1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EEM-101 ЭЛЕКТРОНИКА ЖАНА ЭЛЕКТР ИНЖЕНЕРЛИГИНЕ КИРИШҮҮ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
EEM-111 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ I (АНГЛИС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
EEM-141 ИНФОРМАТИКА (С ПРОГРАММАЛОО ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
EKN-105 ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-109 ЖАЛПЫ ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-111 МАТЕМАТИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-111 ФИЗИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EEM-102 ИНЖЕНЕРДИК ЖАНА КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
EEM-104 ЫКТЫМАЛДУУЛУК ТЕОРИЯСЫ ЖАНА КОКУС ЧОҢДУКТАР 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EEM-112 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ II (АНГЛИС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-112 МАТЕМАТИКА II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-112 ФИЗИКА II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы