Аты Гүлнара Байгобылова
Э-куржун gulnara.baygobylova@manas.edu.kg
Кабинет MERB-409
Телефону 54 19 42-47 ()
Сабактар

MYD-202 : КЕСИПТИК АНГЛИС ТИЛИ II (Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү )

IDE-102 : НЕГИЗГИ ТИЛ БОЮНЧА ПРАКТИКУМ II (АНГЛИС ТИЛИ) (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-106 : АНГЛИС ТИЛИНИН МОРФОЛОГИЯСЫ (КУРСТУК ИШ) (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-108 : УГУУ ЖАНА СҮЙЛӨӨ II (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-110 : ОКУУ ЖАНА ТҮШҮНҮҮ II (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-101 : НЕГИЗГИ ТИЛ БОЮНЧА ПРАКТИКУМ I (АНГЛИС ТИЛИ) (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-107 : УГУУ ЖАНА СҮЙЛӨӨ I (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-109 : ОКУУ ЖАНА ТҮШҮНҮҮ I (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-201 : НЕГИЗГИ ТИЛ БОЮНЧА ПРАКТИКУМ III (АНГЛИС ТИЛИ) (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-202 : НЕГИЗГИ ТИЛ БОЮНЧА ПРАКТИКУМ IV (АНГЛИС ТИЛИ) (Англис тили жана адабияты программасы )

Резюме

 

Академиялык кызматкердин илимий даражасы, наамы тууралуу маалыматтар:

Илимий даражасы, наамы

Факультети/Программасы

Дипломду берген өлкө, мекеме

Дипломдун берилген күнү

Диплом

Роман-герман филологиясы

КУУ Бишкек

1996

 

     
 

 

Кызматы:

Мекеменин аты

Мөөнөтү

Англис тил мугалими

№6 орто мектеп, Балыкчы шаары

1996-1997

Англис тил мугалими

КУУнун чет тилдер факультетинин алдындагы лицей

1998-2002

Методист, Англис тил мугалими

«Тасис» тил үйрөтүү борбору

1998-2004

Ага окутуучу

Кыргыз Улуттук Университети, Чет тилдер факультети

2000-2008

Англис тил мугалими

Кыргыз-Түрк Манас Университети, чет тилдер жогорку мектеби

Англис тилин үйрөтүү координаторлугу,

Гуманитардык факультети

 

 

2008-2019

2019-

 

Окуу жылы

Семестр

Сабактын аты

Апталык сабак сааттары

Студенттердин саны

Теория

Практика

2017-2018
 

Күз

Англис тили  (101, 203) Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби

20

 6 группа

Кесиптик тил (311) Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби

 

Жаз

Англис тили (102, 204) Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби

   

Кесиптик тил (312)  Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби

20

6 группа

2018-2019

Күз

Англис тили (101, 203) Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби

20

5 группа

Кесиптик тил(311)  Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби

Англис тилинин сүйлөө практикалык курсу III (IDE 223)  Гуманитардык факультет

 

Жаз

İngilizce (102, 204) Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби

21

5 группа

Кесиптик тил (312) Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби

 Англис тилинин морфологиясы  Гуманитардык факультет

Берген сабактары:

Англис тили (101, 102, 203, 204)

Кесиптик тил Англис тилинин морфологиясы  

Англис тилинин сүйлөө практикалык курсу III 

 

 

Илимий иштери

Өлкө ичинде илимий конференцияларда окулуп, жыйнактарда жарыяланган (Proceedings) макалалар: 

1. “English IT terms as source of borrowing words” КУУ, 2007

2. «Англис тилиндеги информатикалык технология терминдерин фонетикалык жактан изилдөө» БГУ №1(27) 2014

Kитептер

1. “English Grammar exercises for Kyrgyz speaking students” 2004, Бишкек

2. “Русско-Англо-Кыргызский школьно-педагогический словарь” 2012, Бишкек

 

Семинарлар  / Конференциялар:

Сент.2004 – Янв. 2005                    Basic Methodology course, Soros – Kyrgyzstan

Февр. 2005 – Maй 2005                   Academic Writing course,  Soros – Kyrgyzstan

Янв. 2009 – Maрт 2009                    Certificate in Spoken English and IT Skills

     NIIT Ltd, New Delhi, India

Январь 2011                                     EDUPress Teacher Training Programme, Bishkek

15.10.11-28.01 12                              Integrated Academic English skills, US Embassy

Январь  2013                                    Teaching English Adults, Oxford University Press

Июнь 2014                                        Teaching Integrated Skills, Oxford University Press

Май –Июнь 2014                              Shaping the Way We Teach English, Path to Success

                                                           Online course, University of Oregon, US Department of State

Maрт 2014 – Maй 2014                    Professional Development Workshop, U.S. Embassy,

                                                           Bishkek

Сент. 2014                                         Teaching and Learning Languages in Context, THT,

      BGU, Bishkek

Февр. 2015                                        Shaping the Way We Teach English, The Landscape of

                                                           English Language Teaching

    Online course, University of Oregon, US Department of State

Maй 2015                                          21th Century Skills, Oxford University Press

Июнь 2015                                        Oral Interview Techniques in Assessing EFL

                                                           Communicative Competence, KTU Manas

Сент. 2015                                        Engaging Learners in the L2 Classroom, THT, BGU, Bishkek

Maй 2016                                          Suggested Technology, EQ and Performance-based

      non-native ELT/EFL Teacher Training Syllabus,

      KTU Manas

Июнь 2016                                        Eğlenerek Dil Üğreniyorum, YDYO, KTU Manas

Сент. 2016                                         The Social Nature of Language Teaching and Learning, THT

      BHU, Bishkek

Ноябрь 2016                                      Professional Development Workshops,

      US Department of State

Aпрель 14-Mай 26 2018                  Assessment of Language skills in the EFL Classroom

                                                           US Embassy, Bishkek

Сент. 2017                                        Paths Towards Successful Language Learning, THT

     BHU, Bishkek

Mарт 2018                                         Making Good Tests, Oxford University Press

Апр.-Май 2018                                 Assessment of Language Skills in the EFL Classroom

                                                           US Embassy

Сент. 2018                                        Engaged L2 Learning – Theory to Practice, THT

     BHU, Bishkek

Сент. 2019                                        Refletive Practice in the Language Classroom, THT

      BHU, Bishkek

E-mail: baigulnara@rambler.ru

Aдреси: Kыргыз-Турк Манас Университети

Гуманитардык факультет

Чынгыз Айтматов атындагы Жал студенттик шаарчасы, 720038, Жал мкр., Бишкек, КЫРГЫЗСТАН