Ч. Айтматов атындагы кампус, Кыргыз-Турк Манас университети, Экономика жана башкаруу факультети, 720038, Жал, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН