Экономика  бөлүмү,

Экономика жана башкаруу факультети,

4-кабат, кабинет №405

Кыргыз-Түрк "Манас" Университети

Ч.Айтматов атындагы кампус, Джал кичи району

Бишкек, Кыргызстан

+ 996 312 49 27 63

+ 996 312 49 27 69

+ 996 312 49 27 65

Электрондук почта: jusup.pirimbaev@manas.edu.kg