Аты Доц.док. Орункан Абдикаимова
Э-куржун orunkan.abdikaimova@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-İİBF/101
Телефону 00996 312 49 27 63 (-)
Сабактар

İDE-502 : КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ (НЕМИС ТИЛИ) (Англис Тили жана Адабияты Программасы )

IDE-113 : ЧЕТ ТИЛИ I (Англис Тили жана Адабияты Программасы )

Резюме

Илимий иштери