Бишкек, Жал-30 кичи району, Ч. Айматов атындагы кампус, Коммуникация факультетинин корпусу, 117-кабинет