Магистратура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EYD-570 ЖОГОРКУ МЕКТЕПТИН ПЕДАГОГИКАСЫ ЖАНА ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
EYD-512 СЕМИНАР 0 ( 0 - 3 ) 5 МC Түшүр
EYD-513 ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EYD-514 БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ЖАНА МЕКТЕПТИ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EYD-515 БИЛИМ БЕРҮҮНҮ БАШКАРУУНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EYD-516 ЖОГОРКУУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫН БАШКАРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EYD-517 БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ИНСПЕКЦИЯЛОО 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FBE-501 ИНФОРМАТИКА 0 ( 0 - 2 ) 3 МC Түшүр
SBE-500 ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ 0 ( 0 - 3 ) 4 МC Түшүр
EĞT-531 ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-532 ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EĞT-535 САЛЫШТЫРМА ПЕДАГОГИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EYD-531 ААЛАМДАШУУ ЖАНА КООМДУК-МАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EYD-533 БАШКАРУУ ПСИХОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EYD-535 КЫРГЫЗСТАН ЖАНА ТҮРКИЯНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EYD-536 БИЛИМ БЕРҮҮ ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА ТАРЫХЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
İŞL-536 КОМПЛЕКСТҮҮ САПАТТЫ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 5 ТС Түшүр
İŞL-542 СТРАТЕГИЯЛЫК АДАМ РЕСУРСТАРДЫН БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
Аспирантура Сабактары
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы