БАЙЛАНЫШ 

 

Адрес:

 

Кыргыз-Түрк "Манас" университети

"Экономика жана башкаруу" факультети

"Финансы жана кредит" бөлүмү 

Чыңгыз Айтматов атындагы кампус, 720038, Жал к/р., Бишкек, Кыргызстан 

Телефон:

+996 (312) 492763

+996 (312) 492765

ички телефон:

827

E-posta: