Аты Проф.док. Канатбек КОЖОБАЕВ
Э-куржун kanatbek.kojobaev@manas.edu.kg
Кабинет MF 316
Телефону 49 27 52-53 (1075)
Сабактар

ÇEV-201 : ЛИТОСФЕРА (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-203 : ГИДРОСФЕРА (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-411 : ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-413 : ЭКОЛОГИЯЛЫК МОДЕЛДӨӨ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-415 : ИЧМЕ СУУ ИНЖЕНЕРИЯСЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-406 : ЖАШОО КООПСУЗДУГУ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-408 : ТАЗАЛОО СИСТЕМАЛАРДЫ ДОЛБООРЛОО НЕГИЗДЕРИ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-412 : АГЫНДЫ СУУ ИНЖЕНЕРИЯСЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-208 : ЭКОЛОГИЯЛЫК УКУК (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-537 : ЭКОГЕОМААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАЛАР (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-532 : АБАДАГЫ КИР ЗАТТАРДЫ АНЫКТОО (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

FBE-500 : ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ УСУЛДАРЫ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-514 : ЭКОЛОГИЯДА ЖАНА ЖАРАТ.КОЛДОН.КОМПЬЮТ.ТЕХНОЛ.ЖАНА СТАТ.Ы (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-511 : ИЛИМИЙ ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

ÇEV-533 : ТЕРЕҢДЕТИЛГЕН ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ (Экологиялык инженердиги бөлүмү )

KYM-543 : ЭКОНОМИКАЛЫК АНАЛИЗ ЖАНА ӨНДҮРҮШТҮ БАШКАРУУ (Химия инженердиги бөлүмү )

Резюме

АВТОБИОГРАФИЯ ЖАНА ЖАРЫЯЛАНУУЛАР (CV).

(илимий эмгектер жана башка материалдар – жарыя көргөн, жакталган же аткарылган тилде берилген)

                                                                                                               

Аты, атасынын аты, фамилиясы: 

Канатбек Асекович Кожобаев

Туулган күнү, айы, жылы: 12.07.1948.

 

 

Билими

Даражасы

Кафедра/Программа

Университет

Окуу мөөнөтү

Тоо-кен-гидрогеолог инженеринин диплому

Гидрогеология жана инженердик геология

Фрунзе политехник институту. КР

1966-1971

Геолого-минералогиялык илиминин  кандидатынын диплому

Инженердик геология / Чополуу кыртыштардын тиксотрописи

Ломоносов ат. Москва Мамлекеттик университети, СССР

1973-1976

Техника  илиминин докторунун диплому

Инженердик геология жана кыртыштар механикасы /Кыртыштардын жер титирөөлөрдөгү алып жүрүүсү/

Ломоносов атындагы Москва Мамлекеттик университети, СССР

1988-1991

 

 

Докторлук диссертациянын аты жана илимий кеңешчи: Майда бөлүктүү кыртыштардын төмөн жыштыктагы динамикалык таасирлер астындагы алып жүрүүсүнун мыйзам ченемдиктери. СССР ИА Академиги, Проф. Доктор Сергеев Евгений Михайлович (Ломоносов атындагы Москва Мамлекеттик университети). Жактаган мезгил: октябрь 1995ж.

 

Кандидаттык диссертациянын аты жана жетекчинин аты-жөнү (PhD): Чополуу кыртыштардагы тиксотропи көрүнүштөрүнүн табыйгаты. СССР ИА Академиги, Проф. Доктор Сергеев Евгений Михайлович (Ломоносов атындагы Москва Мамлекеттик университети). Жактаган мезгил: март 1977ж.

 

Академиялык тажрыйба:

Иштеген кызматы

Иштеген жери

Иштеген жылдар

Экологиялык Инженерия

Бөлүмүнүн Профессору

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек ш.

9 сентябрь 2002 жылдан азыркыга чейин

Декан, бөлүм (кафедра) башчысы,  профессор, доцент, ага мугалим мугалим, , (Кээ мезгилдери - жарым коюмда)

Фрунзе политехник институту (азыр И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик техник университети - КМТУ), Бишкек ш.

08.1971ж– 08.2002ж

(Кээ мезгилдери - жарым коюмда)

Бөлүм (кафедра) башчысы

Бишкектеги  финансы-экономикалык академиясында Меймандостук бөлүмү  .

08.1998ж – 08.2000ж

Бөлүм  башчысы

 КР экономика жана каржы Министирлиги. Кен казуу жана отун-энергетик комплексинин экономика жана каржы бөлүмү

12.1995 ж -08.1998 ж

Башкармаклыктын башчысы

КР Интеллектуальдык (өнөр жай) менчик боюнча Мамлекеттик агентствосу Экспертиза башкармалыгы. 

04.1995ж -11.1995 ж  

Башкы инженер - Башкы гидрогеолог

КР геология Министерлиги. Кыргыз комплекстүү гидрогеологиялык экспедициясынын Калинин  гидрогеологиялык партиясы; Бишкек ш.

02.1994ж -04.1995ж

 

 

 Докторлук диссертацияларды жетектөө:

 1. Елена Михайловна РОДИНА: «Устойчивое развитие эколого-антропогенных систем (на примере земле и водопользования в странах бассейна Аральского моря» (Эколог-антропогендик системдердин туруктуу өнүгүшү (Арал деңизи алабындагы өлкөлөрдүн жер жана суу колдонуу мисалында)». Специальность -25.00.36 –Геоэкология. (Т.и.д. - ийгиликтүү жактоо 2008 ж. өткөн)

 

Кандидаттык  диссертацияларды жетектөө:

 1. Сайракуль Турсуновна ОТОРОВА: «Экогеохимия вод верховьев бассейна реки Нарын» Специальность -25.00.36 –Геоэкология. (т.и.к - ийгиликтүү жактоо 2013ж. өткөн);
 2. Детушев Алексей Викторович: «Устойчивость геологической среды Чуйской долины к техногенным загрязнениям», (г.-м.и.к - ийгиликтүү жактоо 2015ж. өткөн).

Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2018-2019 о.ж.) 

         1.Гульжан Эсенжанова: "Балыкчы шаарында мунай зат менен кирдеген топурактардын микро жана макроэлементтик курамынын өзгөрүүсүн анализдөө"

Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2017-2018 о.ж.) - 2018 жылдын башында Америкадагы университетке отуп, академиялык дем алуцу алды.

        1.Толгонай Турапова: “Чүй областынын жер астындагы сууларынын короголуу даражасын баалоо”

Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2015-2017 о.ж.)

 1. Айнура Асанова: "Суунун касиеттерин жана иондорун изилдөөнүн негизинде Ысык-Көлдүн абалын экологиялык баалоо".  

Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2014-2016 о.ж. – окуу мөөнөтү жарым жылга узартылды):

 1. Емрах Догду:  Кыргыз Республикасындагы ордун толтуруулучу – кун жана суу энергия булактарынын потенциалын изилдөө.

 

Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2013-2016 о.ж. - окуу мөөнөтү экоонуку тен 1 жылга узартылган):

 1. Болот ЖУНУШОВ: "Асыл металлдардын кен жатактарын издөө жана чалгындоо KR мыйзамзамдарын талдоо жана алардын экологиялык бөлүмдөрүнө сунуштарды иштеп чыгуу".
 2. Суусар Жекин кызы: «Нарын шаарынын ичме сууларын изилдөө жана экологиялык баалоо»

 

Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2011-2012 о.ж.):

 1. Юнус АЛТУН: “Тигүүчү өндүршүндөгү ызы-чууну аныктоо жана экологиялык баалоо” (2-чи бүтүрүүчү жыл).

Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2010-2011 о.ж.):

 1. Юнус АЛТУН: “Тигүүчү өндүршүндөгү ызы-чууну аныктоо жана экологиялык баалоо” (1-чи жыл).
 2. Перизат ЖАМАНКУЛОВА:  “Нарын областындагы жер астындагы суулардын корголуу даражасын баалоо” (2-чи бүтүрүүчү жыл).

 

Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2010-2011 о.ж.):

 1. Перизат ЖАМАНКУЛОВА:  “Нарын областындагы жер астындагы суулардын корголууу даражасын баалоо” (1-чи жыл).

 

Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2009/2010) :

Фулбрайт програмы боюнча АКШ-да болгондуктан, жетектөө болгон жок.

 

Магистрдик диссертацияларды жетектөө (2008-2009) о.ж.):

 1. Жанарбек ИЗАКОВ: “Чүй ойдуңунун жер астындагы сууларынын корголуу даражасын баалоо” (1-чи жыл - башталышын жетектөө – кийин чет элдик стажировкага кеткем).
 2. Азиз МУЛЛАБАЕВ: «Бишкек шаарынын жолдорундагы ызы-чуу менен кирдөө экологиялык картасын түзүү» (башталышын жетектөө – кийин чет элдик стажировкага кеткем).

 

Аскердик милдеттер: аскерге милдетсиз, жаш боюнча бошотулган.

 

Илимий проекттерге катышуу (2003-2018):

(акыркы 14 жылда катышкан илимий долбоорлор, иштердин аттары)

 

 1. G15. Проф. Канатбек Кожобаев жана башкалар. «Геоэкологическое состояние отдельных проблемных территорий: бассейны рек Ала-Арча, Аламедин, Жумгал, крайняя восточная часть Чуйской впадины».   Долбоордун узактыгы: Январь 2018 – Декабрь 2020жж.
 2. G14. Проф. Айлив Стайнес, Проф. Октябрин Садыров, проф. Канатбек Кожобаев и др «Оценка трансграничного загрязнения воды в ЦА (Эл аралык долбоор - Сыр-Дарья - NATO SfP 983945)».  Долбоордун узактыгы: Январь 2011 – Март 2016.  Партнер өлкөлөр: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Страна  НАТО:  НорвегияДолбоордун отчету январь 2016 кабыл алынды. Отчеттун авторлору: Эйлив Стайнес, Проф. Октябрин Садыров, проф. Канатбек Кожобаев
 3. G13. Кожобаев К.А. и др.  «Исследования негативных геоэкологических процессов верхней части бассейна р. Нарын и разработка рекомендаций по снижению экологических рисков»Проект на 2012-2014гг. – Отчет 2013 ж. өткөзүлдү,  Кыргыз Республикасы;
 4. G12. Кожобаев К.А. и др.  «Разработка новой методики и составление схематической карты степени защищенности подземных вод северных регионов Кыргызской Республики (Иссык-Кульская, Чуйская и Таласская  области)». Проект на 2012-2013г. – Отчет 2013 ж. өткөзүлдү,  Кыргыз Республикасы;
 5. G11. Кожобаев К.А. и др.  «Разработка новой методики и составление схематической карты степени защищенности подземных вод северных регионов Кыргызской Республики». Проект был на 2012 – 2014гг., однако отчет по Нарынской области за 2012 год был принят как окончательный, а на 2013-2014 гг был составлен новый проект (см. ниже). Кыргыз Республикасы;
 6. G10. Кожобаев К.А. и др.  «Исследования негативных геоэкологических процессов территории Иссык-Кульской области и разработка рекомендаций по снижению экологических рисков». 2007-2011.  Отчет 2011 ж. өткөзүлдү,  Кыргыз Республикасы;
 7. G9. Кожобаева К.А и др.«Разработка программ инженерных расчетов на ЭВМ устойчивости  склонов, откосов и оползней с учетом различных воздействий»2006-2008. Кыргыз Республикасы;
 8. G8. Кожобаева К.А и др. «Разработка электронного кадастра оползней КР (на примере Сузакского района)». 2006-2008. Кыргыз Республикасы;
 9. G7.  Кожобаева К.А и др. «Ысык-Көлдүн түндүк жээгиндеги жер астындагы суулардын кирдөөдөн корголушун баалоо» 2006-2007Кыргыз Республикасы;
 10. G6. Кожобаев К.А. и др.  «Отчет об инженерно-геологических изысканиях  в селе Кашкасуу Алайского района Ошской области»  2007.  Кыргызская Республика
 11. G5. Кожобаев К.А. и др.  «Отчет об инженерно-геологических изысканиях  в селе Ак-Босого Алайского района Ошской области»  2007.  Кыргызская Республика
 12. G4.  Кожобаева К.А и др. «Исследования некоторых гидрогеологических,  инженерно-геологических и геоэкологических проблем отдельных участков Чуйской и Иссык-Кульской впадин и разработка рекомендаций по их решению» 2006-2007.  Кыргыз Республикасы;
 13. G3. Кожобаева К.А и др.  «Разработка методики оценки устойчивости оползней и склонов из лессовидных грунтов с учетом и изучением их влажности, длительной прочности и сейсмоустойчивости» составлен при участии и под руководством. 2005  Кыргыз Республикасы; KTMУ.
 14. G2. Кожобаева К.А. и др. «Предварительное записка о гидрогеологических условиях  отработки золоторудного месторождения Талды-Булак Левобережный» - составлен при участии и под руководством Кожобаева К.А. 2005Кыргыз Республикасы;
 15. G1. Кожобаева К.А. и др.  «Разработка методик реальной оценки экологических рисков тяжелых металлов» 2003; Кыргыз Республикасы;

 

Административдик (башкаруу) тажрыйба:

 1. Башчы – Улуттук Аттестациалык комиссиясында жер жөнүндөгү илимдер эксперт комиссиясыны (2006ж.–2013ж). 
 2. Төраганын орун басары - Кыргыз Республикасынын тил комиссиясы курамындагы атоо комиссиясы (2003 ж.–2013ж). 
 3. Бөлүм башчы (1998-2002; 1991-1992) – Бишкек финансы-экономикалык академиясында жана Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде;
 4. Бөлүм башчы – Кыргыз Республикасынын  Экономика жана каржы министирлиги (1995-1998), 
 5. Башкармаклыктын башчысы - Кыргыз Республикасынын  Интеллектуальдык (өнөр жай) менчик боюнча Мамлекеттик агентствосу Экспертиза башкармалыгы (1995), 
 6. Башкы инженер - Башкы гидрогеолог -  КР геология Министерлиги, Кыргыз комплекстүү гидрогеологиялык экспедициясынын Калинин  гидрогеологиялык партиясы; (1994-1995)
 7. Факультет деканы (1992-1993) – Кыргыз- мамлекеттик техникалык университетинде.

 

Илим коомдорунда (ассоциацияларда) мүчөлүк: 2001ж баштап Кыргыз Республикасынын Инженердик академиянын академиги.

 

Сыйлыктар:

 1. КР Премьер-министринин алкыш баракчасы (2013ж); 
 2. Төш белги «КР билим берүү мыктысы»  (2010ж); 
 3. Грант: «Fulbright Scholar Program», University of  California, Los Angeles (UCLA) (2009 – 2010); 
 4. Teşekkür Belgesileri (2006; 2009; 2012) – КТ“Манас”  Университети;
 5.  Мамлекеттик тил боюнча мамлекеттик комиссиясынын ардак баракчасы (2007) ;
 6. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ардак баракчасы (1999) ; 
 7. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ардак баракчалары (1987 ) ;
 8. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ардак баракчалары (1978),;
 9. Фрунзе политехник институтунун ардак баракчалары (1982  ж.б. жылдары). 

 

 

 

 

 

 

Акыркы 2 жылда бакалавр жана магистрлерге окууган сабактар

Окуу жылы

Мезгил

Сабактын аты

Саат/жумасына

Студенттердин

саны

 

Теория

Практик

 

2017-2018

- Күзгү жарым жылдык

CEV - 301 Экологиялык Геохимия

2

0

20

 

CEV – 411  Инженердик экономика

2

0

11

 

ÇEV-201Литосфер билими

2

0

   

CEV–500.01 Бүтүрүү иштери -

2

3

1

 

CEV–500.02 Бүтүрүү иштери -

2

3

1

 

1CEV–451.01 Бүтүрүү иштери - 1

1

4

2

 

Жазгы семестр

KMÜ-522. Чөйрөлүк географиялык маалымат системдери.

3

0

2

 

ÇEV-306  - Айлана-чөйрөнүн геофизикасы

2

0

11

 

ÇEV-415 - Ичме суу инженериясы

3

0

11

 

CEV–451.02 Бүтүрүү иштери - 2

1

4

1

 

CEV–500.02 Бүтүрүү иштери - 2

2

3

0

 

Баардыгы:

22

17

60

 

 

Окуу жылы

Мезгил

Сабактын аты

Саат/жумасына

Студенттердин

саны

 

Теория

Практик

 

 

2018-2019

- Күзгү жарым жылдык

CEV - 301 Экологиялык Геохимия

2

0

20

 

CEV – 411  Инженердик экономика

2

0

11

 

ÇEV-201Литосфер билими

2

0

   

FBE-500           Илим изилдөө усулдары

3

0

Экология инженерлиги - 5

 

FBE-500           Илим изилдөө усулдары

3

0

Тамак – аш инженерлиги - 3

 

FBE-500           Илим изилдөө усулдары

3

0

Химия инженерлиги - 3

 

CEV–500.01 Бүтүрүү иштери -

2

3

1

 

CEV–500.02 Бүтүрүү иштери -

2

3

1

 

1CEV–451.01 Бүтүрүү иштери - 1

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

Жазгы семестр

KMÜ-522. Чөйрөлүк географиялык маалымат системдери.

3

0

 

 

2

 

ÇEV-306  - Айлана-чөйрөнүн геофизикасы

2

0

11

 

ÇEV-415 - Ичме суу инженериясы

3

0

11

 

CEV–451.02 Бүтүрүү иштери - 2

1

4

2

 

CEV–500.02 Бүтүрүү иштери - 2

2

3

2

 

Баардыгы:

22

17

63

 

 

А) «Манас» Университинде Бакалаврларга окуган сабактар (2002-2018):

 1. CEV - 303  Суу жабдуу жана суу кетирүү. Сабак кредити: (3-2) 4 (2007-2009);
 2. CEV- 403   Чөйрө экономикасы . Сабак кредити: (3-0) 3 (2002-2009)
 3. ÇEV-   Жашоо коопсуздугу.   Сабак кредити: (3-0)3 (2002-2003);
 4. CEV – 307 -  Илим изилдөө ыкмалары.  Сабак кредити: (3-0) 3 (2003-2005);
 5. CEV - 307 Чөйрө Гидрологиясы.  Сабак кредити:: (3-2) 4 (2002-2013);
 6. MAT -212 Статистика.  Сабак кредити:(3 – 0) 3 (2002-2006);
 7. ÇEV-306  Чөйрө моделдөөсү.  Сабак кредити: (3 – 0) 3 (2002-2008);
 8. ÇEV-302 Таштанды суулар Инженерлиги. Сабак кредити:: (3-0)3 (2006-2009);
 9. CEV – 411  (мурда - CEV – 304)  Инженердик экономика; Сабак кредиттери: (3-0) 3 (2010-2018)
 10. CEV - 415 ​Ичме суу инженерлиги.  Сабак кредиттери: (3-0) 3 (2016-2018);
 11. CEV - Инженерлик чөйрө долборлоосуСабак кредити (2003-2009);
 12. CEV– 451.01 ve  CEV– 451.02  Бүтүрүү иштери 1 жана 2 - Сабак кредиттери: (1-4) 3 (2003-2018);

 

Б) «Манас» Университинде Магистрлерге окуган сабактар (2006-2016):

 1. ÇEV-537 Чөйрөлүк географиялык маалымат системдери. Сабак кредити: (2-0) 3 (2007-2016);
 2. ÇEV  - 530          «Тереңдетилген инженердик экономика жана менеджмент». Сабак кредити: (3-0) 3 (2007-20014);
 3. CEV–500.01 жана CEV–500.02 . Бүтүрүү иштери – 1 жана 2. Сабак кредити: (1-3) 2 (2008-2016).
 4. FBE-500   Илим изилдөө усулдары (Экология, Тамак-аш жана Химия инженерликтериндеги магистрлер учун). Сабак кредити: (3-0) 3 (2018-2019);

 

H. Туркиянын билим боюнча Жогорку комиссиясынын (YOK) форматы менен камтылбаган бөлөк жарыялануулар:

H.1. Ойлоп табуулар:

 1. Устройство для исследования разупрочнения платичных грунтов при вибрации (ойлоп табуу). СССР автордук күбөлүгү  № 1761865, 1992 ж., Бюлл. № 29. Авторлош: жок.
 2. Способ исследования плотности дисперсных грунтов при сейсмических воздействиях (ойлоп табуу). СССР автордук күбөлүгү № 1753433. 1992., Бюлл. № 34. Авторлош: жок.
 3. Устройство для определения сопротивления сдвигу дисперсных грунтов при вибрации (ойлоп табуу). 19.09.90 г. № 4867580 /25/ завкасына 21.05.1991 ж. оң чечим  г.Авторлош: Добролюбов Е.Н.

 

Семинарлар /Конференциялар:

30 ашык эл аралык жана улуттук конференцияларга катышкан.

 

Байланышуу үчүн маалымат:

GSM    : +996–312-623789 (үй тел.)             : +996–552-00-41-91(мобилдүү тел.)

Web    : www.manas.kg

E-mail : kojkanik@gmail.comkojkanik@rambler.rukanatbek.kojobaev@manas.edu.kg/.

                   

 

                   

 

Илимий иштери

 1. Эл аралык рецензеленген журналдарда басылган макалалар:
 1. Кожобаев К.А. Роль сил инерции частиц в поведении  грунтов при сильных землетрясениях.//Вестник международной Ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству. №1.2016. Бишкек, 2016. Стр. 68-72.
 2. Кожобаев К.А., Тажибаев К.Т., Тажибаев Д.К., Дуйшеев К.О. Кавакский  буроугольный бассейн: перспективы комплексного использования минерального сырья и экологические проблемы освоения. //Горный журнал. № 8 (2229) 2016г., стр. 66-71.
 3. Комиссаров В.А., Кожобаев К.А., Дудашвили С.Д. Развитие горного и общего туризма в Кыргызской Республике.//Горный журнал. № 8 (2229) 2016г., стр. 88-96.
 4. Кожобаев К.А., Молдогазиева Г.Т., Тотубаева Н.Э.,  Оторова С.Т.. Геоэкологические проблемы, связанные с деятельностью горнодобывающих предпритятий Кыргызской Республики. //Горный журнал. № 8 (2229) 2016г., стр. 32-37.
 5. Кожобаев К.А.  Полезное пособие по инженерной защите. //Электронный журнал "GEOINFO.ru"/ 18.05.2016. Стр. 1-4.
 6. Кожобаев К.А., Молдогазиева Г.Т.,Бекболотова С.Д., Детушев А.В. К методике оценки степени защищенности  подземных вод  в условиях Кыргызской Республики.//РАН, Москва.: 2008г. журнал «Геоэкология» № 4; Стр.373-376.
 7. Ахметкалиев Р.Б., Кожобаев К.А.  Разрушение водонефтяной эмульсии.//Известия НАН КР. 2008 г., № 3. стр. 72-75. 
 8. A2. Кожобаев К.А., Основные   геоэкологические   проблемы Кыргызской   Республики. 2004.  журнал «Геоэкология» за № 1 (стр.33-40), г.Москва, РФ.
 9. A3. Кожобаев К.А., Богоевски Т. Влияние некоторых факторов на развитие деформаций в песках и их разжижение (статья). Москва, АН СССР,  «Инженерная геология», 1984, № 1., 37-41 с. 0,4 печ. л.
 10. A4.  Кожобаев К.А., Котлов В.Ф. Изучения  изменение  микростроения   глинистых   паст   в   процессе  тиксотропного   упрочнения (статья). Москва, АН СССР,  Инженерная геология», 1981, № 5., 72-81 с. 0,4 печ. л.
 11. A5. Кожобаев К.А. Структурная  прочность  глин  и  ее тиксотропное  восстановление. Вестник МГУ, серия  "Геология»,   1976, N  5. 0,3  печ. л

 

 1. Эл аралык илимий конференциялардын эмгектеринде басылган докладдар (2008 жылдан кийинкилери  гана):
 1. Кожобаев К.А., Оторова С.Т. «Нарын облусунун ичме суу боюнча көйгөйлөрү, аларды чечүү жолдору жана бул маселеге Нарын мамлекеттик университетинин мугалимдеринин кошкон салымы. //Матер. Межд.конф. «Билим берүү, тарых жана маданият – өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө» 27.10.2016г. //С.Нааматов атындагы НМУнун ЖАРЧЫСЫ=ВЕСТНИК. №4, 2016.с.252., 114-117. Стр.
 2. Аманов К.А, Касиев А.К, Молдогазиева Г.Т.,Кожобаев К.А. Влияние деятельности горно-промышленных комплексов на окружающую природную среду и на здоровье людей (на примере Кыргызского горно-металлургического комбината).//Матер. Межд. научно-практ. Конф. «Совершенствование прогнозирования и управления стихийным бедствиями» посвященной десятилетию кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях» и Учебного  научно-технического центра «Развитие гражданской защиты» КРСУ и МЧС КР. 16 мая 2016 г. Бишкек, 2016, стр. 104-108.
 3. Кожобаев К.А., Аманов К.А., Рыскулов У.Д.,  Молдогазиева Г.Т., Касиев А.К. Состояние и пути решения проблем радиоактивных
  отходов севера Кыргызской Республики.//Мат. Межд. конф.  "СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ". Геоэкологическая безопасность разработки месторождений полезных ископаемых. Выпуск 19. Москва.:РУДН, 2017.-592с. 242-247 стр.
 4. Кожобаев К.А., Чекирова Г.К. Экологические проблемы населения Кыргызской Республики, связанные с их общей экологической культурой, и педагогические пути их решения.//Матер. Межд. Конф. «Развитие наук о Земле в Кыргызстане: состояние, проблемы и перспективы». Бишкек, 2015. Стр.165-170.
 5. Аманов К.А., Кожобаев К.А., Молдогазиева Г.Т., ОтороваС.Т., Касиев А.К., Жунушов Б.Б. Основные экогеологические проблемы Нарынской области.//Матер. Межд. Конф. «Развитие наук о Земле в Кыргызстане: состояние, проблемы и перспективы». Бишкек, 2015. Стр.21-26.
 6. Жекин кызы С., Кожобаев К.А. Экогеохимическая оценка питьевых вод г. Нарын.//Матер. Межд. Конф. «Развитие наук о Земле в Кыргызстане: состояние, проблемы и перспективы». Бишкек, 2015. Стр.110-115.
 7. Кожобаев К.А., Молдобеков Б.Д., Усупаев Ш.Э. Краткая история, состояние, проблемы и перспективы развития гидро -,инженерной и экологической геологии в Кыргызстане.//Матер. Межд. Конф. "СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Развитие научных идей академика Е.М.Сергеева на современном этапе. Выпуск 16. Москва.:РУДН, 2014.-674с. 565-569 стр.
 8. Кожобаев К.А. Некоторые методические вопросы гидроэкологических исследований.//Матер. Межд. Конф. "СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Развитие научных идей академика Е.М.Сергеева на современном этапе. Выпуск 16. Москва.:РУДН, 2014.-674с. 562-564 стр.
 9. Стейнес Э., Садыров О.,  Кожобаев К. и др. Предварительные результаты выполнения проекта NATO SfP 983945 «Оценка трансграничного загрязнения воды в Центральной Азии» в Кыргызской Республике.////Матер. Межд. конф. «Дистаницонные и наземные исследовании Земли в Центральной Азии». Бишкек., 2014. – 456с. Стр.362-367.
 10. K. Kojobaev*1 and J. Izakov. Some statistics on ecogeochemistry of Chu valley groundwater".//The International Conference on Environmental Science and Technology. (ICOEST'2013 - Cappadocia) Urgup, Turkey, 2013.
 11. K. Kojobaev* and S. Otorova.  "The influence of the time of year and anthropogenic factors on ecogeochemistry of the water of the Upper Naryn River basin".//The International Conference on Environmental Science and Technology. (ICOEST'2013 - Cappadocia) Urgup, Turkey, 2013.
 12. Касиев А.К., Аманов К.А., Кожобаев К.А. “Об экологии месторождений Солтон-Сары и Кумбел».//Матер. Межд. Конф. «Геодинамика, оруденение и геоэкологические проблемы Тянь-Шаня», посвященной 70-летию Института геологии НАН КР. Бишкек, Илим: 2013г. -266с., 103-109 стр.
 13. Аманов К.А., Кожобаев К.А., Молдогазиева Г.Т., Касиев А.К. “Экологические последствия разработки  Ак-Тюзской группы месторождений в Кеминском районе Кыргызской Республики».// Матер. Межд. Конф. «Геодинамика, оруденение и геоэкологические проблемы Тянь-Шаня», посвященной 70-летию Института геологии НАН КР. Бишкек, Илим: 2013г. -266с.,  28-35 стр.
 14. Кожобаев К.А., Оторова С.Т., Жунушов Б.Б. “Основные геоэкологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых Кыргызской республики».//Матер. Межд. Конф. «Геодинамика, оруденение и геоэкологические проблемы Тянь-Шаня», посвященной 70-летию Института геологии НАН КР. Бишкек, Илим: 2013г. -266с.128-137стр.
 15. Кожобаев К.А. «Влияние на качество воды, как пищевого продукта, ряда естественных и искусственных факторов (на примерах из Кыргызской Республики)».//Матер. VIII Межд. научно-практ. Конф. «ПИЩА. ЭКОЛОГИЯ. КАЧЕСТВО».  г.Алматы, 23-24 сентября 2011 г.-360с. Стр. 13-15.
 16. Кожобаев К.А., Оторова С.Т., Касиев А.К., Аманов К.А. «Химические особенности подземных вод высокогорных областей – как источников питьевых вод».//Матер. VIII Межд. научно-практ. Конф. «ПИЩА. ЭКОЛОГИЯ. КАЧЕСТВО».  г.Алматы, 23-24 сентября 2011 г.-360с. Стр. 87-89. 
 17. Кожобаев К.А., Аманов К.А., Молдогазиева Г.Т., Касиев А.К., Усубалиева Ж.Ж. «О радиоэкологическом состоянии района бывшего «8-го комбината»  и южного побережья озера Иссык-Куль».//Соврем-е проблемы механики сплошных сред.//Сб.трудов Межд. Конф. "Проблемы геомеханики и освоения недр". Вып.14. Бишкек, 2011г. Стр.115-127.
 18. Кожобаев К.А. Влияние структуры грунтов на их поведение  при сильных землетрясениях.//Соврем-е проблемы механики сплошных сред.//Сб.трудов Межд. Конф. "Проблемы геомеханики и освоения недр". Вып.14. Бишкек, 2011г. Стр.115-127.
 19. Кожобаев К.А.  Тоолу аймактар үчүн жер астындагы суулардын корголуу даражасын баалоонун жаңы ыкмасы.//Эл аралык экологиялык симпозиум-2009. КР, Бишкек, КТМУ-2009ж.-128 б., 113 б.
 20. Zeynel DEMİREL,  Kanatbek Kojobaev, Kubat KEMELOV, Gülmira MOLDOGAZIEVA, Aybek KASİEV.   BİŞKEK YER ALTI SUYU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ.//International Symposium on Environment-2009. Kyrgyzstan, Bishkek, KTMU. Abstracts.128 p. 101p
 21. Zeynel DEMİREL,  Kanatbek Kojobaev, Kubat KEMELOV, Gülmira MOLDOGAZIEVA, Aybek KASİEV.  Bişkek Yer altı Suyu Simulasyonu (Benzeştirmesi).//International Symposium on Environment-2009. Kyrgyzstan, Bishkek, KTMU. Abstracts.128 p. 103p
 22. Кожобаев К.А., Карамышева Н.Ч., Атыкенова Э.Э., Молдогазиева Г.Т.,Бекболотова С.Д.  Основные  задачи инженерной геологии и геоэкологии в аспекте внедрения новых технологий.//Москва, РАН, Институт  геоэкологии. Тр. Межд. Конф. - "Межд-ный год планеты Земля: задачи геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии" ("10-е Сергеевские чтения", 2008г. Стр. 443-447.
 23. Кожобаев К.А., Молдогазиева Г.Т.,Бекболотова С.Д., Детушев А.В. Основные задачи гидрогеоэкологии  (на примере Кыргызской Республики). Москва, РАН, Институт  геоэкологии. Тр. Межд. Конф. - "Международный год планеты Земля: задачи геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии" ("Десятые Сергеевские чтения", 2008г. Стр. 314-317.

D. Улуттук резензеленген журналдарда басылган макалалар (2008 жылдан кийинкилери):

 1. Комиссаров В.А., Кожобаев К.А., Дудашвили С.Д. Развитие туризма в Кыргызской Республике. Краткий обзор.//Туризм Кыргызстана. № 13/02.2017г., стр.6-13.
 2. Кожобаев К.А., Жунушов Б.Б, Молдогазиева Г.Т. Деятельность геологоразведочных и горнодобывающих предприятий Кыргызстана, законы и их экологические аспекты.// Известия ВУЗов Кыргызстана. №4, 2016г. Бишкек, 2016. Стр.48-50.
 3. Кожобаев К.А., С. Жекин кызы, Оторова С.Т. Результаты исследования некоторых свойств и микроэлементного состава питьевых вод г. Нарын.// Известия ВУЗов Кыргызстана. №4, 2016г. Бишкек, 2016. Стр.45-47.
 4. Комиссаров В.А., Кожобаев К.А., Дудашвили С.Д. Развитие горного и общего туризма в Кыргызской Республике.//Горный журнал. № 8 (2229) 2016г., стр. 88-96.
 5. Липкин В.И., Кожобаев К.А., Догду Емрах. Гидроэнергетические потенциалы рек Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области на примере реки Чон-Аксу.//Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. Бишкек, №9, 2016.- стр.144-148.
 6. Кожобаев К.А., Алтун Ю. Экологическая оценка уровня шума на некоторых швейных производствах в г. Бишкек.//Известия КТУ им. И.Раззакова. 2014 г.№32, часть 2., стр. 274-276.
 7. Мамбеталиева Ш.М., Жакшылыкова Ш.С. Кожобаев К.А. Некоторые общие характеристики термоминеральных вод Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.//Известия КТУ им. И.Раззакова. 2014г.№32, часть 2., стр. 261-264.
 8. Асатилла у. Э., Аманов К.А., Молдобаев М.Б., Молдогазиева Г.Т., Касиев А.К., Кожобаев К.А.  О  новой радиоактивной аномалии на южном побережье озера Иссык-Куль.//Известия КНУ им. Ж.Баласагына. Спец-й выпуск, 2014г. Стр. 122-124.
 9. Кожобаев К.А., Оторова с.т. Химический состав вод и экология речки Шаркыратма (Нарынская область КР).//Известия КНУ им. Ж.Баласагына. Спец-й выпуск, 2014г. Стр. 145-148.
 10. Кожобаев К.А., Оторова С.Т. О возможной роли антропогенных факторов в геохимии вод бассейна верхнего Нарына. //Вестник КНУ им. Ж. Баласагына (спецвыпуск трудов международной конференции). Бишкек,: 2012г.-Стр.114-120.
 11. Кожобаев К.А. и др. О проблеме питьевых вод – на примере с. Ат-Башы Нарынской области. //Журн. "Вестник КГУ им. И. Арабаева". 2011г.
 12. Кожобаев К.А. и др. О степени защищенности грунтовых вод Ат-Башинской долины от поверхностных загрязнений. //Журн. "Вестник КГУ им. И. Арабаева". №1, 2011г. Стр.126-128.
 13. О проблеме питьевых вод – на примере с. Ат-Башы Нарынской области». //Журн. "Вестник КГУ им. И. Арабаева". №1, 2011г., стр. 123-125.
 14. Кожобаев К.А., Аманов К.А., Касиев А.К., Молдогазиева Г.Т.  «Основные экогеологические проблемы Иссык-Кульской области». //Журн. «Вестник ИГУ им. К. Тыныстанова». № 30, 2011г. Стр.95-99.
 15. Кожобаев К.А. «О некоторых проблемах аттестации научно-педагогических кадров  и о возможных путях их решения». //КР Улуттук Аттестациялык комиссиясынын кабарлары. № 4, Декабрь, 2010 г.
 16. Кожобаев К.А., Оторова С.Т. Экогеохимические проблемы вод верховьев реки Нарын. //Журн. "Известия КГТУ им. И. Раззакова". 2009 г., № 16. 418 стр. Стр. 378-382.
 17. Детушев А.В., Кожобаев К.А. Опыт оценки реакции рельефа территории Чуйской долины Кыргызской Республики на техногенное загрязнение. //Журн. "Известия КГТУ им. И. Раззакова". 2009 г., № 16. 418 стр. Стр. 374- 378.
 18. Кожобаев К.А., Молдогазиева Г.Т.,Бекболотова С.Д., Детушев А.В.  К методике оценки степени защищенности  подземных вод  в условиях Кыргызской Республики. //РАН, Москва.: 2008г. журнал «Геоэкология» № 4; Стр.373-376.
 19.  Ахметкалиев Р.Б., Кожобаев К.А. Разрушение водонефтяной эмульсии. //Известия НАН КР. 2008 г., № 3. стр. 72
 20. Кожобаев К.А. Табигый, техника илимдеринде кыргыз тилинде сабактарды өтүү жана атоолорду киргизүү. //Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. № 12. Бишкек, 2007г. – стр. 373-375.
 21. Кожобаев К.А., Родина Е.М. «Основа экологической стратегии для устойчивого развития Кыргызстана».//2007г., № 7, Журнал «Вестник КРСУ»,  Бишкек, КР. Стр. 128-133.
 22. Родина Е.М., Криворучко С.А., Кожобаев К.А. «Продовольственная состоятельность как ограничивающий фактор для устойчивого развития Кыргызской Республики».//2007 г.  Журнал: Известия НАН КР, № 4. стр. 67-71.

E. Улуттук илимий жолугушуулардын эмгектеринде басылган докладдар:

 1. Комиссаров В.А., Кожобаев К.А., Дудашвили С.Д. Развитие туризма в Кыргызской Республике. Краткий обзор.//Туризм Кыргызстана. № 13/02.2017г., стр.6-13.
 2. Кожобаев К.А. Табигый, техника илимдеринде кыргыз тилинде сабактарды өтүү жана атоолорду киргизүү. Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. № 12. Бишкек, 2007г. – стр. 373-375.
 3.  Кожобаев К.А. Особенности   организации   учебы   в ВУЗа.х   СФРЮ. (тезисы докл). Тезисы  докл. 1-й рес- пуб. научн.-методич. конфер. «Совершенствование подготовки специалистов в ВУЗе на основе современных педагогических методов».   Фрунзе,    ФПИ, 1984.-41с.
 4. Кожобаев К.А. Исследование влияния плотности  и   интенсивности   динами- ческой   нагрузки   на   разжижаемость  песчаного   грунта(тезисы докл). Тезисы  докл. 1-й респуб. научн.-техн. конференции молодых ученых. Киргизии.   Фрунзе,    ФПИ, 1981.-41с.
 5. Кожобаев К.А. О методике определения   прочностных   свойств   глинистых   грунтов при  динамических воздействиях (тезисы докл). Тезисы  докл. респуб. конференции.   ФПИ, Фрунзе,    1980.
 6.  Кожобаев К.А. Об  использовании конического  пластометра (тезисы докл). Тезисы  докл. респуб. конференции.   ФПИ, Фрунзе,    1980.

 

F. Башка публикациялар:

 

 • 30 ашык улуттук жана 5 эл аралык жарыяланбаган илимий отчетторум бар (авторлошмун).

 

 

G. Китептер жана китепчелер (автор, авторлош же редактор болгон):

 1. Кожобаев К.А. авторлош (7 автор) китеп: «Политехнический русско-кыргызский словарь». Бишкек.:Maxprint, 2018г.-360с.
 2. Кожобаев К.А.  "Роман со стихами" Сборник рассказов. Бишкек., 2018г.-108с.
 3. Кожобаев К.А. и др. (Кожобаев К.А. – редактор книги и автор 5-ти статей). Академику Апасу Бакирову 80. Б.: «SHARK», 2015.-144с.
 4. Экология боюнча атоолордун сөздүгү. (Авторлоштор: Маймеков З.К. ж.б.(баардыгы - 10)). Жооптуу редактор  - Кожобаев К.А.Бишкек.:2014.-68 б.
 5. Экология инженерия багытынын тарыхы. (Авторлоштор: Маймеков З.К. ж.б. (баардыгы - 11)). Бишкек.:2014.-74 б.
 6. Толкунбай Абеков. Русско-киргизский толковый словарь терминов  по автотранспорту, автомобильным дорогам  и дорожно–строительным машинам. К.А. Кожобаевдын атайын илимий редакциялоосу менен чыккан. Бишкек.:Турар, 2013ж- 220с.
 7. Чынгышев А.А. Трансформаторлор. Редакторлор Керимбаев А.А. жана Кожобаев К.А. Бишкек.: Текник, 2011.-109 б.
 8. Атоолордун (терминдердин), сөз айкаштарынын орусча-кыргызча сөздүгү.. Бишкек, 2010 ж.-256 б. (Кожобаев К.А., соавторы: Ибрагимов С., Молдоканов А. жана б. (баардыгы - 15)).
 9. Кожобаев К.А.  Небесные создания. Сборник стихов на русском языке. Бишкек, 2008.-84 стр.
 10. Кожобаев К.А. Гидрогеология, инженердик геология жана геоэкология боюнча кыскача түшүндүрмө соөздүк. Бишкек, 2007г.-84с.
 11. Кожобаев К.А. (авторлош + редактор), Мамбетжунушев Т. жана башкалар (Атоо комиссия мүчөлөрү). Атоолордун (терминдердин), сөз айкаштарынын орусча-кыргызча сөздүгү. Бишкек, 2006. – 220 б.
 12. Кожобаев К.А. - (авторлош + редактор), Академик Апас Бакиров. Бишкек, БИЦ “Текник”, 2005.-84с. (Диких А. Дядюченко Л., Киселев В. & …).
 13. Кожобаев К.А. Менин ырларым (мои стихи). Бишкек, 2004.-176 с.
 14. Кожобаев К.А. (авторлош + редактор), Матыченков В.Е. и др.  Правила   прогнозиро- вания активизации опол- зней и зон их поражения при землетрясениях в Кыргызской Республике.  РДС-21-22-1-97. (Руководящий документ в строительстве). Бишкек,: Минархстрой, 1997.-14 с.
 15. Кожобаев К.А. (авторлош + редактор), Матыченков В.Е. и др.  Геологические заказники и туризм Кыргызской Республики (научная монография). Бишкек, 2003г.-164с.
 16. Мониторинг  экономической  ситуации в  Кыргызстан  Республике (брошюра) . Бишкек,  выпуск 4, НИКЗ  при  Минфине. 1997.-  93  с. Соавторы: Мусакожоев Ш.М. ,   Кумсков А.И.  и другие.
 17. Глоссарий  терминов  интеллектуальной  собственности  (русско- кыргызско- английский). Бишкек; Кыргызпатент, 1996. -107с.  Соавторы: Оморов  P.O. , Эдилъбаев  К. А,, Токоев  А.. Т.   и  другие.
 18. Кожобаев К.А. Тиксотропия,  дилатансия и разжижение дисперсных грунтов. Бишкек.: Илим, 1991.-213с.
 19. Абдурасулов И.А., Матыченков В.Е., Кожобаев К.А. За воду не благодарят. Фрунзе, Илим,1990.-104 с.