1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EEM-101 ЭЛЕКТРОНИКА ЖАНА ЭЛЕКТР ИНЖЕНЕРЛИГИНЕ КИРИШҮҮ 1 ( 1 - 0 ) 2 МC Түшүр
EEM-111 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ I (АНГЛИС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
EEM-141 ИНФОРМАТИКА (С ПРОГРАММАЛОО ТИЛИ) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
EKN-105 ЭКОНОМИКА ТЕОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ 2 ( 2 - 0 ) 3 МC Түшүр
ING-111 АНГЛИС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-103 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KMM-109 ЖАЛПЫ ХИМИЯ 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
MAT-111 МАТЕМАТИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-103 ОРУС ТИЛИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-111 ФИЗИКА I 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
CEV-100 ЭКОЛОГИЯ 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EEM-102 ИНЖЕНЕРДИК ЖАНА КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
EEM-104 ЫКТЫМАЛДУУЛУК ТЕОРИЯСЫ ЖАНА КОКУС ЧОҢДУКТАР 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EEM-112 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ II (АНГЛИС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
ING-112 АНГЛИС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
KGZ-104 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
MAT-112 МАТЕМАТИКА II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
RSC-104 ОРУС ТИЛИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
UME-112 ФИЗИКА II 4 ( 3 - 2 ) 5 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EEM-201 ЭЛЕКТР ЧЫНЖЫРЛАРЫНЫН АНАЛИЗИ I 4 ( 4 - 0 ) 5 МC Түшүр
EEM-203 ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
EEM-211 МИКРОЭЛЕКТРОНДУК ТҮЗМӨКТӨР 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EEM-221 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ III (АНГЛИС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EEM-223 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ I (ОРУС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EEM-241 ЛОГИКАЛЫК ДОЛБОРЛОО 4 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
FLS-200 ФИЛОСОФИЯ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
GID-205 КОЛДОНМО МЕХАНИКА (ТЕОРЕТИКАЛЫК МЕХАНИКА) 3 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-203 ОРУС ТИЛИ III 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
TAR-251 AТА МЕКЕН ТАРЫХЫ I (КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
CEV-200 КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-202 АТА-М. ТАР, КЫРГ.Н ГЕОГ., КЫРГ. Т. Ж-А АД. (МАМ. СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
EEM-202 ЭЛЕКТР ЧЫНЖЫРЛАРЫНЫН АНАЛИЗИ II 4 ( 4 - 0 ) 5 МC Түшүр
EEM-204 ЭЛЕКТР ЧЫНЖЫРЛАРЫНЫН ЛАБОРАТОРИЯСЫ 2 ( 0 - 4 ) 3 МC Түшүр
EEM-206 КОМПЛЕКСТИК АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 3 МC Түшүр
EEM-222 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ IV (АНГЛИС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EEM-224 КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛ II (ОРУС ТИЛИ) 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EEM-262 ЭЛЕКТРОМАГНИТТИК ТАЛАА ТЕОРИЯСЫ 4 ( 4 - 0 ) 4 МC Түшүр
FLS-210 ДҮЙНЮЛҮК ЖАНА ТҮРК ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАРЫ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KGZ-204 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
RSC-204 ОРУС ТИЛИ IV 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
STJ-202 ОКУУ ПРАКТИКАСЫ 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
TAR-252 АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ II (ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАРЫХЫ) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-200 МАНАС ТААНУУ 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EEM-301 СИГНАЛДАР ЖАНА СИСТЕМАЛАР 4 ( 4 - 0 ) 5 МC Түшүр
EEM-311 АНАЛОГДУК ЭЛЕКТРОНИКА I 4 ( 4 - 0 ) 5 МC Түшүр
EEM-313 ЛАБОРАТОРДУК ИШ (АНАЛОГДУК ЭЛЕКТРОНИКА) 2 ( 0 - 4 ) 4 МC Түшүр
EEM-361 ЭЛЕКТРОМАГНИТТИК ТОЛКУНДАР 4 ( 4 - 0 ) 5 МC Түшүр
EEM-303 САНАРИПТИК АНАЛИЗ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-305 ЭЛЕКТРДИК МАТЕРИАЛ ТААНУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-315 ЧОҢ ӨЛЧӨМДҮҮ ТОЛУК ЧЫНЖЫРЛАРДЫ ДОЛБООРЛОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-341 КОМПЬЮТЕРДИК АРХИТЕКТУРА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-371 ЭНЕРГЕТИКАЛЫК СИСТЕМАЛАРДЫН НЕГИЗДЕРИ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-381 БИОМЕДИЦИНАЛЫК ИНЖЕНЕРИЯСЫНА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EEM-312 САНАРИПТИК ЭЛЕКТРОНИКА 5 ( 4 - 2 ) 7 МC Түшүр
EEM-322 ЭЛЕКРОМЕХАНИКАЛЫК ЭНЕРГИЯНЫ ӨЗГӨРТҮҮ 5 ( 4 - 2 ) 7 МC Түшүр
EEM-352 АВТОМАТТЫК БАШКАРУУ 4 ( 4 - 0 ) 4 МC Түшүр
STJ-302 ПРАКТИКА II 0 ( 0 - 0 ) 4 МC Түшүр
EEM-314 ЖАРЫМ ӨТКӨРГҮЧТҮҮ ЧЫНЖЫРЛАРДЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-342 ПРОГРАММАЛАНООЧУ ЛОГИКАЛЫК КОНТРОЛЛЕРЛОР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-372 ЖАРЫКТАНДЫРУУ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-374 КАЙРА ЖАР.УУЧУ БУЛАК.ДЫН Э.СЫН ЭЛ. ЭНЕРГ.НА АЙЛАНДРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EEM-415 ЖАШОО-ТИРИЧИЛИК КООПСУЗДУГУ 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EEM-451 КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК БҮТҮРҮҮ ИШИ I 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EEM-491 ИНЖЕНЕРДИК ДОЛБООРЛОО I 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
GID-471 ИНЖЕНЕРДИК ЭТИКА 0 ( 1 - 0 ) 1 МC Түшүр
EEM-401 СИГНАЛДАРДЫ САНАРИПТИК ИШТЕТҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-407 ПРОЦЕССТИ БАШКАРУУ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-413 КОММУНИКАЦИЯЛЫК ЭЛЕКТРОНИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-421 КУБАТТУУЛУК ЭЛЕКТРОНИКАСЫ I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-431 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫК СИСТЕМАЛАР I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-433 САНАРИПТИК ТЕЛЕБАЙЛАНЫШ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-441 БЕРИЛИШТЕРДИН ТҮЗҮЛҮШҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-443 КОМПЬЮТЕР ТАРМАГЫНА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-461 ӨНӨР ЖАЙ ҮЧҮН БАШКАРУУ ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-471 ЭНЕРГОСИСТЕМАЛАРДЫН АНАЛИЗИ I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-473 ЭНЕРГИЯНЫН БӨЛҮШТҮРЛҮШҮ I 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-475 ЖОГОРКУ ЧЫҢАЛУУ ТЕХНИКАСЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-481 МЕДИЦИНАЛЫК СИГНАЛДАРДЫ ИШТЕТҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-483 БИОЛОГИЯЛЫК СИГНАЛДАР ЖАНА АНЫКТОО ЫКМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DES-406 АДИСТИГИ БОЮНЧА КОМПЛЕКСТҮҮ СЫНАК (МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК) 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-452 КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК БҮТҮРҮҮ ИШИН КОРГОО 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
EEM-408 ИНЖЕНЕРДИК ЭКОНОМИКА 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EEM-452 КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК БҮТҮРҮҮ ИШИ II 1 ( 0 - 2 ) 2 МC Түшүр
EEM-492 ИНЖЕНЕРДИК ДОЛБООРЛОО II 3 ( 2 - 2 ) 6 МC Түшүр
STJ-402 КВАЛИФИКАЦИЯ АЛУУ АЛДЫНДАГЫ ПРАКТИКА 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
EEM-402 ДИСКРЕТТИК УБАКЫТ СИСТЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-412 ЭЛЕКТРОНДУК ЧЕНӨӨ ЖАНА ПРИБОРЛОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-414 АВИАЦИЯЛЫК ЭЛЕКТРОНДУК СИСТЕМАЛАРДЫ ДОЛБООРЛОО 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-422 КУБАТТУУЛУК ЭЛЕКТРОНИКАСЫ II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-424 ЭЛЕКТР КЫЙМЫЛДАТКЫЧТАРЫ ЖАНА КЫЙМЫЛ БЕРҮҮЧҮЛӨР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-432 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫК СИСТЕМАЛАР II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-434 КРИПТОГРАФИЯГА КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-442 ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТКE КИРИШҮҮ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-462 ДИСКРЕТТИК УБАКЫТТУ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-472 ЭНЕРГОСИСТЕМАЛАРДЫН АНАЛИЗИ II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-474 ЭНЕРГИЯНЫН БӨЛҮШТҮРЛҮШҮ II 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-482 МЕДИЦИНАЛЫК СҮРӨТТӨӨ СИСТЕМАЛАРЫ 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
EEM-484 БИОМЕДИЦИНАЛЫК АСПАПТАР 3 ( 3 - 0 ) 4 ТС Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы