1 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-105 Дене тарбия жана спорт I 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
EEM-101 Электрик жана Электроник Инженериясына Кирүү 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EEM-141 Программалоого киришүү 3 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
EKN-105 Жалпы Экономика 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
FEN-101 Заманбап Табият Таануу Билимдеринин Концепциялары 0 ( 0 - 2 ) 4 МC Түшүр
FEN-111 Жалпы Физика I 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
İNG-101 Англис тили I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KZÇ/RSÇ-10 Кыргыз тили I / Орус тили I 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-111 Математика I 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-101 Кесиптик Англис Тили I 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
2 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
BES-106 Дене тарбия жана спорт II 0 ( 0 - 2 ) 0 МC Түшүр
ÇEV-152 Экология 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
EEM-102 Сызыктуу Aлгебра 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EEM-104 Ыктымалдыктар Теориясы 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
FEN-112 Жалпы Физика II 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
İNG-102 Англис тили II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
KZÇ/RSÇ-10 Кыргыз тили II / Орус тили II 2 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MAT-112 Математика II 4 ( 3 - 2 ) 4 МC Түшүр
MYD-102 Кесиптик Англис Тили II 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
3 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EEM-201 Электр чынжырлары талдоо I 5 ( 4 - 2 ) 6 МC Түшүр
EEM-203 Дифференциальдык теңдемелер 4 ( 4 - 0 ) 5 МC Түшүр
EEM-211 Микроэлектрондук түзмөктөр 3 ( 3 - 0 ) 5 МC Түшүр
EEM-241 Логикалык долбоорлоо 4 ( 2 - 2 ) 5 МC Түшүр
FLS-251 Философия 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
MYD-201/MY Кесиптик Англис Тили III / Кесиптик Орус Тили I 2 ( 1 - 2 ) 5 МC Түшүр
TAR-251 Ата-Мекен Тарыхы I (Кыргызстан Тарыхы) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
4 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EDF-202 Дүйнөлүк Жана Түрк Цивилизациялары 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
EEM-202 Электр чынжырлары талдоо II 5 ( 4 - 2 ) 5 МC Түшүр
EEM-204 Комплекстик анализ 4 ( 4 - 0 ) 4 МC Түшүр
EEM-242 Микропроцессорлор 4 ( 2 - 2 ) 4 МC Түшүр
EEM-262 Электромагниттик талаа теориясы 4 ( 4 - 0 ) 4 МC Түшүр
MYD-202/MY Кесиптик Англис Тили IV / Кесиптик Орус Тили II 2 ( 1 - 2 ) 4 МC Түшүр
STJ-202 Практика I 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
TAR-252 Ата-Мекен Тарыхы II (Түркия Тарыхы) 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
TUR-226 Манас Таануу 0 ( 2 - 0 ) 2 МC Түшүр
5 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EEM-301 Сигналдар жана системалар 4 ( 4 - 0 ) 6 МC Түшүр
EEM-311 Аналог Электроника I 5 ( 4 - 2 ) 7 МC Түшүр
EEM-361 Электромагниттик Толкундар 4 ( 4 - 0 ) 5 МC Түшүр
6 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EEM-312 Аналог Электроника II 5 ( 4 - 2 ) 7 МC Түшүр
EEM-322 Элехромеканикалык энергияны айландыруу 5 ( 4 - 2 ) 7 МC Түшүр
EEM-352 Автоматтык Башкаруу 4 ( 4 - 0 ) 5 МC Түшүр
STJ-302 Практика II 0 ( 0 - 0 ) 3 МC Түшүр
7 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
EEM-407 Иш коопсуздугу жана сактыгы 2 ( 2 - 0 ) 4 МC Түшүр
EEM-491 Дипломдук Иш I 3 ( 1 - 4 ) 7 МC Түшүр
EEM-493 Инженердик долбоорлоо I 3 ( 2 - 2 ) 7 МC Түшүр
8 - Семестр
Код Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
DES-400 Мамлекеттик Жыйынтыктоочу Аттестация 0 ( 0 - 0 ) 2 МC Түшүр
DES-402 Кыргызстан Тарыхы Боюнча Мамлекеттик Сынак 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
DES-404 Дипломдук Ишти Коргоо 0 ( 0 - 0 ) 1 МC Түшүр
EEM-408 Инженердик экономика 3 ( 3 - 0 ) 4 МC Түшүр
EEM-492 Дипломдук Иш II 3 ( 1 - 4 ) 7 МC Түшүр
EEM-494 Инженердик долбоорлоо II 3 ( 2 - 2 ) 7 МC Түшүр
*МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы