Аркага
23 Декабрь 2014

Mevlana Değişim Programı Çerçevesinde Üniversitemiz İktisat Bölümü İki Öğretim Üyesini Uğurladı


Mevlana Değişim Programı çerçevesinde 23-29 Kasım 2014 tarihleri arasında İİBF İktisat Bölümü’nde T.C. Selçuk Üniversitesi’nden Doç.Dr. Fatih MANGIR ile Yrd.Doç.Dr. Hakan ACET bulundular. Doç.Dr. Fatih MANGIR “Gümrük Birliği ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Yrd.Doç.Dr. Hakan ACET ise “Bir Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve Türkiye Üzerine Değerlendirme” konusunda seminer verdiler. Öğrencilerimiz seminere aktif katılarak, hocalarımızın bilgi birikiminden maksimum yararlandılar. Ayrıca, hocalarımız Uluslararası İktisat ve Kamu Maliyesi derslerine girerek çok verimli ders anlattılar.