ТАРЫХ

"Финансы и кредит" кафедрасы 2012-жылы түзүлгөн.  2012-2013 жана 2013-2014-окуу жылдарында Кафедра башчысы кызматын  Проф. Др. Керим Оздемир жана Проф.Др. Реджеп Тары аткарган. Кийинки 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 жана  2017-2018-окуу жылдарында кафедра башчысы кызматын Проф. Др. Желаледдин Серинкан аткарган.