ПРОЕКТТЕР

 

-"Кыргызстандагы жарандардын сактоо жана кредиттик жүрүм-турумун расмий жана расмий эмес финансынын алкагында изилдөө", 2013, Х.Доган, Р. Абдиева, Д.Байгонушева, А.Турдалиева, Б.Сулайманова,  Ж. Ганиев, Д.Асеинов, КТМУ - Акдеңиз университети

- «Кыргызстанда пайыздык чендердин микро кредиттерге таасири», 2015, Турусбек Асанов, Кадырбек Султакеев, КТМУ - Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты