Экономика бөлүмү Кыргызстан мамлекетинин жана  аймактагы башка  мамлекеттердин жеке жана мамлекеттик тармактарында талап кылына турган сапаттуу экономисттерди тарбиялоо үчүн уюшулган бөлүм болуп саналат. Ушул максаттын негизинде бөлүм бакалавр, магистратура жана докторантура даражаларын камтыган кеңири окутуу программасын сунууда. Бакалаврдык окуутуу даярдоо курсундагы (чет тили) окутуудан тышкары сегиз жарым  жылдык (төрт жыл) окуутудан туруп, экономика, менеджмент, укук жана финансы сабактары негизги сабактар катары берилет. Окутуу-үйрөтүү процесси студенттерде аналитикалык, жаратмандык ойлонуу жөндөмүн пайда кылууга багытталган. Экономика бөлүмүнүн студенттери алгачкы жылдардан эле баштап технологиялык жетишкендиктерди пайдалануу аркылуу компьютер менен коштолгон билим алышууда. Студенттер тажрыйбада кеңири колдонулган программалардын жанында ошондой эле ар кандай статистикалык жана эконометрикалык анализ кылуу программаларын дагы үйрөнүшүүдө. Экономика бөлүмү  кыргыз тили жана түрк тилдерин окутуу тили катары колдонуу менен студенттерге орус жана англис тилдерин үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн сунуу менен өзүнчө бир орунда турат.

Экономика бөлүмүнүн студенттери үчүн окууну бүтүрүүдөн мурда эң аз бир айлык стажировкадан өтүү талабы бар. Студенттер стажировкаларын Кыргызстандын жана Түркиянын тандалган мекемелеринде өткөрүүдө. Мындай стажировкалар студенттерге теориялык билимдерин тажрыйбада колдонуу, иш тажрыйбасына ээ болуу, ишин улантуу сыяктуу мүмкүнчүлүктөрдү сунат.
Ар жылы атайын уюштурулган сынак аркылуу ийгиликтүү студенттер Түркиянын Борбордук Банкында,  Каржы министрлигинде, Стамбул Баалуу Кагаздар Биржасында, Түркиянын Халк Банкасында, Түркия Стандарт Институтунда, Айыл-чарба Банкасында, Стамбул Алтын Биржасында ж.б көптөгөн жерлерде стажировкадан өтүшүүдө. Мындан башка Кыргызстандын жеке жана мамлекеттик мекемелеринде стажировкадан өтө турган студенттерге стажировка өткөрүү мекемелерин табууга жардам кылынат. Кыргызстанда студенттер каржы министрлигинде, Улуттук Банкта, Доскредобанк, Истикбал, Аман Банк, Нур мебель, Демир Банк, Кыргыз Алтын, Инексим Банк, Кыргызстан Баалуу кагаздар Биржасы сыяктуу жерлерде стажировкадан өтүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушууда.
Окуу процессинде ишкердик жөндөмдүүлүгүн арттырган бүтүрүүчүлөрүбүз Кыргызстанда жана Түркияда жеке же орток ишканаларын ачуу менен эмгек жолун баштоодо. Бүтүрүүчүлөрүбүз негизинен Улуттук Банк, Казына, Каржы министрлиги сыяктуу мамлекеттик мекемелерде жана ошондой эле жеке тармактарда, Биржа, Инвестиция рыногу сыяктуу жеке жана мамлекеттик мекемелерде иштешүүдө. Бул мекемелерде камсыздандыруучу, банкир, каржы адиси, инвестиция жана финансы адиси, каржы аналитиги ж.б ушул сыяктуу ар кандай  кызматтарда эмгектенишүүдө.