Аркага
17 Апрель 2019

531000 (FİLOLOJİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS ÇIKTILARI


531000 (FİLOLOJİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS ÇIKTILARI

1. Araştırma teorisini, yöntemlerini ve sonuçlarını kullanmak, disiplinler arası bir yaklaşım ve yeni bilgiler edinmek için çeşitli bilim dallarının başarılarını birleştirmek;

2. Mesleki iletişim düzeyinde yabancı dili bilmek;

3. Çeşitli iletişimsel ortamlarda bilgi alışveriş görevi kurmak ve çözmek (kültürlerarası ve disiplinler arası dâhil) tüm iletişim alanlarında iletişim süreçlerini yönetmek;

4. Filoloji alanındaki modern bilim yaklaşımının ve gelişiminin dinamikleri, metodolojik prensipler sistemi ve filolojik araştırma metotları hakkında bilgi edinmek;

5. Çeşitli iletişim alanlarında benimsenen iletişim stratejilerini ve taktiklerini, retorik, üslup ve dilbilim, norm ve tekniklerini kazanmak, bunları mesleki problemlerin çözümünde yeterince kullanabilme becerisine sahip olmak;

6.Filoloji ve diğer beşeri bilimler alanındaki özel bilimsel araştırma için teorik ve pratik bilgileri bağımsız bir şekilde kullanmak, eleştirerek analize etmek;

7. Bağımsız araştırma dil sistemi becerilerine sahip olmak ve dil işleyişinin temel kalıpları, folklor ve edebiyatın işleyişine ilişkin temel yasaları senkronik (eşzamanlı) ve diyakronik (artzamanlı) yönleriyle bilmek; yazılı ve sözlü iletişimin gerekçeli sonuç bildirimi ile incelenmesi;

8. Farklı türdeki metinlerin nitelikli yorumlama becerisine sahip olma, bunların anlamlarının açıklanması ve bunların oluşturulan dönemle bağlantısı, filolojik bilginin öğretilmesi ve tanıtılması için dil ve edebi malzemelerin analizi;

9. Yüksek eğitim kurumlarında uygulamalı dersler yürütme ve filoloji alanında ders notlarıyla ilgili öğretim materyalleri hazırlama ve uygulama, seminer, bilimsel tartışma ve konferans düzenleme ve yürütme becerisine sahip olmak;

RO-10 Her türlü iş dokümantasyonunu oluşturma, düzenleme, gözden geçirme ve sistematikleştirme becerisi; gazetecilik metinleri, analitik yorumlar vb.

11. Kamu konuşma becerilerini kullanarak halk önünde konuşmaya hazırlanma ve planlamak;

12. Uluslararası forumlarda ve müzakerelerde tercümanlık yapabilme becerisine sahip olmak;

13. Bilimsel, sosyal, pedagojik, yaratıcı, reklam, yayıncılık ve benzeri gibi proje üretimi süreçlerine katılmaya hazırlanma ve beceri kazanmak;

14. Yüksek lisans programının profiline göre belirli problemleri çözmek için araştırma ve üretim çalışmalarını düzenleme ve yönetme becerisine sahip olmak.