Абстракт китепчеси // I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği. – 13-14-апрелm 2011-ж., Бишкек.

Абстракт китепчеси // II Эл аралык «Ааламдашуу алкагында көп баскычтуу жогорку билим берүүнүн абалы жана келечеги» аттуу конгресс/ 'Kğresel Gelişmeler Işığında YüksekÖğretimin Durumu ve Geleceği' II. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. 17-18-март, 2016-ж., Бишкек.

Абстракт китепчеси // Эл аралык «Жаңы мектепке жаңы мугалим: педагогикалык кадрларды даярдоону модернизациялоонун актуалдуу пролемалары» илимий-практикалык конференциясы / Uluslararası 'Yeni Okul İçin Yeni Öğretmen; Öğretmen Yetiştirme Sistemini Modernleştirmede Güncel Problemler Kongresi. 22-23-апрель, 2016-ж., Ош.