Дарек  : Бишкек, Жал-30 кичи району, Ч. Айматов атындагы кампус, Коммуникация факультетинин корпусу, 117-кабинет

Телефон        : 00 996 312 49 27 63 (65, 69, 70, 74, 58)

Ички номер  : 723 (секретариат)

e-mail: bilgi.edb@manas.edu.kg