Аркага
9 Январь 2015

İktisat Bilimleri Sözlüğü


 

Bölümümüzün sözlüğü ile ilgili herkesin, ve özellikle öğrencilerimizin görüş ve önerilerini bekleriz!!! İİBF-404 no'lu odaya başvurabilirsiniz.


İktisat Bilimleri Sözlüğü
 

Hazırlayanlar:

1.    Prof.Dr. Cusup PİRİMBAYEV (Editör)
2.    Yrd.Doç.Dr. Cunus GANİYEV
3.    Yrd.Doç.Dr. Aynura TURDALİYEVA
4.    Arş.Gör.Dr. Zamira ÖSKÖNBAYEVA
5.    Arş.Gör. Damira BAYGONUŞOVA
6.    Arş.Gör. Burulça SULAYMANOVA