан,Билим жана илим министрлиги)

Эл аралык жана республикалык илимий уюмдарда мүчөлүк жана милдеттери

-Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын анык мүчөсү (академик), 2010

-Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын мүчө-корреспонденти (чл-корр.), 2010

-«Жаратылышты колдонуу жана антропосфера» эл аралык журналынын редколлегия тобунун мүчөсү, журнал ЮНЕСКО (Франция, Париж) тарабынан катталган жана Казахстанда басылып чыгат

Жазылган китептер же китептердеги бөлүмдөр

 1. Маймеков З.К. Публицист, нагыз-мударис-аалым, профессор. Мударист - Бишкек,2017 – Китеп - с.41-47
 2. Мустафаев К. Ж., Маймеков З.К. Экологические услуги в речных бассейнах// - РК, Тараз, «Формат-Принт», 2015-146с
 3. Маймеков З. К. Научные основы оптимизации процессов сжигания жидкого топлива и рекарбонизации водно-солевых систем- учебник с грифом МОиН КР, Бишкек,2015- 410 с;
 4. Маймеков З. К., Самбаева Д.А. Суюктуктардын механикасы- учебник с грифом МОиН КР - Бишкек, КТУМ,2015-217 б.
 5. Сыдыков Ж.Д., Самбаева Д.А., Маймеков З. К. Конверсия карбонатсодержащего техногенного сырья и уменьшения содержания газовой фазы в окружающей среде - Бишкек, 2014-112с.
 6. Бообекова Ж., Жумалиев С., Маймеков З. К. Жалпы жана органикалык эмес химия-лабораториялык тажрыйбалар – Бишкек: КТУМ,2009-267б.
 7. Осмонбетов К.О., Маймеков З. К. Экологическое образование и воспитание - в поисках будущего. Экологический вестник. - Бишкек: НАСИ, 1999 -85с.
 8. Маймеков З. К. Массообмен между каплями жидкости и газом в процессах абсорбции и испарения- Бишкек: Илим, 1993-153с.

Патенттер (4)

Маймеков З.К., Щередин В.А., Щередин А.В..,Бейшенкулова Д.А. Водоразборная колонка -Патент № 552 от 02.08.2002.

Маймеков З.К., Молдошев А.М., Ларин А.Н.,Самбаева Д.А.. Шпаклёвка- Патент КР №509 от 01.03.2001.

Маймеков З.К., Щередин В.А., Ларин А.Н.,Самбаева Д.А. Роторно-пульсационный аппарат для приготовления водотопливных эмульсий- Патент КР №274 по заявке №970136.1 от 31.10.1997.

Маймеков З.К., Ларин А.Н., Багимов Н.И.. Роторно-пульсационный аппарат для эмульгирования капель воды в топливе- Патент № 146 № 960352.1 от 08.05.96.

Илимий иштери

Эл аралык авторитеттүү журналдарда жарыяланган макалалар (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. K. Kemelov, U. Maymekov, D. Sambayeva, Z. Maymekov. Reducing the Concentration of Benzo(a)pyrene in the Soot Particles in Gas Phase by Using and Burning Water Fuel Emulsions. Polish Journal of Environmental studies. 2020. PJOES-00875-2019-02.
 2. Маймеков З.К., Кебец А.П., Кулов Н.Н., Хабиров В.В. Использование дымовых газов для управления карбонатным равновесием водно-солевых систем. Теоретические основы химической технологии. (Theoretical foundations of chemical engineering) - 1994. - т.28. - №1.-с.92-96
 3. Маймеков З.К., Кебец А.П., Хабиров В.В., Кулов Н.Н. Прогнозирование количества токсичных выбросов в процессе горения твердого топлива с помощью ЭВМ. Теоретические основы химической технологии. - (Theoretical foundations of chemical engineering) 1993. - т.27- №6- С.651-653
 4. Маймеков З.К., Малофеев Н.А.,Малюсов В.А.(1984) Массообмен при испарении капель воды в воздух в колонне распылительного типа- Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Теор. основы хим. технологии)- Москва, 1984-т.18- №5-с.579-583
 5. Маймеков З.К., Малофеев Н.А.,Малюсов В.А.(1984) Исследование массообмена в процессе испарения капель воды в воздух в режиме противотока фаз- Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Теор. основы хим. технологии)- Москва, 1984-т.18- №3-с.277-303
 6. Маймеков З.К. Максимов В.В., Малофеев Н.А., Малюсов В.А. Методика исследования кинетики массообмена в газовой фазе в двухфазном газокапельном потоке. Журнал прикладной химии. (Russian Journal of Applied Chemistry) – 1983. -т.56.-№12.-с.2741-2742.
 7. Маймеков З.К., Малофеев Н.А., Малюсов В.А., Подгорная И.В. Исследование массообмена между каплями воды и газом в процессе абсорбции кислорода из воздуха. Теоретические основы химической технологии. (Theoretical foundations of chemical engineering) - 1983.-т.17.- №2.-с.165-171

Эл аралык башка авторитеттүү журналдарда жарыяланган макалалар

 1. Maimekov Z.K., D.A. Sambaeva, J.B. Izakov, T.Z. Maimekov. Elektrik transformatörlerinde kullanılan sovolun ve toksik klor içeren maddelerin baryum oksitin yardımıyla ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi. Bildiri Kitabı, Taraz, 17 Mayıs 2019, s.11-15.
 2. Maymekov Zarlık, Sambayeva Damira, Izakov Janarbek, Moldobayev Mirlan, Kemelov Kubat. Physical and Chemical Modeling of Toxic Electrical Insulating Liquids Decomposition and Reduction of Chlorine-Containing Substances Concentration in the Gas-Phase. The Congress Book of Abstracts of Eurasian Agriculture and Natural Sciences-Bishkek,2017- p.745.
 3. МаймековЗ.К., СамбаеваД.А., ИзаковЖ.Б., Молдобаев М.Б., Кемелов К.А. Физико-химическое моделирование процесса разложения токсичных электроизоляционных жидкостей и снижение концентрации хлорсодержащих веществ в газовой фазе. В материалах Евразийского Конгресса сельского хозяйства и естественных наук-Бишкек, сентябрь, 2017
 4. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Кемелов К.А., Изаков Ж. Б., Молдобаев М.Б. Экологические п роблемы детоксикации хлорорганических токсичных веществ. Материалы научно-практической конференции “III Urkumbayev readings”, Тараз -2015.
 5. Z. Maimekov, D. Sambaeva, J. Izakov, v.b. - Yeraltı içme sularında katyon ve anyon konsantrasyon dağılımının değerlendirilmesi, teknojenik sodyum klorürün sıcaklığına ve içeriğine bağlı pH çözeltisi analizi, ICOCEE’2015 – Cappadocia, Nevsehir, Turkiye, Mayıs 20-23, 2015
 6. Мустафаев К.Ж., Маймеков З.К. Проблемы управления водными и земельными ресурсами. Мат.меж. научного форума-Москва,2015-М.: Изд. РГАУ-МСХА,2015-с.41-50
 7. Маймеков З.К., Сейтказиев А.С., Джетимов М.А. Целенаправленное и эффективное использование сточных водных ресурсов Или-Балхашского бассейна в производстве кормовых культур. Материалы меж.научно-практ. конф. «Наука,образование и инновация-Факторы реализации стратегии «Казахстан-2050»-Талдыкорган,23-24 октября,2015-т.1-с.275-279
 8. Z. Maymekov, D. Sambaeva, K. Kemelov, M. Moldobaev, J. Izakov. – Endüstriyel atık suyun sodyum siyanürün imhası ve hidrojen indeksinin (pH) belirlenmesi, (IESSV’2014) Van, Turkiye, 2014
 9. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Исматиллаев С.П. Эффективная переработка отходов сурьмяной промышленности-один из путей снижения геоопасности в окружающей природной среде- Effektif rececling in antimony-one of the ways to reduce the geohazard in the environment. В мат. меж. конф. «Дистанционные и наземные исследования Земли в Центральной Азии» -Бишкек,ЦАИИЗ,2014,8-9сентября-с.57 и с.168-172/ Materials of International conference «Remote-and ground-based Eath observations in Central Asia» Bishkek Kyrgyzstan September 8-9,2014 , S.57, S/168-172
 10. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Укелеева А., Ибраева Ж. Изучение процесса окисления сульфида сурьмы в среде: пероксид водород – воздух и определение концентрационного распределения сурьмы в газо-жидкостной среде. Қ.Сәтбаевтың 115 жылдығына арналған "Алаштың тұңғыш академигі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. мат. 12 сәуір. Шымкент 2014 жыл. стр. 6-10.
 11. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Экологиялык изилдөөлөрдөгү негизги илимий багыттар. Мат.международной научно-практической конференции «2 Уркумбаевские чтения», Казахстан, Тараз, 22-23.11. 2013 г.- II том , С.149-151.
 12. Маймеков З.К., Шабданова Э.А.,Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т.,Маймеков У.З. Изучение системы: Sb2S3-K2MnO4-H2SO4-ZnCl2 с целью выщелачивания сурьмы в окислительной среде. Труды V-Международной научно-практической конф. «Жас Кылым».- Казахстан, Тараз, 25-26 апрель 2013.- С.167-171.
 13. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Шабданова Э.А., Тунгучбекова Ж.Т., Маймеков М.К. Физико-химическое моделирование системы: Sb2S3-К2MnO4-H2SO4-ZnCl2 и прогнозирование химического состава продуктов реакции. XXIV Международная научно-практическая конференция «Экология и жизнь». - Россия, Пенза, 2013.-С.127-130.
 14. Мaymekov Z.K., Sambaeva D.A., Kemelov K.A. Reducing the Concentration of Soot in Gas Phase by Using Water-Fuel Oil Emulsions. International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST’2013- Cappadocıa, Urgup, Turkey, June 18-21, 2013
 15. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т., Шабданова Э.А. Концентрационное распределение сурьмусодержащих частиц в системе: Sb2S3-MnO2-H2SO4-NaCl при различных температурах. Международная научно-практическая конференция «Образование и наука в условиях социальной модернизации Казахстанского общества» - Казахстана, Тараз, 2013.- Т.1. - С.16-19.
 16. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Конверсия бензола в среде кислород-вода и снижение концентрации углеродсодержащих техногенных веществ в газовой фазе. В сборник материалов международной научно-практической конфеернции «Новые горизонты и возможности естественных и гуманитарных наук в современном обществе»-Шымкент,2011. -с.410-415
 17. Маймеков З.К. Современные экологические проблемы в области химических разработок. В сборник материалов научно-практической конфеернции «Новый Казахстан, новый педагог,новое поколение». -Шымкент,2011. -с.579-583
 18. Маймеков З.К. Возможости синтеза различных образовательных моделей при определении траекторий образования. В мат. I эл аралык билим беру боюнча конф. КТУМ,Бишкек,2011 –С.59-60
 19. Мaymekov Z.K., Sambaeva D.A. Conversion of oil hydrocarbons in a gas-fluid medium and reduction of carbon oxides concentration in surface layer of atmospheric air. Proceeding of the International Conference on Carbon Reduction Technologies- Gliwice, Poland, 2011.-P.49.
 20. Мaymekov Z.K., Sambaeva D.А., Мullabaev А.М. Evsel katı atıkların dengesel bileşimi ve özelliklerinin sicakliğa bağli olarak değişmesi. Ulusal kati atik yönetimi kongresi. II Национальный конгресс по управлению твердыми отходами «Управление твердыми отходами твердые отходами» - Турция, Мерсин, 18-20 октября, 2010.-С.263-268.
 21. Маймеков З.К., Кенжетаев Г.Ж., Юнусов Н.Х., Акынбеков Е.К. Технологические аспекты разработки гелиотехнологии подогрева и сбора амбарной нефти. Труды меж. научно-прак. конф. «Перспективные направления альтернативной энергетики и энергосберегающие технологии». -Казахстан, Шымкент, 2010-Т.2 -С.117-121
 22. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Энергетические характеристики твердых бытовых отходов и их изменения в зависимости от температуры. Труды меж. научно-прак. конф. «Перспективные направления альтернативной энергетики и энергосберегающие технологии». -Казахстан, Шымкент, 2010-Т.2-С.286-290
 23. Маймеков З.К. Самоорганизация- наиболее вероятный путь устойчивого развития цивилизаций. В мат. Турк дуйносунун социологиялык III конгресси «Ааламдашуу жана турк дуйносу» 21-24 сентябрь, Бишкек, КТУМ,2010 –С.116-117
 24. Маймеков З.К., Кожобаев К.А. Образовательная технология и практика по экологической инженерии в Кыргызско- Турецком Университете «Манас». В мат. меж. конф. «Инновационные процессы в развитии экологического образования». -Казахстан, Алматы, 28-29мая. 2009г. -С.
 25. Маймеков З.К. Снижение эмиссии газовых выбросов котлоагрегатов на основе приготовления и сжигания водотопливных эмульсий. В мат. «Международного экологического симпозиума-2009»: -Бишкек: КТУМ, 20-23 мая, 2009. – с.35
 26. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Прогнозирование равновесных составов газовой и конденсированных фаз, образующихся при сернокислотном конверсии золотосодержащей сульфидной руды. В мат. меж.науч.-прак. конф. «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке». -Казахстан, Шымкент, 12-13 мая 2009-Т.1-С.163-168
 27. Маймеков З.К. Описание образовательной программы подготовки бакалавров и магистров по множеству траекторий. В мат. меж.науч.-прак. конф. «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке». -Казахстан, Шымкент, 12-13 мая 2009-Т.2-С.12-17
 28. З.К. Маймеков, В.В.Щередин, А.В.Щередин, А.Н.Ларин, Д.А.Бейшенкулова. Разработка новой конструкции водоразборной колонки для эффективного распределения питьевой воды. Тр. Второй международной научно-практической конференции «Горное дело и металлургия в Казахстане. Состояние и перспективы» -т.3» Обеспечение и управление ГМК». - Алматы,2006-С.112-116
 29. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Маймеков Ж.К., Султанкулов М.Д. Составы и концентрации серосодержащих компонентов газовой и конденсированных фаз, образующихся при сжигании водносуспензионных топливных эмульсий. В мат. межд. науч.-техн. конф. «Процессы, машины и аппараты промышленных технологий» - Казахстан, Шымкент: МАХП, 2006 – С.56-58.
 30. Маймеков З.К., Бейшенкулова Д.А. Водоразборная колонка для эффективного использования питьевой воды. В мат. межд. науч.-техн. конф. «Процессы, машины и аппараты промышленных технологий» - Казахстан, Шымкент: МАХП, 2006 – С.59-63.
 31. Z.K. Maymekov, M.Nurbas, N.Saykieva, N.Mamatov. Comparative study of transesterification of soybean sunflower, safflower and their waste cooking oil for biodiesel production. Biyoeneryi-2004, sempozyumu 20-22 October. Turkiye: Izmır, 2004-P.50
 32. Z.K. Maymekov, M.Nurbas, N.Saykieva, N.Mamatov. Transesterification of vegetable oil to biodiesel and characterization. Biyoeneryi-2004, sempozyumu 20-22 October. -Turkiye: Izmır, 2004.-P.18
 33. Маймеков З.К. Болонскому процессу необходимо относится с определенной его оптимизацией. В мат.межд.симп. «Интеграция высшего образования и науки стран Евразии в рамках Болонского процесса». - Бишкек: КТУМ, 2004- С.183-186
 34. Маймеков З.К. Проблемы устойчивого развития мировых цивилизаций в современных условиях. Second International Congress on Turkic Civilization « Role and plase of the Turkic Civilization among the world civilizations» -Bishkek, October 4-6, 2004- P.53-54
 35. Маймеков З.К., Маматов Н.Э., Сердар К. Явуз. Экологическое образование и подготовка экологов в ВУЗАХ Кыргызстана». В мат. меж. науч. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» - Санкт-Петербург, 2002 – с. 116-117
 36. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Султанкулов М.Д., Шайкиева Н.Т. Конверсия оксида углерода дымовых газов водяными парами водотопливных эмульсий. В мат. меж. науч. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» - Санкт-Петербург, 2002 – с. 103-104
 37. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К., Султанкулов М.Б., Маймеков Ж.К., Молдошев А.М. Составы и концентрации газовой и конденсированных фаз, образующихся в процессе горения угля. Мат. междунар. конф. КТУ, 2001 -ч. 3 -с.84-88
 38. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К., Султанкулов М.Б., Маймеков Ж.К., Молдошев А.М. Изучение системы твердое топливо (уголь) - воздух и- определение составов газовой и конденсированных фаз. Мат. междунар. конф. Бишкек, 2001г. КГ-МИ.- С.249-254.
 39. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Сулайманкулов К.С., Султанов Р.К. Конверсия оксида углерода дымовых газов водяными парами водотопливных эмульсий. В сб. меж. конф. «Химия: наука, образование, промышленность. Возможности и перспективы развития» т.1 – с.46-47 посв.100-летию академика А. Бектурова, г. Павлодар, 2001
 40. Маймеков З.К., Сулайманкулов К.С., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К. Прогнозирование образования газовых и конденсированных фаз в системе твердое топливо-воздух при различных значениях температуры и окислителя. В мат. конференции "ПАХТ-2001", Шымкент октябрь,2001 -ч.2-с.362-365
 41. Маймеков З.К., Сулайманкулов К.С. Флуктуации в природных и техногенных системах как объект научных исследований. В мат. конференции "ПАХТ-2001", Шымкент октябрь,2001-ч.2. -с.487-490
 42. Маймеков З.К., Сулайманкулов К.С. Безотходное производство - основа промышленной экологии. В мат. конференции "ПАХТ-2001", Шымкент октябрь,2001 -ч.2-с.484-487
 43. Маймеков З.К., Алдашева Ч.Б., Толоконникова Л.И. Изучение влияния отдельных компонентов дымовых газов на растворимость твердых фаз в водной среде. Депонирование в ВИНИТИ 5.06.96, № 913-916
 44. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Ларин А.Н., Багимов Н.И., Алдашева Ч.Б., Жолчубеков Б.С. Эмульгирование капель воды в мазуте как основа создания ресурсосберегающей технологии сжигания жидкого топлива. Материалы Республиканской научно-технической конференции "Проблемы разработки химических технологий импортзамещенной продукции в Узбекистане". - Ташкент, 1995- с.66
 45. Маймеков З.К., Солодкова Т.К., Зутикова В.Ф. Фосфорсодержащие сорбенты на основе вторичного сырья для очистки сточных вод от ионов металлов и красителей. Материалы Республиканской научно-технической конференции "Проблемы разработки химических технологий импортзамещенной продукции в Узбекистане". - Ташкент, 1995- с.60
 46. Маймеков З.К. Физико-химические основы использования газо-жидкостных потоков при оптимизации процессов сжигания топлива и рекарбонизация водно-солевых систем. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. - Шымкент, 1994
 47. Маймеков З.К., Шигаялиева А.Н., Балабеков О.С. Рекарбонизация воды и изучение массообменных характеристик системы газ-жидкость. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. –c.427
 48. Маймеков З.К., Толоконникова Л.И., Балабеков О.С. Изучение растворимости отдельных компонентов твердых отложений в системе газ-жидкость. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. –c.350
 49. Маймеков З.К., Кенжетаев К.Т., Балабеков О.С. Физико-химические основы использования газов при рекарбонизации водно-солевых систем. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. –c.208
 50. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Балабеков О.С. Физико-химические основы использования жидкости при оптимизации процесса сжигания топлива. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. -с.191
 51. Маймеков З.К., Кебец А.П., Толоконникова Л.И. Растворимость твердых отложений в системе газ-жидкость. Материалы Межресп. науч.-техн. конф. "Интенсиф. процессов хим. и пищ. технологии". - Ташкент, 1993. - с. 21
 52. Маймеков З.К., Кебец А.П., Шигаялиева А.Н., Кенжетаев К.Т. Использование дымовых газов для обескислораживания воды. Материалы Межресп. науч.-техн. конф. "Интенсиф. процессов хим. и пищ. технологии". - Ташкент, 1993. - с. 22
 53. Маймеков З.К., Кебец А.П., Иманакунов С.Б., Сулаймакулов К.С. Оптимизация процесса сжигания жидкого топлива и уменьшения выбросов вредных веществ. Материалы Межресп. науч.-техн. конф. "Интенсиф. процессов хим. и пищ. технологии". - Ташкент, 1993. - с.379
 54. Маймеков З.К., Кебец А.П., Кенжетаев К.Т. Использование физико-химического моделирова-ния на ЭВМ для изучения процессов карбонатного равновесия систем оборотного водоснабжения. Материалы VIII Всесоюз. школы-семинара "Применение мат. методов для описания и изуч. физ.-хим. равновесий". - Новосибирск, 1992.- с.30-31
 55. Маймеков З.К., Кебец А.П. Изучение равновесий в системе твердые отложения-вода-дымовые газы методом минимизации свободной энергии Гиббса. Материалы VII Всесоюз. совещания по физ. -хим. анализу. - Саратов, 1991. - с.77
 56. Маймеков З.К., Кебец А.П. Прогнозирование выбросов вредных веществ в атмосферу в процессе горения твердого топлива. Материалы Всесоюз. науч.-техн. конф. "Эколог. образование и проблемы охраны окруж. среды". - Ташкент, 1991. - с.103-106
 57. Маймеков З.К., Хабиров В.В., Колесникова З.В. Электроосаждение модифицированных лако-красочных материалов. Материалы всесоюзн. семинара "Экологически чистые технологии покрытий металлов, пробл. обезвр. и утилиз. стоков гальв. производств".-Пермь, 1990.-с.79
 58. Маймеков З.К., Мамбеткулова Г.Т., Посыпайко П.М. Стабилизация воды дымовыми газами в оборотных системах водоснабжения. VII Всесоюз.конф.молодых ученых и спец. по физ-химии "Физхимия -90".- Москва,1990.-с.155-156
 59. Маймеков З.К., Максимов В.В. Измерение распределения скоростей газа в экспериментальной колонне. Всесоюз.конф. "Соврем. машины и аппараты хим. производств".- "Химтехника".- Чимкент, 1988.-ч.11.-с.55-56
 60. Маймеков З.К. Исследование массообмена между группой капель и газом в режиме перекрестного движения потоков. II Всесоюз. Совещание по проблеме "Абсорбция газов".- Черкассы, 1983. -ч.2.-с.205-208
 61. Маймеков З.К., Малофеев Н.А., Малюсов В.А., Костюшка Е.А. Исследование массообмена между группой капель и газа в режиме прямотока. Материалы XXII Всесоюз.научно-техн.конф. "Технология неорганических веществ и минеральных удобрений". -Чимкент, 1981. - т.1.-с.570-573
 62. Маймеков З.К., Малофеев Н.А., Малюсов В.А., Костюшка Е.А., Максимов В.В. Исследование массообмена между группой капель и газа в режиме противотока- Северодонецк,  Всесоюз. конф. по аэрогидродинамике хим.аппаратов "Аэрохим -1" –Россия, Северодонецк, 1981. - ч.1-с.125-130

Эл аралык илимий чогулуштарда сунулган жана билдирүү китебинде (Proceedings) жарыяланган билдирүүлөр

 1. Maimekov Z.K., D.A. Sambaeva, J.B. Izakov, T.Z. Maimekov. Elektrik transformatörlerinde kullanılan sovolun ve toksik klor içeren maddelerin baryum oksitin yardımıyla ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi. Bildiri Kitabı, Taraz, 17 Mayıs 2019, s.11-15.
 2. Maymekov Zarlık, Sambayeva Damira, Izakov Janarbek, Moldobayev Mirlan, Kemelov Kubat. Physical and Chemical Modeling of Toxic Electrical Insulating Liquids Decomposition and Reduction of Chlorine-Containing Substances Concentration in the Gas-Phase. The Congress Book of Abstracts of Eurasian Agriculture and Natural Sciences-Bishkek,2017- p.745.
 3. МаймековЗ.К., СамбаеваД.А., ИзаковЖ.Б., Молдобаев М.Б., Кемелов К.А. Физико-химическое моделирование процесса разложения токсичных электроизоляционных жидкостей и снижение концентрации хлорсодержащих веществ в газовой фазе. В материалах Евразийского Конгресса сельского хозяйства и естественных наук-Бишкек, сентябрь, 2017
 4. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Кемелов К.А., Изаков Ж. Б., Молдобаев М.Б. Экологические п роблемы детоксикации хлорорганических токсичных веществ. Материалы научно-практической конференции “III Urkumbayev readings”, Тараз -2015.
 5. Z. Maimekov, D. Sambaeva, J. Izakov, v.b. - Yeraltı içme sularında katyon ve anyon konsantrasyon dağılımının değerlendirilmesi, teknojenik sodyum klorürün sıcaklığına ve içeriğine bağlı pH çözeltisi analizi, ICOCEE’2015 – Cappadocia, Nevsehir, Turkiye, Mayıs 20-23, 2015
 6. Мустафаев К.Ж., Маймеков З.К. Проблемы управления водными и земельными ресурсами. Мат.меж. научного форума-Москва,2015-М.: Изд. РГАУ-МСХА,2015-с.41-50
 7. Маймеков З.К., Сейтказиев А.С., Джетимов М.А. Целенаправленное и эффективное использование сточных водных ресурсов Или-Балхашского бассейна в производстве кормовых культур. Материалы меж.научно-практ. конф. «Наука,образование и инновация-Факторы реализации стратегии «Казахстан-2050»-Талдыкорган,23-24 октября,2015-т.1-с.275-279
 8. Z. Maymekov, D. Sambaeva, K. Kemelov, M. Moldobaev, J. Izakov. – Endüstriyel atık suyun sodyum siyanürün imhası ve hidrojen indeksinin (pH) belirlenmesi, (IESSV’2014) Van, Turkiye, 2014
 9. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Исматиллаев С.П. Эффективная переработка отходов сурьмяной промышленности-один из путей снижения геоопасности в окружающей природной среде- Effektif rececling in antimony-one of the ways to reduce the geohazard in the environment. В мат. меж. конф. «Дистанционные и наземные исследования Земли в Центральной Азии» -Бишкек,ЦАИИЗ,2014,8-9сентября-с.57 и с.168-172/ Materials of International conference «Remote-and ground-based Eath observations in Central Asia» Bishkek Kyrgyzstan September 8-9,2014 , S.57, S/168-172
 10. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Укелеева А., Ибраева Ж. Изучение процесса окисления сульфида сурьмы в среде: пероксид водород – воздух и определение концентрационного распределения сурьмы в газо-жидкостной среде. Қ.Сәтбаевтың 115 жылдығына арналған "Алаштың тұңғыш академигі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. мат. 12 сәуір. Шымкент 2014 жыл. стр. 6-10.
 11. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Экологиялык изилдөөлөрдөгү негизги илимий багыттар. Мат.международной научно-практической конференции «2 Уркумбаевские чтения», Казахстан, Тараз, 22-23.11. 2013 г.- II том , С.149-151.
 12. Маймеков З.К., Шабданова Э.А.,Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т.,Маймеков У.З. Изучение системы: Sb2S3-K2MnO4-H2SO4-ZnCl2 с целью выщелачивания сурьмы в окислительной среде. Труды V-Международной научно-практической конф. «Жас Кылым».- Казахстан, Тараз, 25-26 апрель 2013.- С.167-171.
 13. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Шабданова Э.А., Тунгучбекова Ж.Т., Маймеков М.К. Физико-химическое моделирование системы: Sb2S3-К2MnO4-H2SO4-ZnCl2 и прогнозирование химического состава продуктов реакции. XXIV Международная научно-практическая конференция «Экология и жизнь». - Россия, Пенза, 2013.-С.127-130.
 14. Мaymekov Z.K., Sambaeva D.A., Kemelov K.A. Reducing the Concentration of Soot in Gas Phase by Using Water-Fuel Oil Emulsions. International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST’2013- Cappadocıa, Urgup, Turkey, June 18-21, 2013
 15. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т., Шабданова Э.А. Концентрационное распределение сурьмусодержащих частиц в системе: Sb2S3-MnO2-H2SO4-NaCl при различных температурах. Международная научно-практическая конференция «Образование и наука в условиях социальной модернизации Казахстанского общества» - Казахстана, Тараз, 2013.- Т.1. - С.16-19.
 16. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Конверсия бензола в среде кислород-вода и снижение концентрации углеродсодержащих техногенных веществ в газовой фазе. В сборник материалов международной научно-практической конфеернции «Новые горизонты и возможности естественных и гуманитарных наук в современном обществе»-Шымкент,2011. -с.410-415
 17. Маймеков З.К. Современные экологические проблемы в области химических разработок. В сборник материалов научно-практической конфеернции «Новый Казахстан, новый педагог,новое поколение». -Шымкент,2011. -с.579-583
 18. Маймеков З.К. Возможости синтеза различных образовательных моделей при определении траекторий образования. В мат. I эл аралык билим беру боюнча конф. КТУМ,Бишкек,2011 –С.59-60
 19. Мaymekov Z.K., Sambaeva D.A. Conversion of oil hydrocarbons in a gas-fluid medium and reduction of carbon oxides concentration in surface layer of atmospheric air. Proceeding of the International Conference on Carbon Reduction Technologies- Gliwice, Poland, 2011.-P.49.
 20. Мaymekov Z.K., Sambaeva D.А., Мullabaev А.М. Evsel katı atıkların dengesel bileşimi ve özelliklerinin sicakliğa bağli olarak değişmesi. Ulusal kati atik yönetimi kongresi. II Национальный конгресс по управлению твердыми отходами «Управление твердыми отходами твердые отходами» - Турция, Мерсин, 18-20 октября, 2010.-С.263-268.
 21. Маймеков З.К., Кенжетаев Г.Ж., Юнусов Н.Х., Акынбеков Е.К. Технологические аспекты разработки гелиотехнологии подогрева и сбора амбарной нефти. Труды меж. научно-прак. конф. «Перспективные направления альтернативной энергетики и энергосберегающие технологии». -Казахстан, Шымкент, 2010-Т.2 -С.117-121
 22. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Энергетические характеристики твердых бытовых отходов и их изменения в зависимости от температуры. Труды меж. научно-прак. конф. «Перспективные направления альтернативной энергетики и энергосберегающие технологии». -Казахстан, Шымкент, 2010-Т.2-С.286-290
 23. Маймеков З.К. Самоорганизация- наиболее вероятный путь устойчивого развития цивилизаций. В мат. Турк дуйносунун социологиялык III конгресси «Ааламдашуу жана турк дуйносу» 21-24 сентябрь, Бишкек, КТУМ,2010 –С.116-117
 24. Маймеков З.К., Кожобаев К.А. Образовательная технология и практика по экологической инженерии в Кыргызско- Турецком Университете «Манас». В мат. меж. конф. «Инновационные процессы в развитии экологического образования». -Казахстан, Алматы, 28-29мая. 2009г. -С.
 25. Маймеков З.К. Снижение эмиссии газовых выбросов котлоагрегатов на основе приготовления и сжигания водотопливных эмульсий. В мат. «Международного экологического симпозиума-2009»: -Бишкек: КТУМ, 20-23 мая, 2009. – с.35
 26. Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Прогнозирование равновесных составов газовой и конденсированных фаз, образующихся при сернокислотном конверсии золотосодержащей сульфидной руды. В мат. меж.науч.-прак. конф. «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке». -Казахстан, Шымкент, 12-13 мая 2009-Т.1-С.163-168
 27. Маймеков З.К. Описание образовательной программы подготовки бакалавров и магистров по множеству траекторий. В мат. меж.науч.-прак. конф. «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке». -Казахстан, Шымкент, 12-13 мая 2009-Т.2-С.12-17
 28. З.К. Маймеков, В.В.Щередин, А.В.Щередин, А.Н.Ларин, Д.А.Бейшенкулова. Разработка новой конструкции водоразборной колонки для эффективного распределения питьевой воды. Тр. Второй международной научно-практической конференции «Горное дело и металлургия в Казахстане. Состояние и перспективы» -т.3» Обеспечение и управление ГМК». - Алматы,2006-С.112-116
 29. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Маймеков Ж.К., Султанкулов М.Д. Составы и концентрации серосодержащих компонентов газовой и конденсированных фаз, образующихся при сжигании водносуспензионных топливных эмульсий. В мат. межд. науч.-техн. конф. «Процессы, машины и аппараты промышленных технологий» - Казахстан, Шымкент: МАХП, 2006 – С.56-58.
 30. Маймеков З.К., Бейшенкулова Д.А. Водоразборная колонка для эффективного использования питьевой воды. В мат. межд. науч.-техн. конф. «Процессы, машины и аппараты промышленных технологий» - Казахстан, Шымкент: МАХП, 2006 – С.59-63.
 31. Z.K. Maymekov, M.Nurbas, N.Saykieva, N.Mamatov. Comparative study of transesterification of soybean sunflower, safflower and their waste cooking oil for biodiesel production. Biyoeneryi-2004, sempozyumu 20-22 October. Turkiye: Izmır, 2004-P.50
 32. Z.K. Maymekov, M.Nurbas, N.Saykieva, N.Mamatov. Transesterification of vegetable oil to biodiesel and characterization. Biyoeneryi-2004, sempozyumu 20-22 October. -Turkiye: Izmır, 2004.-P.18
 33. Маймеков З.К. Болонскому процессу необходимо относится с определенной его оптимизацией. В мат.межд.симп. «Интеграция высшего образования и науки стран Евразии в рамках Болонского процесса». - Бишкек: КТУМ, 2004- С.183-186
 34. Маймеков З.К. Проблемы устойчивого развития мировых цивилизаций в современных условиях. Second International Congress on Turkic Civilization « Role and plase of the Turkic Civilization among the world civilizations» -Bishkek, October 4-6, 2004- P.53-54
 35. Маймеков З.К., Маматов Н.Э., Сердар К. Явуз. Экологическое образование и подготовка экологов в ВУЗАХ Кыргызстана». В мат. меж. науч. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» - Санкт-Петербург, 2002 – с. 116-117
 36. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Султанкулов М.Д., Шайкиева Н.Т. Конверсия оксида углерода дымовых газов водяными парами водотопливных эмульсий. В мат. меж. науч. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» - Санкт-Петербург, 2002 – с. 103-104
 37. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К., Султанкулов М.Б., Маймеков Ж.К., Молдошев А.М. Составы и концентрации газовой и конденсированных фаз, образующихся в процессе горения угля. Мат. междунар. конф. КТУ, 2001 -ч. 3 -с.84-88
 38. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К., Султанкулов М.Б., Маймеков Ж.К., Молдошев А.М. Изучение системы твердое топливо (уголь) - воздух и- определение составов газовой и конденсированных фаз. Мат. междунар. конф. Бишкек, 2001г. КГ-МИ.- С.249-254.
 39. Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Сулайманкулов К.С., Султанов Р.К. Конверсия оксида углерода дымовых газов водяными парами водотопливных эмульсий. В сб. меж. конф. «Химия: наука, образование, промышленность. Возможности и перспективы развития» т.1 – с.46-47 посв.100-летию академика А. Бектурова, г. Павлодар, 2001
 40. Маймеков З.К., Сулайманкулов К.С., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К. Прогнозирование образования газовых и конденсированных фаз в системе твердое топливо-воздух при различных значениях температуры и окислителя. В мат. конференции "ПАХТ-2001", Шымкент октябрь,2001 -ч.2-с.362-365
 41. Маймеков З.К., Сулайманкулов К.С. Флуктуации в природных и техногенных системах как объект научных исследований. В мат. конференции "ПАХТ-2001", Шымкент октябрь,2001-ч.2. -с.487-490
 42. Маймеков З.К., Сулайманкулов К.С. Безотходное производство - основа промышленной экологии. В мат. конференции "ПАХТ-2001", Шымкент октябрь,2001 -ч.2-с.484-487
 43. Маймеков З.К., Алдашева Ч.Б., Толоконникова Л.И. Изучение влияния отдельных компонентов дымовых газов на растворимость твердых фаз в водной среде. Депонирование в ВИНИТИ 5.06.96, № 913-916
 44. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Ларин А.Н., Багимов Н.И., Алдашева Ч.Б., Жолчубеков Б.С. Эмульгирование капель воды в мазуте как основа создания ресурсосберегающей технологии сжигания жидкого топлива. Материалы Республиканской научно-технической конференции "Проблемы разработки химических технологий импортзамещенной продукции в Узбекистане". - Ташкент, 1995- с.66
 45. Маймеков З.К., Солодкова Т.К., Зутикова В.Ф. Фосфорсодержащие сорбенты на основе вторичного сырья для очистки сточных вод от ионов металлов и красителей. Материалы Республиканской научно-технической конференции "Проблемы разработки химических технологий импортзамещенной продукции в Узбекистане". - Ташкент, 1995- с.60
 46. Маймеков З.К. Физико-химические основы использования газо-жидкостных потоков при оптимизации процессов сжигания топлива и рекарбонизация водно-солевых систем. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. - Шымкент, 1994
 47. Маймеков З.К., Шигаялиева А.Н., Балабеков О.С. Рекарбонизация воды и изучение массообменных характеристик системы газ-жидкость. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. –c.427
 48. Маймеков З.К., Толоконникова Л.И., Балабеков О.С. Изучение растворимости отдельных компонентов твердых отложений в системе газ-жидкость. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. –c.350
 49. Маймеков З.К., Кенжетаев К.Т., Балабеков О.С. Физико-химические основы использования газов при рекарбонизации водно-солевых систем. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. –c.208
 50. Маймеков З.К., Иманакунов С.Б., Балабеков О.С. Физико-химические основы использования жидкости при оптимизации процесса сжигания топлива. Материалы научной конференции "Комплексное развитие производительных сил региона", -Шымкент, 1994. -с.191
 51. Маймеков З.К., Кебец А.П., Толоконникова Л.И. Растворимость твердых отложений в системе газ-жидкость. Материалы Межресп. науч.-техн. конф. "Интенсиф. процессов хим. и пищ. технологии". - Ташкент, 1993. - с. 21
 52. Маймеков З.К., Кебец А.П., Шигаялиева А.Н., Кенжетаев К.Т. Использование дымовых газов для обескислораживания воды. Материалы Межресп. науч.-техн. конф. "Интенсиф. процессов хим. и пищ. технологии". - Ташкент, 1993. - с. 22
 53. Маймеков З.К., Кебец А.П., Иманакунов С.Б., Сулаймакулов К.С. Оптимизация процесса сжигания жидкого топлива и уменьшения выбросов вредных веществ. Материалы Межресп. науч.-техн. конф. "Интенсиф. процессов хим. и пищ. технологии". - Ташкент, 1993. - с.379
 54. Маймеков З.К., Кебец А.П., Кенжетаев К.Т. Использование физико-химического моделирова-ния на ЭВМ для изучения процессов карбонатного равновесия систем оборотного водоснабжения. Материалы VIII Всесоюз. школы-семинара "Применение мат. методов для описания и изуч. физ.-хим. равновесий". - Новосибирск, 1992.- с.30-31
 55. Маймеков З.К., Кебец А.П. Изучение равновесий в системе твердые отложения-вода-дымовые газы методом минимизации свободной энергии Гиббса. Материалы VII Всесоюз. совещания по физ. -хим. анализу. - Саратов, 1991. - с.77