Аты Доц.Др. Турусбек Асанов
Э-куржун turusbek.asanov@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-503
Телефону 492763/65 (658)
Сабактар

FİN-416 : ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗҮН-ӨЗҮ БАШКАРУУНУН ФИНАНСЫСЫ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-303 : ФИНАНСЫЛЫК ЭКОНОМИКА (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-202 : ФИНАНСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

Илимий иштери