ДОЛБООРЛОР

1. "Кыргызстанда банктык система жана банкты таңдоодо таасир тийгизген факторлордун анализи", 2012, Р.Абдиева, Э.Чаглаян, К.Карымшаков, КТУ "Манас"

2. "Расмий жана расмий эмес финансы секторунда сактоолор жана кредиттик инвестициялар", 2013, Х.Доган, Ж.Ганиев, Р.Абдиева, Д.Байгонушева, А.Турдалиева, Б.Сулайманова, Д.Асеинов, КТУ "Манас" - Акдениз Университети

3. "Кыргызстанда саламаттыкты сактоо экономикасы", 2014, Д.Жапарова, КТУ "Манас"