Аркага
21 Март 2019

Магистердик ишти алдын ала жактоо


2018-2019 окуу жылынын Англис тили жана адабияты (Филология)  магистратура программасынын  магистердик ишти алдын ала жактоо 2019-жылдын 26-мартында саат 10.00до ЭББФ 228 аудиториясында отот.

проф., док. Чолпон Найманова

Англис тили жана адабияты магистратура программасынын башчысы