БАСЫЛМАЛАР

 

SSCI журналдарындагы макалалар

Karymshakov, Kamalbek, and Burulcha Sulaimanova. "The school-to-work transition, overeducation and wages of youth in Kyrgyzstan." International Journal of Manpower (2019).

Karymshakov, Kamalbek, and Burulcha Sulaimanova. "Measuring the Impact and Financing of Infrastructure in the Kyrgyz Republic" Asian Development Bank, (2019).

Dávalos, J., Karymshakov, K., Sulaimanova, B., & Abdieva, R. (2017). Remittances and labor supply of the left-behind youth: Evidence from Kyrgyzstan. Asian and Pacific Migration Journal, 26(3), 352-380.

Kaçmaz, R., & Serinkan, C. (2016). A research on levels of organizational learning in educational institutionsInternational Journal of Organizational Leadership5(3).

 

Илим тармагы индекстерине кирген журналдарда жарыяланган макалалар

Aseinov, D. Factors Affecting Cost Efficiency of Commercial Banks in Kyrgyzstan  (in Turkish), Journal of Finance Letters, 2(112), 2019, pp. 31-56 (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/842491)

Karymshakov, Kamalbek, Burulcha Sulaimanova, and Dastan Aseinov. "Determinants of Innovation Activity of Small and Medium-Sized Enterprises in Small Post-Soviet CountriesBusiness and Economics Research Journal 10, no. 1 (2019): 1-12.

Abdieva, Raziiakhan, Burulcha Sulaimanova, and Kamalbek Karymshakov. "Gender differences, risk attitude and entrepreneurship in Kyrgyzstan." Economics and Business Letters 8, no. 1 (2019): 17-30.

Serinkan, C., & Arapova, İ. (2018). Burnout Syndrome in Banking Sector: Sample of KyrgyzystanJournal of Economics3(5), 1-11.

Güner, F., & Serinkan, C. (2017). The Relationship of the Intrepreneurship and Innovation: A Research on Bank EmployeesMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi9(22), 482-499.

Celaleddin SERINKAN,  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İle Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişki: Eğitim Kurumları Örneği, MANAS Journal of Social Studies, 2016 Vol.: 5 No: 1,

Mahmut ERDOĞAN, Foreign Exchange Exposure and Hedging of Turkish Companies: Panel Data Evidence, International Business Research Vol. 9, No. 6; 2016

Mahmut ERDOĞAN, E.E. Aksoy; Banking Regulations and Determinants of Bank Profits: Empirical Evidence From Turkey, Euroasian Journal of Business and Economics Vol. 9, Issue 17, 109-124 2016

 

Башка категориядагы журналдардагы макалалар

Kamalbek Karımşakov,  Determinants of Risk Tolerance: Empirical Evidence From Kyrgyzstan, Reforma,2016, №1 (69)

Kadırbek Sultakeyev, Politik Konjonktürel Dalgalanmaların Bütçe Açığına Etkisi, Kırgızistan Örneği, Reforma, Mart, 2016(VAK KR,  РИНЦ)

Kadırbek Sultakeyev, Kırgızistan’da Mikro Kredi Sektörünün Büyümesini Belirleyen Faktörler, Reforma,

Haziran, 2016, (VAK KR,  РИНЦ)

Dastan Aseinov, Variation of Banking Cost Efficiency in Central Asia and Mongolia, Reforma 2(70), 2016 (VAK KR,  РИНЦ)

 

Китеп/ китептеги бөлүмдөр

“Kırgızistan’da Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi: Krizler, Reformlar ve Diğer Temel Gelişmeler” (Türkçe), “Kırgızistan’da Bankacılık Sektör Analizi”, Celaleddin Serinkan (Ed.), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları:219, İlmi Araştırmalar Dizisi:23, Bişkek 2017, ss.10-31

“Kırgızistan’da Yerel Yönetimler”(Türkçe), (Seyil Najimudinova ile birlikte), “Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset”, Cengiz Buyar (Ed.), BYR Publishing House, Bişkek 2017, ss. 225-242.

Kamalbek Karımşakov, ‘Kırgızistan Ekonomisi’, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2013, ss. 162-174.

Serinkan C., “Liderlik ve Motivasyon İlişkisi”, Liderlik ve Motivasyon, Ed. Celalettin Serinkan, Ankara, Nobel yayınevi, Şubat, 2008, ISBN: 978-605-395-081-3.

Serinkan C., “İnsan Kaynağının Eğitimi ve Eğitim Yönetimi”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed. Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, 2007, ISBN: 978-9944-141-06-2, ss. 113-138.

Serinkan C., “İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed. Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, 2007, ISBN: 978-9944-141-06-2, ss. 201-230.

Serinkan C., “Genel Çevre Analizi”, Ed. Fevzi Okumuş, İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul, Seçkin yayınevi, Şubat 2012.

Serinkan C., “Ahilikte Yönetim Kültürü”, Türk Kültür Tarihinde Ahilik ve Denizli Ahiliği, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları No: 29, Denizli, Ege Reklam Basım Sanatları, Mart 2012, ss. 42-51. ISBN: 978-605-4654-06-2.

 

Конференциядагы докладдар

Celaleddin Serinkan, Sabira Kasımbaeva, “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesindeki Öğrencilerin Kariyer Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 25-27 Mayıs 2016, Bakü, Azerbaycan. Bakü Avrasya Üniversitesi, http://sempozyum.nigde.edu.tr/tdas/index_tr.php#anasayfa_         

Fazıl Şenol, Celaleddin Serinkan, Narıngül Margazieva, “Üniversite Çalışanlarının Kurumsal Kültür ve Yaratıcılık İklimine İlişkin Algıları Üzerine Bişkek Üniversiteleri’nde Bir Araştırma”, IV. Eurasian Conference on Business and Economics, 18-20 Mayıs 2016, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. http://pemte.iaau.edu.kg/index.php/en/

Muharrem Kaya, Celaleddin Serinkan, Yiyecek İçecek İşletmeleri İstihdamında Etkili Olan Faktörler: Bişkek Türk İşletmeleri Örneği, 7. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. http://ice2016.manas.edu.kg/index.php

Anara MOMUNALIEVA, Celaleddin Serinkan, Occupatıonal Burnout And Employee Satısfactıon At The Amerıcan Unıversıty Of Central Asıa In Kyrgyzstan, 7. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. http://ice2016.manas.edu.kg/index.php

Celaleddin Serinkan, Mahmut Erdoğan, Caynagül Kıdıreliva, Kırgızistan’da Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları, 7. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan. http://ice2016.manas.edu.kg/index.php

Recep Kaçmaz, Celaleddin Serinkan, A Research on Levels of Organizational Learning in Educational Institutions, 3rd International Conference on New Challenges in Management and Business, 02 Mayıs 2016, Dubai, Flora Grand Hotel, Dubai, Birleşik Arap emirlikleri.(Düzenleyen: Industrial Management Institute) http://ncmconferences.com/Pages/Conference/English/ConferenceWebPages.aspx?Id=f86e0668-9cff-4f77-b30d-79ca018af79e&CId=4de62b65-2a04-4e00-a415-a661c51e1f07

Kadırbek Sultakeev, Burulcha Sulaimanova ve Kamalbek Karımşakov “The impact of microfinance on entrepreneurship in Kyrgyzstan”,  3 International Conference on Eurasian Economies      Kazan, Russia, September 2015.

Raziyahan Abdieva, Burulcha Sulaimanova ve Kamalbek Karımlakov “Determinants of risk tolerance: empirical evidence from Kyrgyzstan”, Annual “Life in Kyrgyzstan” Conference 1-2 October 2015, Bishkek

Kamalbek Karımşakov, “Migration Impact on Left-Behind Women Labor Participation and Time-Use: Evidence From Kyrgyzstan”, Gender and Development Workshop by UNU-WIDER and the University of Namur, 11-12 November 2015, Namur, Belgium.

Erdogan Mahmut, An International Comparison of Entrepreneurial Activities, 7 th International Congress on Entrepreneurship 12-14 May 2016 Bishkek Kyrgyzstan

SERİNKAN Celaleddin, ERDOĞAN Mahmut, KIDIRALİEVA Caynagül, Yoksullukla Mücadelede MikroKredi Uygulamaları: Kırgızistan Örneği, 7 th International Congress on Entrepreneurship 12-14 May 2016 Bishkek Kyrgyzstan

Hasan Demir, Yeni İpek Yolu Ve Türkiye’nin İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Vizyonu, IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, 21 Nisan 2016, Bişkek

 

ФИНАНСЫ ЖАНА БАНК ТЕРМИНДЕРИ СӨЗДҮГҮ:

Finans ve Bankacilik terimler sozlugu yeni 18 09 2014.pdf