Аркага
9 Сентябрь 2016

Ders kitapları


Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından hazrılanarak yayınlanan ders kitapları şunlardır:

1. "Kırgızistan Ekonomisi" ders kitabı (2003 Rusça, 2007 Kırgızca);

2. "Mikro İktisat" ders kitabı (2007 Kırgızca);

3. "Makro İktisat" ders kitabı (2014 Kırgızca ve Türkçe).