Аркага
29 Апрель 2019

ПЕДАГОГИКА БӨЛҮМҮ АЙЫЛ МЕКТЕПТЕРИНДЕ (2018-2019)


Бөлүмүбүздүн окутуучулары п.и.д., проф. Акматали Алимбеков, PhD, проф. Рүштү Йешил, PhD, доц. Хасан Йылмаз жана PhD, доц. Селахаттин Авшароглу 2019-ж. 12-мартында Чүй областынын Москва районунун мугалимдеринин  кесибин өркүндөтүү иш-чараларынын алкагында Беловодск шаарчасында «Окутуу жана тарбиялоонун актуалдуу маселелери» аттуу семинар өткөрүп келишти.