ИЗИЛДӨӨ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ

 

Семинар, Сүйөркул Абдыбалы Тегин, Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынынт төрагасынын мурдагы орун басары, Кыргызстанда акча-кредит саясаты, 16-декабрь, 2014-ж.

Семинар, Саида  Саткынова, Банк секторунда мобилдик технологиялар, Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB), 19-март 2015-ж.

Семинар, Сарбанов У.К., директорлор кеңешинин төрагасы, “Российский Инвестиционный Банк” ААК ('Росинбанк'), Кыргызстан: азыркы экономикалык абал жана перспективалар, 28-апрель, 2015-ж.

Махмут Эрдоган, Алмашуу курсу, валюталык туунду инструменттер жана эл аралык соода байланыштары, декабрь айы 2015-ж.

Дамир Эсеналиев, изилдөөчү, SIPRI, ‘Life  in Kyrgyzstan’ маалымат базасы жана Кыргыгзстанда чакан фермерлердин экспорттоо мүмкүнчүлүктөрү, 3-март 2016-ж.

Марат Мусуралиев, «Capital Bank» ААКнун Директорлор Кеңешинин мүчөсү, Транспорттук системалар жана экономикалык өнүгүү: Кыргызстандын мисалында, 4-май 2016-ж.