Бүткүл университеттегидей эле биздин бөлүм дагы педагогикалык тармакта илим изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн керектүү бардык маалыматтык технологиялар менен камсыздандырылган: жеке компьютер, интернет тармагына туташуу, электрондук библиотека, дүйнөлүк илимий баслмалардын маалымат базаларына кирүү мүмкүнчүлүгү. Учурда жигердүү колдонулуп жаткан группалык психологиялык кеңешүү лабораториясы дагы тиешелүү маселелер боюнча маалымат топтоо, байкоо жүргүзүү үчүн өтө ыңайлуу база болмокчу.

Бөлүмүбүздүн изилдөө предметинин өзгөчөлүгүнө байланыштуу бардык академиялык бөлүмдөр изилдөө үчүн мүмкүнчүлүк, ал эми университетибиздин студенттери дагы, окутуучулары дагы изилдөө объектиси катары кызмат кылат.