Илимий стажировкалар:

Найманова Ч.К. -  «Америка таану: Америка адабияты (Афро-америка адабияты)» аттуу проекти.  Фулбрайт Программасы, Вашигтон университети, Сиэттл ш., АКШ, 1996-1997

 Калиева К.А. -   «Заманбап Америка  адабияты» аттуу проекти,  SUSI программасы, Луисвиль университети, Кентуки ш., АКШ, июнь-июль, 2011

 Калиева К.А. -  «Поэзия менен музыканын аялдардын иденттүүлүгүнө тийгизген таасири: АКЩдагы жана пост-Советтик Кыргызстандагы салыштыруу» аттуу проекти.  Фулбрайт Программасы, Масачусетс  университети, Бостон ш., АКШ, 2014-2015

Бекбалаева Ч.А. – (Фулбрайт программасы боюнча “ЖОЖдордун студенттеринин критикалык ойлоо жөндөмдөрүн өнүктүрүү”, Индиана университети, АКШ, 2008-2009-окуу жж.);

Чыманова Ж.Ж. -  «Тил теориясы» аттуу проекти.  Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук  университетинин программасы, Лингвистикалык университети,  Москва ш., Орусия, 2006