Аты Жылдыз ӨСКӨНБАЕВА
Э-куржун jyldyz.oskonbaeva@manas.edu.kg
Кабинет MF 317
Телефону 49 27 52-53 (1074)
Сабактар

Резюме

      Жылдыз Өскөнбаева Абдыназаровна

Туулган күнү, айы, жылы: 19 сентябрь 1984 ж. (19.09.1984)

 

Билими

Даражасы

Кафедра/Программа

Университет

Окуу мөөнөтү

Бакалавр диплому

Химия жана химиялык технологиялар

Ж.Баласагын атындагы кыргыз улуттук университети

2002-2006

Магистрдик диплом

Химия жана химиялык технологиялар

Ж.Баласагын атындагы кыргыз улуттук университети

2006-2008

PhD

Технологиялык факультет

И.Раззаков атындагы кыргыз техникалык университети

2011-уланууда

 

Магистрдик диссертациянын аты жана жетекчилердин аты-жөнү: “Чүй облусундагы чополордун физикалык жана химиялык касиеттерин жөнгө салуу” х.и.к.,доц.Муксумова З.С., х.и.к., проф. Карабаев С.Ө.

Кандидаттык диссертациянын аты жана жетекчинин аты-жөнү (PhD): Функционалдуу колдонулуучу сүт азыктарынын микронутриенттик кемчилдик көйгөйлөрүн чечүүдө колдонуу, д.х.н.,проф. Мусулманова М.М.

Академиялык тажрыйба:

Иштеген кызматы

Иштеген жери

Иштеген жылдар

Экологиялык инженерия бөлүмү лаборанты

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек

14.07.2008 баштап азыркыга чейин

 

Акыркы 5 жылда бакалавр жана магистрлерге окууган сабактар: Жалпы химия, Органикалыкхимия сабагынын лаборатордук бөлүгү

Илимий иштери

1. Өскөнбаева Ж.А.Муксумова З.С., Котова Е.В. (2008). Кок-Жар кенинин чопосунун физикалык жана химиялык касиети. Илим жана жаны технологиялар журналы. Бишкек.

2. Өскөнбаева Ж.А.Муксумова З.С., Котова Е.В. (2009). Ак-Суу кенинин чопосунун физикалык жвн химиялык касиети. .II жаш илимпоздор конференциясы.Гетерогендик системалардын физико-химияылк касиеттери жана реологиясы. Москва. Звенигород.

3.Сартова К.А., Өскөнбаева Ж.А. Кургатылган жемиштерднги биогендик элементтерди изилдоо. КТУ Манас, Табигый илимдер журналы, №-12-2011.Бишкек

4. Ж.Осконбаева, Суутек- экологиялык таза отун. Microbios-2013,КУАУ Жарчысы. Бишкек.