МАКСАТЫ

Учурда ааламдашуунун натыйжасында дүйнөдөгү коммерциялык жана башка экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүнүн жана масштабынын кеңейүүсүнө себеп болууда. Банктык жана финансылык секторлордогу болуп жаткан тез өнүгүүлөр Кыргызстан жана башка Орто Азиядагы Түрк тилдүү мамлекеттерде финансы жана банк иши багытында жогорку квалификациядагы адистерге болгон талаптын өсүшүнө алып келүүдө. «Финансы жана кредит» бөлүмү бул талаптарды канааттандыруу максатында түзүлгөн. Бөлүмдө теориялык жана практикалык терең билим берүү, экономикалык жана финансылык процесстерди анализдөө жөндүмүнө ээ болгон жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо максатталган. Окуу программасы, бүтүрүүчүлөрдүн эл аралык аренада ийгиликтүү иштей алуусу жана бизнес-чөйрөгө жеңил адаптация болуусу үчүн ишкердүүлүк жана коммуникация жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү максатында атайын иштелип чыккан.

«Финансы жана кредит» бөлүмүнүн негизги максаты Кыргызстанда жана Борбордук Азиядагы башка өлкөлөрдө ишке орношуусун жана бул өлкөлөрдө финансы жана банк тармактарында алдыңкы адис болушун камсыз кылууга умтулуу. 

 

ИШМЕРДИК ЧӨЙРӨСҮ

Бүтүрүүчүлөрүбүз престиждүү болуп эсептелген финансы жана банк секторлорунда иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Айрыкча Улуттук Банк, мамлекеттик казына, баалуу кагаздарды чыгаруу жана айлануусу боюнча тиешелүү мекемелерде, Финансы министрлигинде жана башка мамлекеттик уюмдарда адис болуп иштей алышат. Мунун менен бирге жеке сектордун бардык тармактарында камсыздандыруучу, банк адиси, инвестиция жана финансы адиси, текшерүүчү, аудитор, консультант, статистикалык аналитик катары иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Билимин улантуу менен изилдөөчү жана академиялык кызматкер дагы болуп иштей алышат. Мындан тышкары өзүнүн жеке менчик иштерин ийгиликтүү кура алышат.