Аркага
17 Апрель 2019

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının eğitim hedefleri


1) Temel eğitim programı yüksek mesleki eğitim alanında 531000 (Filoloji) İngiliz Dili ve Edebiyatı uzmanları yetiştirme: dil ve edebiyat eğitimi, dilsel, kişilerarası ve kültürlerarası iletişim, eğitim, kültür ve yönetim üzerinde gerçekleştirilir; mezunun seçtiği faaliyet alanında başarılı bir şekilde çalışmasını sağlayan mesleki alanda derinlemesine eğitimi (yüksek lisans düzeyinde), işgücü piyasasında sosyal hareketliliğine ve istikrarına katkıda bulunan evrensel ve konuya özgü yeterliliklere sahip olacak şekilde profesyonel bir eğitim vermeyi (yüksek lisans düzeyinde) amaçlar.

2) Temel eğitim programı yüksek mesleki eğitim alanında 531000 (Filoloji) İngiliz Dili ve Edebiyatı uzmanların hazırlanması alanındaki yükseköğretim temel eğitim programının amacı, öğrencilerin düşünme, genelleme, analiz ve bilgi algısı kültüründe bağımsızlığını geliştirmektir; çevre algısındaki tolerans; bağımsız kararlar verebilme; amaçlarına ulaşmak için yeni teknolojiler kullanma imkânı, bilimsel aktivitenin temelleri.