Аты Доц.док. Орункан Абдикаимова
Э-куржун orunkan.abdikaimova@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-İİBF/101
Телефону 00996 312 49 27 63 (-)
Сабактар

IDE-114 : ЧЕТ ТИЛИ II (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-113 : ЧЕТ ТИЛИ I (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-210 : ЧЕТ ТИЛИ IV (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-211 : ЧЕТ ТИЛИ III (Англис тили жана адабияты программасы )

IDE-503 : КЕСИПТИК ЧЕТ ТИЛИ (НЕМИС ТИЛИ) (Англис тили жана адабияты программасы )

Резюме

Илимий иштери