Аркага
7 Сентябрь 2018

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI öğrenci alımı


Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, 2018-19 eğitim-öğretim yılında üniversitemizin belirlediği kontenjan (TC vatandaşı 35, KG vatandaşı 10, Diğer 5) dâhilinde öğrenci alacaktır.

Bu programa Üniversitemizin Lisans programlarının öncelikli olarak dördüncü sınıflarına devam eden öğrencileri başvurabilir. Yerleştirme, kontenjan dâhilinde akademik not ortalamalarına göre ve Lisans programlarının ilk altı yarıyılın tüm derslerini başarmış olan Üniversite öğrencilerine öncelik tanınarak yapılır. Kontenjanda belirtilen oran, dördüncü sınıflar tarafından doldurulmadığı takdirde Lisans programlarının ilk dört yarıyılın tüm derslerini başarmış olan Üniversite öğrencilerinin Programa başvuruları da alınacaktır. Programa başvuruda Öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal lisans programı ile varsa çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de TTKB tarafından hazırlanan çizelgede (Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları) yer alıyorsa, her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

Kayıt için gerekli belgeler:

  1. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından alınan onaylı lisans not dökümü belgesi (transkript).
  2. Başvuru dilekçesi

 

Programa kayıt ve değerlendirme işlemleri Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yapılacaktır. (İLEF-116)

 

Pedagojik Formasyon Programına İlişkin İlgili Dokümanlar

KTMÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

TTKB Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları

Kayıt takvimi