Аркага
23 Май 2018

KTMÜ II. Uluslararası Materyal Tasarım Sergisi


KTMÜ II. Uluslararası Materyal Tasarım Sergisi

Üniversitemizin Edebiyat fakültesi bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Bölümü  Pedagojik Formasyon Eğitim Programı öğrencileri ile MYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersi kapsamında farklı öğretim etkinliklerini içeren materyal tasarım sergisi düzenledirler. Etkinlik 14 Mayıs 2018'de Edebiyat Fakültesi ve İİBF binası giriş katında düzenlendi. “Serginin amacı, öğretim elemanları ve öğretmen adaylarınıт derslerinde kullanabileckeleri çeşitli öğretim materyalleri tanıtmakla materyal hazırlama ve kullanmaya özendirmektir. Öğretim materyallerinden pano, döner levha, bulmaca, karikatür, model, ses kasedi, video, fotoğraf seti, oyuncakların çok çeşitleri sergilendi. Fakülte dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva, Eğitim bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akmatali Alimbekov ve Düzenleme Kurulu başkanı Prof. Dr. Nadir Çeliköz, sergiyi gezdiler ve yapılan tasarımları değerlendirdiler. Öğrenciler ise hazırladıkları materyalleri tanıtırken oldukça heyecanlı idiler.

 

КТМУ II Эл аралык «Окутуунун технологиясы жана материал даярдоо» көргөзмөсү

Университетибиздин Гуманитардык факультетинин Педагогика бөлүмүнүн Педагогикалык билим сертификат программасынын жана Жогорку кесиптик мектептин Мектеп жашына чейинки балдарды тарбиялоо программасынын студенттери «Окутуу технологиялары жана дидактикалык материал даярдоо» курсунун алкагында көп түрдүү дидактикалык материалдарды даярдап, көргөзмө уюштурушту. Көргөзмө 2018-жылдын 14-майында Гуманитардык факультет жана ЭжБИФ корпусунун фойесинде өткөрүлдү. Бул иш-чаранын максаты иштеп жаткан жана болочоктогу мугалим-окутуучуларга дидактикалык материалдрады таанытуу аркылуу алардын материал даярдап, сабакта колдонууга шыктандыруу болуп саналат. Студенттер көрзөмөгө дубал гезити, айланма такта, табышмак, карикатура, модель, макет, аудиокассета, видеотасма, фотографиялар жыйындысы, оюнчук сыяктуу диадктикалык материалдардын көп түрүн алып чыгышкан. Декан филол.и.д., профессор Лайли үкүбаева, Педагогика бөлүмүнүн башчысы п.и.д., профессор Акматали Алимбеков жана көргөзмөнү уюштуруу комитетинин төрагасы PhD, профессор Надир Челикөз көргөзмөнү карап чыгып, пикирлерин билдиришти. Материал даярдаган студенттер факультетибиздин башка студенттери жана окутуучуларына материалдары боюнча жандануу менен маалымат берүүдөн кубанычта болушту.