Батыш тилдер бөлүмү «Англис тили жана адабияты» 2007-2008 окуу жылында ачылган. «Англис тили жана адабияты» адистиги боюнча бакалавр программасында эл аралык стандарттарга ылайык “Филология” багыты боюнча билимин берүү максаты коюлган. Дүйнөлүк глобалдашуунун шартында эл аралык байланыштын эң негизги компоненттеринин бири болгон англис тилинин ролу өсүүдө, дал ушул себептен, «Англис тили жана адабияты» программанын максаты салттык жана заманбап англис маданиятын, ошондой эле дүйнө элдеринин эң мыкты баалуулуктарын сын көз менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттын билим, илим, маданият жана саясатынын өөрчүшүнө салым кошо турган билимге ээ жана аны эффективдүү колдоно алган жогорку квалификациядагы англис тилчи жана адабиятчыларын даярдоо болуп эсептелет.

Окуу мүмкүнчүлүгү

Университетте окутуу процесси Европалык кредиттик трансфер (өткөрүү) жана  аккумулирование (топтоо) системасы (ЕКТАС) аркылуу жүргүзүлөт. Ошондуктан, биздин студенттер бир же эки семестр чет өлкөдө, мисалы Мевляна сыяктуу программалар аркылуу окуй алышат. Түркиянын көптөгөн университеттеринде ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп окуй алышат. Бакалавр даражасын алгандан кийин Кыргызстанда же чет өлкөдө магистердик программаларга окуй алышат. 

Aдистердин колдонулушу

Англис тили жана адабияты бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү төмөндөгү багыттарда иштей алышат:

•  орто мектептерде, атайын адистик окуу жайларда, тил борборлорунда;

•  изилдөөчү катары фонд жана проекттерде;

•  менеджер катары мамлекеттик жана коомдук уюмдарда, бизнес тармактарында;

•  котормо бюролорунда;

•  редактор;

•  журналист;

•  ар түрдүү басылмаларда.