Биздин окутуучулардын илимий кызыгуусун туудурган аймак өтө кеңири. Алар өз алдынча да изилдөө жүргүзүшөт, ар түрдүү изилдөө долбоорлоруна да катышышат. Бөлүмүбүздүн кызматкерлеринин илим изилдөө ишмердүүлүгү тууралуу тагыраак маалымат веб-баракчабыздын кызматкерлер бөлүмүндөгү  профиллерде берилген. Жалпысынан окутуучуларыбыз этнопедагогика, педагогикалык кадрларды даярдоо, салыштырмалуу педагогика, окуучунун билимин өлчөө жана баалоо, билим берүү программасы жана окуу планын даярдоо, билим берүүнүн бардык баскычтарында жана ра түрдүү тармактарда психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк багыттарында илимий-изилдөөчүлүк иш аркалап келишет.

 

Бөлүмдө жүргүзүлүп жаткан долбоорлор:

  1. Öğretim Elemanları Pedagojik Eğitim İhtiyacı Analizi (KTMÜ Örneği) // Окутуучулардын педагогикалык билим тармагындагы керектѳѳлѳрүнүн анализи  (KTMУ мисалында) (долбоордун жетекчиси п.и.д., проф. Акматали АЛИМБЕКОВ)

Бүтүрүлгөн долбоорлор:

  1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri // Служба психолого-педагогической консультации и помощи в Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк кызматтары – KTMÜ, 2016-2017 (долбоор жетекчиси PhD, доцент Йүжел ӨКСҮЗ)
  2. Eğlenerek Dil Öğreniyorum // Көңүл ачып тил үйрөнөм – KTMÜ, 2016 (долбоордун жетекчиси PhD, доцент Мурат ГӨКАЛП)
  3. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri // Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин студенттеринин баалуулук ориентирлери – KTMÜ, 2015 (долбоордун жетекчиси PhD, профессор Себахаттин БАЛЖЫ)
  4. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ÖSS Sonuçlarının Analizi // Кыргыз-Түрк «Манас»  университетине кирүү сынагынын натыйжаларынын анализи – KTMÜ, 2015 (долбоордун жетекчиси PhD, профессор Себахаттин БАЛЖЫ)