Аты Проф.Др. Зарлык МАЙМЕКОВ
Э-куржун zarlyk.maymekov@manas.edu.kg
Кабинет MF 314
Телефону 49 27 56-57 (1077)
Сабактар

ÇEV-104 : ОРГАНИЗМ ЖАНА ЧӨЙРӨ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-205 : СОЦИАЛДЫК ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ДЕМОГРАФИЯ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-307 : ПРОЦЕССТЕРДИН НЕГИЗИ II (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-309 : АДАМ ЭКОЛОГИЯСЫ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-304 : ПРОЦЕССТЕРДИН НЕГИЗИ III (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

YÖD-304 : КУРСТУК ИШ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-405 : ТЕХНОГЕНДИК СИСТЕМАЛАР ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТОБОКЕЛДИК (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

BTZ-451 : БҮТҮРҮҮ ИШИ I (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

BTZ-452 : БҮТҮРҮҮ ИШИ II (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

STJ-402 : ПРАКТИКА III (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

DES-400 : АДИСТИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

DES-404 : БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО СЫНАГЫ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-202 : ПРОЦЕССТЕРДИН НЕГИЗИ I (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

YÖD-202 : КУРСТУК ИШ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-204 : АТМОСФЕРА (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-501 : АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ СЫНАК (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-535 : ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН ЭКОЛОГИЯЛЫК ТААСИРЛЕРДИ ЭСЕПТӨӨ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-538 : ИНЖЕНЕРДИК ЭКОЛОГИЯ СПЕЦИФИКАСЫ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-534 : ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН ЗАТТАРДЫ БӨЛҮҮ ПРОЦЕССТЕРИ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-530 : МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-512 : СЕМИНАР (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-518 : ЭКОЛОГИЯНЫН ЖАНА ЖАРАТ.КОЛДОН.ЗАМАНБАП КӨЙГӨЙЛӨРҮ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-520 : ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО БАГЫТЫНДАГЫЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫК (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-500 : ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ПРАКТИКАСЫ (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

ÇEV-511 : ИЛИМИЙ ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА (Экологиялык Инженердиги Бөлүмү )

Резюме

Резюме

МАЙМЕКОВ ЗАРЛЫК КАПАРОВИЧ

Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Тынчтык проспекти, 56,

720044, Бишкек, Кыргызстан, Жал кичи району,Ч.Айтматов атындагы студенттик кампус

тел.: +996-312-492763 (64, 65, 69); факс: +996-312-541935;

E-почта: z.maymekov@gmail.com; z.maymekov@mail.ru

 

Билими

1995 техника илимдеринин доктору, 05.17.01 – органикалык эмес заттардын технологиясы жана 05.17.08- химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар, Химиялык технология институту, Казахстан

1981-1984 аспирантура, техника илимдеринин кандидаты, 05.17.08 – химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар, СССР илимдер академиясы, Н.С.Курнаков атындагы жалпы жана органикалык эмес химия институту, заттарды терең тазалоо жана процесстерди бөлүү лабораториясы, Москва, Россия

1979-1980 химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар, илимий изилдөөчү, химиялык машина куруу институту (МИХМ), Москва, Россия

1972-1977 химия факультети, химик, химия мугалими, Кыргыз Мамлекеттик Университети (КМУ, Фрунзе, Кыргызстан)

 

Тилдер

кыргыз тили – эне тили, орус тилинде эркин сүйлөйт жана жазат, түрк тилинде жазат, сүйлөй алат, англис тилинде сөздүктү колдонот

 

Илимий ишмердик чөйрөсү

Өнөр жай экологиясы жана айлана чөйрөнү коргоо, геоэкология, химиялык технологиядагы процесстер жана аппараттар, органикалык эмес заттардын технологиясы, отун жана суу-туз системаларын физико-химиялык моделдештирүү

 

Лекциялык курстар:

Экологиялык химия ; суюктуктардын механикасы; жылуулук процесстери; масса алмашуу процесстери; экологиялык таасирлерди эсептөө; бөлүү процесстери; ташуу кубулушу; бүтүрүү иши ; магистрдик диссертация .

 

Кесиптик тажрыйбасы

2009 - … Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженердик факультет, Экологиялык инженерия бөлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргызстан

2009 Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженердик факультеттин декан милдетин аткаруучу, Бишкек, Кыргызстан

2002-2004 Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженердик факультеттин деканы, Бишкек, Кыргызстан

2001 Инженердик факультет, Кыргыз-Түрк Манас Университети, Экологиялык инженерия бөлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргызстан

2000-2001 Кыргыз-Түрк Манас Университети, Инженердик факультет, Экологиялык инженерия бөлүмүнүн профессору, Бишкек, Кыргызстан

1996-2001 Кыргыз Мамлекеттик Университети, Кыргыз тоо-кен металлургиялык институтунун чакырылган профессору, Бишкек, Кыргызстан

1990-2001 Кыргыз Илимдер Академиясы, химия жана химиялык технология институту, өнөр-жай экология лаборатория башчысы, Бишкек, Кыргызстан

1985-1990 Кыргыз Илимдер Академиясы, органикалык эмес жана физикалык химия институту (КИА), кенже жана улуу илимий кызматкер, Фрунзе, Кыргызстан

1981-1984 СССР Илимдер Академиясы, Н.С.Курнаков атындагы жалпы жана органикалык эмес химия институту, заттарды терең тазалоо жана процесстерди бөлүү лабораториясы, аспирант, Москва, Россия

1977-1981 Кыргыз Илимдер Академиясы, органикалык эмес жана физикалык химия институту , кенже илимий кызматкер, илимий адис, Фрунзе,Кыргызстан

 

Эл-аралык кесиптик тажрыйбасы

2005-2008 Казак Илимдер Академиясы, Химиялык илимдер институту, кандидаттык жана докторлук диссертациялык илимий кенештин мүчөсү, Алматы, Казахстан

1979-1981 химиялык машина куруу институту (МИХМ), СССР илимдер академиясы, Н.С.Курнаков атындагы жалпы жана органикалык эмес химия институту, заттарды терең тазалоо жана процесстерди бөлүү лабораториясы, илимий адис, Москва, Россия

1976-1977 өндүрүштүк практика, Ленинград Мамлекеттик университети, Ленинград, Россия

 

Сыйлыктар

2017 Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын алтын эскертме белгиси

2010 ардактуу наам «Жаратылышты коргоонун отличниги» Бишкек, Кыргызстан

2007 ардактуу наам «Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги» Бишкек, Кыргызстан

1999 академиялык илимди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн грамота , Кыргыз Илимдер Академиясы, Бишкек, Кыргызстан

1998 ачылыштарды жасоодогу жетишкендиктери үчүн III даражадагы диплом, республикалык конкурс, Кыргызпатент, Бишкек, Кыргызстан

1986 илимий-изилдөөдөгү жетишкендиктери үчүн I жана II даражадагы дипломдор, Кыргыз Илимдер Академиясы , Фрунзе, Кыргызстан

1981 Менделеев атындагы Бүткүл союздук химиялык коомдук жеке сыйлык, Москва, Россия

 

Илимий долбоорлор

2017 Щелочтуу-жердик металлдардын оксиддеринин негизинде электротрансформаторлордогу полихлорбифенилдин конверсиясынын жана утилдөөнүн илимий негизин түзүү. (каржылоо – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги)

2015-2016 Электроизоляциялык суюктуктарды ажыратуу процессин физика-химиялык моделдештирүү жана хлорду кармаган заттардын концентрациясын газ фазасында азайтуу

2013-2014 Туруктуу органикалык кирдеткичтерди термикалык ажыратуу жана алардын концентрациясын газ фазасында азайтуунун физика-химиялык негиздерин иштеп чыгуу (каржылоо – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги)

2009-2012 Мештерден чыккан газдардын учуусун азайтуунун физика-химиялык жана жылуулук-масса алмашуунун негиздерин иштеп чыгуу жана алардын айлана чөйрө тийгизген экологиялык-экономикалык таасирин баалоо (каржылоо – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги)

2007-2008 Айлана-чөйрөнү газдык учуулар менен булгоонун экологиялык коромжусун баалоо жана аны азайтуунун жолдорун иштеп чыгуу (каржылоо – Кыргызстан, Билим жана илим министрлиги)

2003-2006 Ширетүү иштерине колдонуучу көмүртектин кош кычкылын алуу үчүн техногендик заттарды конверсиялоо ( каржылоо – Кыргызстан,Билим жана илим министрлиги)

Эл аралык жана республикалык илимий уюмдарда мүчөлүк жана милдеттери

-Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын анык мүчөсү (академик), 2010

-Кыргыз Республикасынын Инженердик Академиясынын мүчө-корреспонденти (чл-корр.), 2010

-«Жаратылышты колдонуу жана антропосфера» эл аралык журналынын редколлегия тобунун мүчөсү, журнал ЮНЕСКО (Франция, Париж) тарабынан катталган жана Казахстанда басылып чыгат

Патенттер (4)

Маймеков З.К., Щередин В.А., Щередин А.В..,Бейшенкулова Д.А. Водоразборная колонка -Патент № 552 от 02.08.2002.

Маймеков З.К., Молдошев А.М., Ларин А.Н.,Самбаева Д.А.. Шпаклёвка- Патент КР №509 от 01.03.2001.

Маймеков З.К., Щередин В.А., Ларин А.Н.,Самбаева Д.А. Роторно-пульсационный аппарат для приготовления водотопливных эмульсий- Патент КР №274 по заявке №970136.1 от 31.10.1997.

Маймеков З.К., Ларин А.Н., Багимов Н.И.. Роторно-пульсационный аппарат для эмульгирования капель воды в топливе- Патент № 146 № 960352.1 от 08.05.96.

Илимий иштери

Илимий макалалар

(автордун 300 ашык илимий эмгектери жарык көрдү, төмөндө алардын айрымдары берилди):

77        Изаков Ж.Б., Маймеков У.З., Шайкиева Н.Т., Самбаева Д.А., Маймеков З.К. Изучение системы вода-кислород с целью оценки степени ее загрязненности и концентрационного распределения катионов и анионов в растворе. - Проблемы региональной экологии, Россия, Москва, 2018.-№3.-С. 51-58.

76        Маймеков З.К., Абдыкадырова Р.Э., Самбаева Д.А., Исаев А.Д., Изаков Ж.Б., Маймеков Т.З. Топурак –суу-нитрат натрий гетерогендик татаал системасын физика-химиялык моделдөө жана суспензиялык эритмедеги компроненттердин, бөлүкчөлөрдүн концентрациялык таралышын экологиялык баалоо- Наука,новые технологии и инновации Кыргызстана-Бишкек, 2018.-№1.-С.18-23.

75        Тунгучбекова Ж.Т., Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Маймеков У.З. Выщелачивание отвального сурьмяного кека в окислительной среде с целью получения оксида сурьмы. - Проблемы региональной экологии. -Россия, Москва, 2018. -№.4. –С.134-140.

74        Тунгучбекова Ж.Т., Самбаева Д.А., Маймеков З.К., Укелеева А.З. Возможности переработки отвальных кеков, как сырья техногенного образования - Проблемы региональной экологии-Россия, Москва, 2018. -№ 5.

73        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т., Исматиллаев С.П., Маймеков М.К., Укелеева А.З. Деструкция сурьмяного кека и прогнозирование образования оксидов сурьмы в газовой фазе. - Известие НАН КР-Бишкек, 2018. -№ 5.–С. 47-56.

72        Самбаева Д.А., Шайкиева Н.Т., Маймеков У.З., Маймеков З.К., Сыдыков Ж.Д. Физико-химическое моделирование системы: Ca(HCOO)2 – NH(CONH2)2 - H2O и расчет равновесных концентраций компонентов и частиц в растворе при широких спектрах изменения температуры. Известия НАН КР-Бишкек, 2018.-№5.-С.57-65.

71        Самбаева Д.А., Маймеков З. К., Изаков Ж. Б., Маратбекова А. М., Сыдыков Ж. Д. Физико-химическое моделирование системы кислород-вода и оценка степени загрязненности раствора. Известие КГТУ, Бишкек, 2018. - №3 (47). – С.330-338.

70        Maymekov Zarlık, Sambayeva Damira, Izakov Janarbek, Moldobayev Mirlan, Kemelov Kubat- Physical and Chemical Modeling of Toxic Electrical Insulating Liquids Decomposition and Reduction of Chlorine-Containing Substances Concentration in the Gas-Phase - The Congress Book of Abstracts of Eurasian Agriculture and Natural Sciences-Bishkek,2017- p.745.

69        Баканов К.Т., Маймеков З.К, Солтонкулова А.Б. Физико-химические и термодинамические параметры системы: SiO2 - AL2O3 - Fe2O3 - CaO - MgO - SO3 - K2O - H2O - H2SO4 и применение активированной глины при очистке промышленных стоков- “Известия Вузов Кыргызстана” – Бишкек, 2017-№2- с. 19-25

68        Самбаева Д.А. Маймеков З.К., Изаков Ж.Б., Кемелов К.А., Молдобаев М.Б. Маратбекова А.М. Деструкция отработанного совтола в электротрансформаторах на основе использования смеси оксида магния-воды-кислорода при высоких температурах - Журнал «Инженер»-Бишкек, 2017-№12

67        Маймеков З.К.,Самбаева Д.А.,Кемелов К.А.,Молдобаев М.Б.,Изаков Ж.Б.,Маратбекова А.М. Производственно-хозяйственная деятельность коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» и отдельные воздухоохранные мероприятия в котлоагрегатах средней и малой мощности типа КЕ-4-14 - Журнал «Инженер» -Бишкек, 2017-№12

66        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Изаков Ж.Б., Молдобаев М.Б.,Кемелов К.А. Физико-химическое моделирование процесса разложения токсичных электроизоляционных жидкостей и снижение концентрации хлорсодержащих веществ в газовой фазе - Проблемы региональный экологии - Россия, Москва, 2017-№4

65        Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Устойчивое развитие и экологическая ситуация - как парадигма взаимодействий в образовательных и научных процессах –Вестник ОшГУ-Ош,2017

64        Maimekov Z.K. Concentration distribution of stibiumcontaining components and particles in oxycarboxylic acids solutions [Текст] / Z.K. Maimekov, D.A. Sambaeva, M.Dzhetimov, E.Shabdanova // WALIA journal, 2016.-No 32 (S2).- P.1-6( Thomson Reuters (Scopus), импакт фактор 2,25)

63        Маймеков З.К. Функциональная модель природной системы для оценки влаго- и теплообеспеченности ландшафтов с учетом изменения климата [Текст] / З.К. Маймеков, К.Ж. Мустафаев, Ж.С. Мустафаев, Д.А. Самбаева // Международный научный журнал.- Россия, 2016.-Вып.№3.-С.36-45 ( РИНЦ)

62        Маймеков З.К. Физико-химическое моделирование системы: сульфид сурьмы-яблочная кислота-вода при минимуме энергии Гиббса [Текст] / З.К. Маймеков, Д.А. Самбаева, Ж.Т. Тунгучбекова // Известия КГТУ им. И. Раззакова.-Бишкек, 2016.-№1(37).-С.187-190( РИНЦ)

61        Маймеков З.К. Распределение сурьмусодержащих компонентов и частиц в среде: С2Н4О3–Sb2O3–H2O [Текст] / З.К. Маймеков, Д.А. Самбаева, Э.А. Шабданова // Известия КГТУ им. И. Раззакова.-Бишкек, 2016.-№1(37).-С.182-187( РИНЦ)

60        Самбаева Д.А. Распределение сурьмусодержащих компонентов и частиц в водно-янтарной кислотной среде [Текст] / Д.А. Самбаева, Э.А. Шабданова, Ж.Д.Сыдыков // Известия КГТУ им. И. Раззакова.-Бишкек, 2016.-№1(37).-С.328-332( РИНЦ)

59        Самбаева Д.А. Физико-химическое моделирование процесса разложения тетрахлордифенила и минимизация концентрации хлорсодержащих веществ в газовой фазе [Текст] / Д.А. Самбаева // Известия КГТУ им. И. Раззакова. - Бишкек, 2016.-Ч.1.-№3(39).-С.460-465( РИНЦ)

58        Маймеков З.К. Концентрационное распределение частиц в системе: муравьиная кислота-формальдегид-кислород-вода-оксид кальция при температуре 15°С [Текст] / З.К. Маймеков, Г. Апсаматова, Д.А. Самбаева, К.А. Кемелов, М.Б. Молдобаев // Известия ВУЗов Кыргызстана. - Бишкек, 2016.-№2.-С.43-47( РИНЦ)

57        Маймеков З.К. Возможности подготовки бакалавров и магистров по множеству траекторий - Материалы II меж. конф. по образованию «Состояние и перспективы многоуровневого высшего образования в условиях глобализации», Бишкек: КТУМ,2016 - с.47-48

56        Маймеков З.К. Научно-практический вклад профессора Осмонбетова К.О. - в процессах подготовки инженер-экологов и в развитии современных экологических исследований - Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2015-№9-с.60-62.

55        Шабданова Э.А., ТунгучбековаЖ.., Самбаева Д.А., Маймеков З.К.- Определение равновесных концентраций компонентов системы: яблочная кислота-сульфид сурьмы -вода при широких спектрах изменения температуры- Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2015-№9-с.359-363

54        Молдобаев М.Б., Самбаева Д.А.,Маймеков З.К. Снижение концентрации сажи в газовой фазе на основе использования водотопливных эмульсий в котлоагрегатах типа КЕВ-4-14 - Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2015-№9-с.354-363

53        Сыдыков Ж.Д., Изаков Ж., Исаев А., Самбаева Д.А., Маймеков З.К.- Распределения катионов и анионов в воде и оценка содержания хлорсодержащих частиц при 20оС- Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2015-№9-с.350-353

52        Бейшенкулова Д.А., Маймеков З.К. Биопродуктивность высших растений и их индикационные особенности в условиях Чуйской долины -Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2015-№9-с.372-376

51        Молдобаев М.Б., Самбаева Д.А., Маймеков З.К, Баканов К.Т.- Модифицирование и сжигание жидкого топлива в виде водотопливных эмульсий в котлоагрегатах типа ДКВР-6,5-13 и снижение концентрации сажи в газовой фазе - Материалы меж.науч.-прак.конф. «Техносферная безопасность: наука и практика»-КРСУ, Бишкек, 2015-с.117-122

50        Z.Maymekov, Sambaeva Д., K.Kemelov, Moldobaev М.,Izakov J. Destruction оf sodium cyanide and determination оf hydrogen index (ph) оf the industrial waste water - Journal of natural & applied sciences-Туркия,Van,2015

49        Z.Maymekov, D. Sambaeva, J. Izakov, A. Isaev, J. Sydykov - Assessment of the cations and anions concentration distribution in underground potable waters, pH solution analysis subject to the temperature and content of technogenic sodium chloride- International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia, 2015- Nevsehir, TURKEY, May 20-23- p.

48        Z. Maymekov, D. Sambaeva, Meerim Imash kyzy-Anthropogenic Impact on the Concentration of Sodium Chlorides Distribution of Cations (Kt), Anions (An) and Dissolved Gases in Water (Маймеков З.К., Самбаева Д.А.,Мээрим Имаш кызы- Влияние техногенного хлорида натрия на концентрационное распределение катионов (Kt), анионов (An) и растворенных газов в воде)

47        Маймеков З.К.,Самбаева Д.А.,Кемелов К.А. Окисление бенз(а)пирена в кислородной среде с целью лимитирования влияния диоксида углерода на изменение климата-Вестник КРСУ-Бишкек,2015-т.15-№1-с.154-157

46        K.A.Kemelov, Z.K.Maymekov, D.A.Sambaeva Physicochemical basis of thermal destruction of benz(a)pyrene and reducing their concentration in gas phase-International Scholarly and Scientific Research in Innovation (International Science Index) - Berlin Germany,2015-17(9)-part IV-p.753-757

45        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т. Физико-химическое моделирование системы оксид сурьмы-молочная кислота-вода при минимуме энергии гиббса - Известия КГТУ-Бишкек, 2015

44        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Исматиллаев С.П. Effektif rececling in antimony-one of the ways to reduce the geohazard in the environment -Materials of International conference «Remote-and ground-based Eath observations in Central Asia» Bishkek Kyrgyzstan, September 8-9,2014 , S.57, S.168-172

43        Maymekov Z.K., Sambaeva D.A. , Kemelov K.A., Moldobaev M.B., Izakov J. Destruction of sodium cyanide and determination of hydrogen index (рН) of the industrial waste water- IESsv’2014 - Van, Turkey, June 4-7, 2014-s.43

42        Маймеков З.К., Самбаева Д.А. и др. Физико-химическое моделирование процесса деструкции цианида натрия в среде: диоксид серы - метабисульфит натрия- кислород - вода с участием катализатора –Вода: химия и экология-Россия, Москва, 2014-№8-с.79-87.

41        Маймеков З.К.,Самбаева Д.А.,Укелеева А., Ибраева Ж. Изучение процесса окисления сульфида сурьмы в среде: пероксид водород – воздух и определение концентрационного распределения сурьмы в газо-жидкостной среде-Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың 115 жылдығына арналған "Алаштың тұңғыш академигі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары- 12 сәуір-Казахстан, Шымкент, 2014- с. 6-10.

40        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Молдобаев М.Б., Кемелов К.А.Влияние воды в топливных эмульсиях на процессы образования и уменьшения концентрации сажи в газовой фазе -Бишкек,2014- Известия ВУЗов-№5-с.8-11

39        Маймеков З.К., Изаков Ж., Самбаева Д.А. Концентрационное распределение заряженных частиц в питьевой воде - как фоновый параметр при оценке загрязнения сточных вод - В мат. межд. конф. «Наука, образование, инновации: приоритетные направления развития», посвященной 60-летию КГТУ,18-20 сентября, Бишкек,2014- Известия, КГТУ-№32-ч.2-с.249-252

38        Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т, Маймеков З. К., Хлорирование сурьмяного кека в окислительной среде: MnO2-H2SO4-NaCl и получение оксида сурьмы (V)- В мат. межд. конф. «Наука, образование, инновации: приоритетные направления развития», посвященной 60-летию КГТУ,18-20 сентября, Бишкек,2014-Известия, КГТУ-№32-ч.1-с.375-379

37        Сыдыков Ж.Д, Маймеков З.К., Самбаева Д.А. Физико-химическое моделирование системы: СаСО3-МgСО3-СО2-Н2О и определение образования арагонитовой фазы кальцита – В мат. меж. конф. “Современное состояние и перспективы развития горнодобывающей отрасли”, посвященной 80-летию академика У.Асаналиева -ИГДиГТ,г.Бишкек,2014г,15-17октябрь-Известия КГТУ-№33-с.311-313

36        Маймеков З. К., Самбаева Д. А.,Тунгучбекова Ж.Т., Исматиллаев С. П. Физико-химические основы выщелачивания сурьмяного кека в среде оксида марганца (IV), серной кислоты и хлорида натрия - В мат. меж. конф. “Современное состояние и перспективы развития горнодобывающей отрасли”, посвященной 80-летию академика У.Асаналиева -ИГДиГТ,г.Бишкек,2014г,15-17октябрь- Известия КГТУ-№33-с.284-286

35        Maimekov Z.K., D.A.Sambaeva, Zh.D.Sydykov (2013) Distribution of carbonin the Form of Oxides, and Their Emission into Environment: Plant-Water-Soil- Soil-Water Journal, Turkey, 2013.-Vol.2, N2(2).-P.1945-1950

34        Маймеков З.К., Маймеков А.М., Самбаева Д.А. (2012) Распределение хлорсодержащих веществ в газовой фазе при высокотемпературном окислении 3-монохлорбифенила в кислородной среде- Химический журнал Казахстана, Алматы,2012-№3-с.112-115

33        Маймеков З.К., Маймеков А.М.,Самбаева Д.А.(2012) Детоксикация 3-монохлорбифенила в водной среде при высоких температурах-Химический журнал Казахстана, Алматы, 2012-№3-с.170-174

32        Shakirov B.S., A.A.Meiyrbekov, A.A.Mirzaev, A.B.Kaldybaev, Maymekov Z.K. (2012) Ecological and economic problems of heat and energy complex- Science and education of south Kazakhstan -Chimkent, 2012-N 1(92)-S.125-128

31        Маймеков З.К.,Самбаева Д.А., Шайкиева Н.Т. (2011) Энергетические характеристики системы аллофанамид-формиат бария-вода и равновесные составы компонентов при Т=298 К,Р=0,1 МПа -Вестник КРСУ, Бишкек,2011-№11,Т.11-С.137-140

30        Маймеков З.К. (2010) Разработка ресурсосберегающей и экологически безопасной технологии сжигания жидкого топлива виде водотопливных эмульсий-Журн. «Инженер» ИА КР-Бишкек,2010-№1-С.262-266

29        Самбаева Д.А.,Сыдыков Ж.Д., Маймеков З.К. (2009) Разработка процесса получения диоксида углерода путем разложения техногенного карбоната кальция минеральными кислотами - Журн. «Химическая технология»-Москва, 2009-№3-т.10-с.139-143

28        Маймеков З.К.,Самбаева Д.А.(2008) Конверсия оксида углерода водой и расчет равновесного состава газовой и конденсированных фаз-Fen Bilimleri Dergisi Manas universitesi - Biskek, 2008 - № 9 -с.39-48

27        Маймеков З.К.,Казиев Б.А.(2007) Техногендик көмүртектин кош кычкылынын чөйрөгө тийгизген зыяндуу таасирин эсептөө -Fen Bilimleri Dergisi Manas universitesi - Biskek, 2007 - № 8-С.79-86

26        Маймеков З.К., Протопопов А.,Бажиров Н.С.,Бажиров Т.С.(2007) Электрохимическое растворение феррофосфора и железа в расплаве из их эвтектики-Fen Bilimleri Dergisi Manas universitesi- Biskek,2007 - № 8 -С.11-16

25        Маймеков З.К.,Самбаева Д.А.,Сыдыков Ж.Д. (2007) Конверсия техногенного сырья с целью получения диоксида углерода для сварочных работ-Fen Bilimleri Dergisi Manas universitesi - Biskek, 2007 - № 8 -С.17-21

24        МаймековЗ.К., В.В.Щередин, А.В.Щередин, А.Н.Ларин, .А.Бейшенкулова (2006) Разработка новой конструкции водоразборной колонки для эффективного распределения питьевой воды-Fen Bilimleri Dergisi Manas universitesi/ - Biskek, 2006 - № -С.25-31;

23        МаймековЗ.К., Бейшенкулова Д.А.(2005) Анализ распределения водоразборных колонок в жилмассивах г.Бишкека и определение мутности питьевой воды -Изв. вузов – Бишкек, 2005 - № 4 –С.178-182

22        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Султанкулов М.Д. (2004) Технологические аспекты приготовления водомазутных эмульсий на основе сточной воды и карбонатных присадок-Fen Bilimleri Dergisi Manas universitesi - Biskek, 2004-№5-С.105-110

21        Маймеков З.К….(2003) Снижение концентрации оксидов серы в газовой фазе на основе приготовления и сжигания водно-суспензионной топливной эмульсии-Fen Bilimleri Dergisi Manas universitesi - Biskek, 2003 - №4 – с.59-64

20        Маймеков З.К.(2002) Теоретические основы минимизации техногенных нагрузок в окружающей среде- Fen Bilimleri Dergisi Manas universitesi - Biskek, 2002.-№2-s.118-129

19        Маймеков З.К….(2002) Конверсия диоксида углерода дымовых газов водяными парами топливных эмульсий-Fen Bilimleri Dergisi Manas universitesi - Biskek, 2002 - №3 – с. 77-84

18        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Абдывалиев А.А., Султанов Р.К.(2001) В сб. «Химия: наука, образование, промышленность. Возможности и перспективы развития-Казахстан, Павлодар,2001- т.1- с.46-47

17        Маймеков З.К., Иманакунов С.Б. (2000) Эксергетический метод термодинамического анализа техногенных воздействий газовых компонентов на окружающую среду- Известия НАН КР. - Бишкек: Илим, 2000. - №1. -с.53-58

16        Маймеков З.К., Алдашева Ч.Б., Кебец А.П.,Самбаева Д.А.,Султанкулов М.Д.,Бейшеналиев М.Б.(2000) Стабилизация образования твердой фазы в водной среде фосфатом натрия Вестник КГНУ.- Бишкек, 2000-серия 3- вып.1-с.99-102

15        Маймеков З.К., Осмонбетов К.О. (1999) Современное состояние и проблемные вопросы экологического образования и воспитания в Кыргызской Республике- В сб. научных трудов КГ-МИ, КИМС "Геодинамика, металлогения полезных ископаемых и геоэкология" - Бишкек, 1999 - с.215-218

14        Маймеков З.К., Бейшеналиев М.Б., Маймеков Ж.К., Самбаева Д.А. (1998) Изучение кинетики массообмена в системе газ-жидкость и составление программы расчета на ЭВМ- Сборник научных трудов ИХХТ НАН КР- Бишкек, 1998- с.130-133

13        Маймеков З.К., Ларин А.Н., Багимов Н.И., Иманакунов С.Б. (1997) Роторно-пульсационный аппарат для эмульгирования капель воды в топливе. Бюллетень "Интеллектуальная собственность" - Бишкек, 1997 - №3;

12        Маймеков З.К., Алдашева Ч.Б., Толоконникова Л.И. (1996) Изучение влияния отдельных компонентов дымовых газов на растворимость твердых фаз в водной среде - Депонирование в ВИНИТИ 5.06.96- № 913-916

11        Маймеков З.К., Солодкова Т.К., Зутикова В.Ф. (1995) Фосфорсодержащие сорбенты на основе вторичного сырья для очистки сточных вод от ионов металлов и красителей- Мат.респ. научно-технической конф. "Проблемы разработки химических технологий импортзамещенной продукции в Узбекистане". - Ташкент, 1995- с.60

10        Маймеков З.К., Кебец А.П., Кулов Н.Н., Хабиров В.В. (1994) Использование дымовых газов для управления карбонатным равновесием водно-солевых систем- Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Теор. основы хим. технологии) -Москва, 1994 - т.28 - №1-с.92-96

9          Маймеков З.К., Кебец А.П., Хабиров В.В., Кулов Н.Н.(1993) Прогнозирование количества токсичных выбросов в процессе горения твердого топлива с помощью ЭВМ- Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Теор.основы хим.технологии)-Москва,1993- т.27- №6- С.651-653

8          Маймеков З.К., Кебец А.П., Иманакунов С.Б. (1992) Физико-химическое моделирование на ЭВМ процесса горения жидкого топлива и водомазутных эмульсий. Изв. АН РК., 1992 - №1- с.29-33

7          Маймеков З.К., Малофеев Н.А.,Малюсов В.А.(1984) Исследование массообмена в процессе испарения капель воды в воздух в режиме противотока фаз- Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Теор. основы хим. технологии)- Москва, 1984-т.18- №3-с.277-303

6          Маймеков З.К., Малофеев Н.А.,Малюсов В.А.(1984) Массообмен при испарении капель воды в воздух в колонне распылительного типа- Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Теор. основы хим. технологии)- Москва, 1984-т.18- №5-с.579-583

5          Маймеков З.К., Малофеев Н.А.,Малюсов В.А.(1984) Массообмен при испарении капель воды в воздух в колонне распылительного типа- Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Теор. основы хим. технологии)-Москва, 1984-т.18- №5-с.669-673

4          Маймеков З.К. Малофеев Н.А.,Малюсов В.А.(1983) Исследование массообмена между каплями воды и газом в процессе абсорбции кислорода из воздуха- Theoretical Foundations of Chemical Engineering (Теор. основы хим. технологии)-Москва, 1983-т.17- №2-с.165-171

3          Маймеков З.К., Максимов В.В., Малофеев Н.А., Малюсов В.А. (1983) Методика исследования кинетики массообмена в газовой фазе в двухфазном газокапельном потоке- Журн. прикл. химии-Ленинград,1983 -т.56-№12-с.2741-2742

2          Маймеков З.К., Малофеев Н.А., Малюсов В.А., Костюшка Е.А., Максимов В.В. (1981) Исследование массообмена между группой капель и газа в режиме противотока- Северодонецк, 1981 - ч.1-с.125-130

1          Дудаков В.Г., Шаршенова К., Омуралиева У., Алиева К.М., Маймеков З.К. (1979) Электроискровые покрытия- Изв. АН Кирг. ССР- 1979 - №6- с.32-34

 

Илимий конференцияларда билдирүүлөр

 (автор 100 ашык илимий билдирүүлөрдү жасады жана алардын материалдары басылды, төмөндө айрым конференциялардын аттары жана орду берилди)

60        Эл аралык илимий конференция «Инновационная наука на пороге XXI века»-Бишкек, ИХиФ НАН КР, 23 октябрь, 2018

59        Эл аралык конференция «Актуальные проблемы и перспективы геологии, горного дела и образования», посвященной 80-летнему юбилею Геологической службы КР, Бишкек, ИГДиГТ им. академика У. Асаналиева МОиН КР, 4-6 октября, 2018.

58        Эл аралык илимий конференция «Евразийский Конгресс сельского хозяйства и естественных наук-Бишкек, КТУМ, сентябрь, 2017 «The Eurasian agriculture and natural sciences» -Bishkek,2017

57        Тегерек стол чогулушу «Современные проблемы и инновации в инженерной деятельности Кыргызской Республики», Бишкек,2017.

56        Эл аралык илимий конференция «Состояние и перспективы многоуровневого высшего образования в условиях глобализации», Бишкек: КТУМ, 2016;

55        Эл аралык илимий конференция «Инновационный потенциал развития науки и технологии», Бишкек, КГТУ, 2016;

54        Эл аралык илимий конференция «Информационные технологии и математическое моделирование в науке, технике и образовании» Бишкек

53        Эл аралык илимий конференция « International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia, 2015- Nevsehir, TURKEY, May 20-23);

52        Эл аралык илимий конференция «Техносферная безопасность: наука и практика»-Бишкек, КРСУ, 2015;

51        Илимий конференция «Минеральные ресурсы, подготовка инженерных кадров и проблемы освоения недр» ИГДиГТ КГТУ МОиН КР,Бишкек,2015г ;

50        International Scholarly and Scientific Research in Innovation (International Science Index) - Berlin Germany,2015,-14-15 September

49        Маймеков З.К.,Самбаева Д.А.,Укелеева А., Ибраева Ж. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың 115 жылдығына арналған "Алаштың тұңғыш академигі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция-Казахстан, Шымкент,11-12 апрель 2014

48        Maymekov Z.K., Sambaeva D.A. , Kemelov K.A., Moldobaev M.B., Izakov J. International environmental science symposium (IESSV’2014) Van, Turkey, June 4-7, 2014

47        Самбаева Д.А.,Маймеков З.К., Ибраева Ж.A., Маймеков М.К., Исматиллаев С.П. -Международная научно-практическая конференция «Окружающая среда и устойчивое развитие Кыргызстана» посвященной Всемирному дню охраны окружающей среды -КНУ, Бишкек, 5 июня 2014

46        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Молдобаев М.Б., Кемелов К.А. Международ-

45        ная научно-практическая конференция «Современное развитие химических, биологических наук и педагогическое образование» 25 июня 2014 г. Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева.

44        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Исматиллаев С.П. Международная конференция. Кыргызстан-Германия «Дистанционные и наземные исследования Земли в Центральной Азии» -Бишкек, ЦАИИЗ, 8-9сентябрь,2014.

43        Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т., Маймеков З.К., Изаков Ж. Международная конференция «Наука, образование, инновации: приоритетные направления развития», посвященной 60-летию КГТУ,18-20 сентября, Бишкек,2014

42        Маймеков З. К., Самбаева Д. А., Сыдыков Ж.Д., Исматиллаев С. П.,Молдобаев М.Б., Тунгучбекова Ж.Т. Международная конференция “Современное состояние и перспективы развития горнодобывающей отрасли” посвященной 80-летию академика У.Асаналиева,18-20 сентября, Бишкек,2014 –КГТУ , ИГДиГТ, г.Бишкек,15-17 октября 2014

41        Assessment of the cations and anions concenstration distribution an underground potable waters, pH solution analysis subject to the temperature and content of technojenic sodium chloride. (ICOCEE – Cappadocia 2015), Nevsehir, Turkey, May 20-23, 2015

40        MaymekovZ.K., SambaevaD.A. , Kemelov K.A., Moldodaev М., Izakov J. (2014).International environmental science symposium (IESSV’2014) Van, Turkey,2014

39        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Исматиллаев С.П.(2014) Международная конференция. Кыргызстан-Германия «Дистанционные и наземные исследования Земли в Центральной Азии» -Бишкек,2014, ЦАИИЗ

38        Maymekov Z.K.,Sambaeva D.A. (2013) International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST’2013 – Сappadocia,Urgup, Turkey, 2013.

37        МаймековЗ.К., Самбаева Д.А., Шабданова Э.А. (2013) Uluslararası Konferans «Mıkroorganızmalarve Bıyosfer»-Туркия-Кыргызстан, Бишкек, КТУМ, 2013

36        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Шабданова Э.А., Тунгучбекова Ж.Т., Маймеков М.К. (2013) XXIV меж. науч.прак.конф. «Экология и жизнь», Россия, Пенза,2013

35        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Тунгучбекова Ж.Т., Шабданова Э.А.(2013) Меж. науч.-прак. конф.«Образование и наука в условиях социальной модернизации Казахстанского общества» - Казахстан, Тараз, 2013

34        Маймеков З.К., Самбаева Д.А.(2012) Международная научно-практическая конференция «Проблемы совершенствования управления природными и социально-экономическими процессами» посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды, КНУ им. Ж.Баласагына, Бишкек, 2012

33        Маймеков З.К., Самбаева Д.А. (2011) Международная конференция CaReTech-2011, Польша, 2011

32        Маймеков З.К.(2011) Совещания руководителей предприятий, НИИ, вузов и Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан по проблеме «Инновационное развитие химической, нефтехимической и пищевой промышленности» г.Шымкент, Казахстан,2011

31        Маймеков З.К., Самбаева Д.А., Муллабаев А.М.(2010) Международный III конгресс «Управления твердыми отходами», Мерсин,Турция, 2010

30        Маймеков З.К., Самбаева Д.А. (2010) Международная научно-практическая конференция «Перспективные направления альтернативной энергетики и энергосберегающие технологии» - Казахстан, Шымкент, 2010

29        Маймеков З.К.(2010) Түрк дүйнөсүнүн социологиялык III конгресси «Ааламдашуужана түрк дүйнөсү» Бишкек:КТУМ,2010

28        Маймеков З.К.(2009) Международный экологический симпозиум-2009 КТУ «Манас», г.Бишкеке, 2009

27        Самбаева Д.А., Маймеков З.К.(2009) Международная конференция «Современные проблемы инновационных технологий в образовании и науке» - Казахстан, Шымкент, 2009

26        Маймеков З.К. (2009) Международная конференция «Инновационные процессы в развитии экологического образования» - Казахстан, Алматы, 2009

25        Маймеков З.К…. (2007) III Ulusal Su Muhendıslıgı Sempozyumu- Туркия, Измир-2007

24        Маймеков З.К. (2006) Межд. науч.-техн. конф. «Процессы, машины и аппараты промышленных технологий » - Казахстан, Шымкент: МАХП, 2006

23        Маймеков З.К…..(2006) Вторая международная научно-практическая конференция « Горное дело и металлургия в Казахстане. Состояние и перспективы. Обеспечение и управление ГМК»- Казахстан, Алматы,2006

22        Маймеков З.К. (2005) Международный симпозиум « Глобализация и тюркская цивилизация» Бишкек: КТУМ, 2005

21        Maymekov Z.K…(2004) Biyoeneryi-2004, sempozyumu, Turkiye:Izmır,2004

20        Maymekov Z.K. (2004) Second International Congress on Turkic Civilization « Role and plase of the Turkic Civilization among the world civilizations» -Bishkek, 2004

19        Маймеков З.К.(2004) Межд. симп. «Интеграция высшего образования и науки стран Евразии в рамках Болонского процесса»- Кыргызстан, Бишкек: КТУМ, 2004

18        Maimekov Z.K.(2004)Works of Scientists of the Institutes of the Division of Chemical-Tecnological, Medical-Biological and Agricaltural Sciences of the Kyrgyz Repablic ( to the 50th anniversary of the NAS KR) – Bishkek: Ilim, 2004

17        Маймеков З.К… (2002) и др. Меж. науч. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» -Россия, Санкт-Петербург, 2002

16        Маймеков З.К… (2001) Меж. конференция "ПАХТ-2001", Казахстан, Шымкент , 2001

15        Маймеков З.К… (2001) Меж. конф. «Химия: наука, образование, промышленность. Возможности и перспективы развития», Казахстан, Павлодар, 2001

14        Маймеков З.К…(2000) 1 съезда ученых Кыргызской Республики -Наука и новые технологии - Бишкек,2000

13        Маймеков З.К…(1996) I конференция "Перспективы направления развития экологических исследований в КР". – Кыргызстан, Бишкек, 1996.

12        Маймеков З.К…(1995) Республиканская научно-техническая конференция "Проблемы разработки химических технологий импортзамещенной продукции в Узбекистане" –Узбекистан, Ташкент, 1995

11        Маймеков З.К…(1994) Научная конференция "Комплексное развитие производительных сил региона" -Казахстан, Шымкент, 1994.

10        Маймеков З.К…(1993) Межресп. науч.-техн. конф. "Интенсиф. процессов хим. и пищ. технологии" –Узбекистан, Ташкент, 1993.

9          Маймеков З,К…(1992) VIII Всесоюзный школа-семинар "Применение математических методов для описания и изучение физ.-хим. равновесий". –Россия, Новосибирск, 1992

8          Маймеков З.К…(1991) Всесоюз. науч.-техн. конф. "Экологическое образование и проблемы охраны окруж. среды" –Узбекистан, Ташкент, 1991.

7          Маймеков З.К…(1991) VII Всесоюз. совещания по физ. -хим. анализу. – Россия, Саратов, 1991.

6          Маймеков З.К…(1990) VII Всесоюз. конф. молодых ученых и спец. по физ-химии "Физхимия -90"-Россия, Москва,1990.

5          Маймеков З.К…(1990) Всесоюзн. семинар "Экологически чистые технологии покрытий металлов, проблемы обезвр. и утилиз. стоков гальв. производств"-Россия, Пермь, 1990

4          Маймеков З.К…(1988) Всесоюз.конф. "Соврем.машины и аппараты хим. производств"- "Химтехника"-Казахстан, Чимкент, 1988.

3          Маймеков З.К…(1983) I Всесоюз. совещание по проблеме "Абсорбция газов"- Украина, Черкассы, 1983.

2          Маймеков З.К… (1981) Всесоюз. конф. по аэрогидродинамике хим.аппаратов "Аэрохим -1" –Россия, Северодонецк, 1981.

1          Маймеков З.К… (1981) XXII Всесоюз.научно-техн.конф. "Технология неорганических веществ и минеральных удобрений" –Казахстан,Чимкент, 1981.

 

Китептер

  1. Родина Е.М., Самбаева Д.А. и др. Оценка эколого-экономического потенциала природных территорий (оценка экосистемных услуг). - Учебник для ВУЗов. Бишкек, 2018.-157с. (рецензент- Маймеков З.К.)
  2. Мустафаев К.Ж., Маймеков З.К. Экологические услуги в речных бассейнах// - РК, Тараз, «Формат-Принт», 2015-146с
  3. Маймеков З.К. Научные основы оптимизации процессов сжигания жидкого топлива и рекарбонизации водно-солевых систем- учебник с грифом МОиН КР, Бишкек,2015- 410 с;
  4. Маймеков З.К.,Самбаева Д.А. Суюктуктардын механикасы- учебник с грифом МОиН КР - Бишкек, КТУМ,2015-217 б.
  5. Сыдыков Ж.Д., Самбаева Д.А., Маймеков З.К. Конверсия карбонатсодержащего техногенного сырья и уменьшения содержания газовой фазы в окружающей среде - Бишкек, 2014-112с.
  6. Бообекова С., Жумалиев С., Маймеков З.К. Жалпы жана органикалык эмес химия-лабораториялык тажрыйбалар-Бишкек: КТУМ,2009-267б.
  7. Осмонбетов К.О., Маймеков З.К. Экологическое образование и воспитание - в поисках будущего. Экологический вестник. - Бишкек: НАСИ, 1999 -85с.
  8. Маймеков З.К. Массообмен между каплями жидкости и газом в процессах абсорбции и испарения- Бишкек: Илим, 1993-153с.