Аты Доц.м.а.док. Дастан Асеинов
Э-куржун dastan.aseinov@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-504
Телефону 492763/65 (636)
Сабактар

İŞL-322 : ФИНАНСЫЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ (Менеджмент бөлүмү )

FİN-302 : ФИНАНСЫЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ (Финанс бөлүмү )

STJ-302 : ПРАКТИКА II (Финанс бөлүмү )

YÖD-302 : КУРСТУК ИШ III (Финанс бөлүмү )

FİN-403 : АКТИВДЕРДИ ЖАНА ПАССИВДЕРДИ БАШКАРУУ (Финанс бөлүмү )

FİN-401 : ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ АНАЛИЗДОО ЖАНА ПОРТФЕЛДИ БАШКАРУУ (Финанс бөлүмү )

BTZ-451 : ДИПЛОМДУК ИШ I (Финанс бөлүмү )

FİN-407 : ФИНАНСЫДА САНДЫК ЫКМАЛАР (Финанс бөлүмү )

FİN-411 : КАРЫЗДЫ БАШКАРУУ ЖАНА КРЕДИТТИК АНАЛИЗ (Финанс бөлүмү )

BTZ-452 : ДИПЛОМДУК ИШ II (Финанс бөлүмү )

STJ-402 : ПРАКТИКА III (Финанс бөлүмү )

FİN-410 : ФИНАНСЫЛЫК МОДЕЛДӨӨ (Финанс бөлүмү )

FİN-412 : ИШКАНАНЫ БААЛОО (Финанс бөлүмү )

FİN-414 : КАПИТАЛДАР РЫНОГУ ЖАНА БАКНТЫК УКУК (Финанс бөлүмү )

FİN-422 : ЖҮРҮМ-ТУРУМ ФИНАНСЫСЫ (Финанс бөлүмү )

FİN-315 : ФИНАНСЫЛЫК ДЕРИВАТИВДЕР ЖАНА РЫНОКТОР (Финанс бөлүмү )

FİN-317 : ФИНАНСЫЛЫК КЫЗМАТТАРДЫН МАРКЕТИНГИ (Финанс бөлүмү )

FİN-303 : ФИНАНСЫЛЫК ЭКОНОМИКА (Финанс бөлүмү )

STJ-202 : ПРАКТИКА I (Финанс бөлүмү )

YÖD-202 : ФИНАНСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ (КУРСТУК ИШ) (Финанс бөлүмү )

FİN-202 : ФИНАНСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ (Финанс бөлүмү )

DES-404 : БҮТҮРҮҮ ИШИНИН КОРГОО (Финанс бөлүмү )

Резюме

Öğrenim Durumu

24 Haziran 2011 - 14 Temmuz 2016

Doktora, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

1 Ekim 2013 - 30 Haziran 2014

Doktora Araştırma Çalışması, İktisat Bölümü, Ege Üniversitesi, Türkiye

2 Temmuz 2009 – 26 Mayıs 2011

Yüksek Lisans, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

20 Temmuz 2004 – 25 Haziran 2009

Lisans, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

İş Deneyimi

02 Mayıs 2019 -  Yardımcı Doçent, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Bişkek, Kırgızistan

10 Aralık 2010 - 02 Mayıs 2019 

Araştırma Görevlisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Bişkek, Kırgızistan

2 Ağustos 2014 – 30 Ağustos 2014

Stajyer, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara, Türkiye

6 Ağustos, 2010 – 4 Kasım 2010

Finansman Uzmanı, EcoİslamicBank, Bişkek, Kırgızistan

7 Temmuz 2008 – 31 Ağustos 2008

Stajyer, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Ankara, Türkiye

 

 

 

 

Илимий иштери

Kitapta Bölümler

“Kırgızistan’da Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi: Krizler, Reformlar ve Diğer Temel Gelişmeler” (Türkçe), “Kırgızistan’da Bankacılık Sektör Analizi”, Celaleddin Serinkan (Ed.), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları:219, İlmi Araştırmalar Dizisi:23, Bişkek 2017, ss.10-31

“Kırgızistan’da Yerel Yönetimler”(Türkçe), (Seyil Najimudinova ile birlikte), “Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset”, Cengiz Buyar (Ed.), BYR Publishing House, Bişkek 2017, ss. 225-242.

 

Alan İndeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

"Kırgızistan’da Ticari Bankaların Maliyet Etkinliğini Etkileyen Faktörler". Maliye ve Finans Yazıları, (112), 2019, ss. 31-56 (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/842491)

Determinants of Innovation Activity of Small and Medium Sized Enterprises in Small PostSoviet Countries(Eski Sovyet Küçük Ülkelerde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İnovasyon Faaliyetlerinin Belirleyicileri), (Kamalbek Karımşakov ve Burulça Sulaymanova ile birlikte), Business & Economics Research Journal, 10(1), 2019

Development of the Banking System in Kyrgyzstan: An Historical Review and Current Challenges(Kırgızistan’da Bankacılık Sisteminin Gelişimi: Tarihsel İnceleme ve Güncel Sorunlar), (Kamalbek Karımşakov ile birlikte), Sosyoekonomi, 26(38), 2018, ss. 71-86 (http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/38761/311980)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

“Kırgızistan’da Katma Değer Veren Vergisinin Özellikleri ve Reform Olanakları” (Kırgızca), Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(3), 2017, ss.181-200,  (http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I03/c1bc204e3c1f65851d2344d03af3dde2.pdf)

“Bazi Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinin Faiz Oranlarına Tesiri”, (Metin Bayrak ve Kadırbek Sultakeev ile birlikte), Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(3), 2017, ss.99-113, (http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I03/c1bc204e3c1f65851 d2344d03af3dde2.pdf)

"Kırgızistan Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliği ve Kredi Kalitesi", Reforma, 3(75), 2017, ss. 33-43 (http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2017-3/Aseinov.pdf)

“Variation of Banking Cost Efficiencies in Central Asia and Mongolia” (Orta Asya ve Moğolistan'da Bankacılıkta Maliyet Etkinliğinin Değişimi), Reforma, 2(70), 2016, ss. 53-62 (http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2016-2-70/Aseinov.pdf)

(Dogan, H.; Pirimbaev, J.; Abdieva, R.; Ganiev, J.; Turdalieva, A.; Sulaymanova, B. İle birlikte), Reforma, 2(66), 2015, ss. 40-47 (http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2015-2-66/5.pdf)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

“A Research on the Development of Islamic Finance in Kyrgyzstan, Accounting System and Public Perspective”, (with Solak, B.; Faydalı, F.), 6th International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR’19). 24-25 October, 2019, Niğde, Turkey ()

Determinants of Capital Formation of Smallholder Farmers in Kyrgyzstan” (Kırgızistan'da Küçük Çiftçi İşletmelerinde Sermaye Oluşumunun Belirleyicileri), (Kamalbek Karımşakov ve Burulça Sulaymanova ile birlikte), International Conference on Eurasian Economies 2018, Taşkent, Özbekistan, 18-20 Haziran, 2018 (https://www.avekon.org/papers/2032.pdf)

“Kırgızistan’da Gayri Resmi Finans: “Döner Tasarruf ve Kredi Birlikleri” (ROSCA) Örneği”, (Raziya Abdiyeva, Damira Baygonuşova, Burulça Sulaymanova, Junus Ganiev ile birlikte), Uluslararası Orta Asya Sempozyumu: “Göç, Yoksulluk ve Kimlik”, Bişkek, Kırgızistan, 17-20 Nisan, 2018 (http://oas2018.manas.edu.kg/index.php/en/)

“Impact of Access to Credit on Welfare of Households in Kyrgyzstan”(Kırgızistan'da Hanehalklarının Refah üzerinde Kredi Erişim Etkisi), (Kamalbek Karımşakov ve Burulça Sulaymanova ile birlikte), Uluslararası Orta Asya Sempozyumu: “Göç, Yoksulluk ve Kimlik”, Bişkek, Kırgızistan, 17-20 Nisan, 2018 (http://oas2018.manas.edu.kg/index.php/en/)

“Household Access to Finance and Expenditure Patterns: Evidence From Kyrgyzstan” (Hanehalkının Finansa Erişimi ve Harcama Yapısı: Kırgızistan Örneği), (Kamalbek Karımşakov ve Burulça Sulaymanova ile birlikte), 3rd International Congress on Economics, Finance and Energy: “The Geopolitical Shifts in Real Activities and Finance Sector”, Almatı, Kazakistan, 16-18 Nisan, 2018 (http://efe2018.eurasian-research.org/Kongre/OnaylananBildiriler) (özeti yayımlanan bildiri)

“Ev Sahipliği ve İşsizlik: Oswald Hipotezinin Türkiye için Test Edilmesi”, (Mahmut Erdoğan ile birlikte), International Conference on Eurasian Economies 2017, 5-6 Ekim 2017, Bişkek, Kırgızistan. (https://www.avekon.org/papers/1985.pdf)

“Innovativeness of SMEs in Small Non-Oil Producing Post-Communist Economies” (Petrol Üretmeyen Eski Sovyet Ülkeleri Ekonomilerindeki KOBİ'lerde İnovasyon Uygulamaları), (Kamalbek Karımşakov ve Burulça Sulaymanova ile birlikte), International Conference on Eurasian Economies 2017, İstanbul, Türkiye, 10-12 Temmuz, 2017 (https://www.avekon.org/papers/1832.pdf)

“Kırgızistan Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliğini Etkileyen Faktörler”, International Conference on Eurasian Economies 2017, İstanbul, Türkiye, 10-12 Temmuz, 2017 (https://www.avekon.org/papers/1907.pdf)

Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinin Faiz Oranlarına Tesiri”, (Metin Bayrak, Kadırbek Sultakeev ile birlikte), International Conference on Eurasian Economies 2016, Kaposvár, Macaristan, 29-31 Ağustos 2016, ss. 548-557 (https://www.avekon.org/papers/1566.pdf)

Bilimsel Araştirma Projeler

“Kırgız Halkının Tasarruf ve Kredi Davranışının Resmi ve Gayri resmi Finans Bakışı Işığında Araştırılması: Bişkek Kenti Örneği”, (H. Doğan, D. Baygonuşeva, A. Turdalieva, R. Abdieva, B. Sulaymanova, J. Ganiev ile birlikte), tarihler: 13.03.2013 - 13.03.2014, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Akdeniz Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye

Kırgızistan’da Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasası Araştırması, Milli Eğitim Bakanlığı talebi üzerine saha çalışmaları, Yüksekokulları ve işverenlere anket uygulaması sonuçları.

Yayınlanmamış Raporlar

 

Doktora Tezi: Kırgızistan Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliğini ve Kredi Riski (Türkçe), (Danışman: Doç.Dr. Metin Bayrak) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi: Kırgızistan’da Vergi Düzenlemelerinin Makroekonomik Analizi (Kırgızca), (Danışman: Doç.Dr. Turusbek Asanov) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Lisans Tezi: Katma Değer Vergisinin Devlet Bütçesindeki Rolü: Kırgızistan Örneğinde (Kırgızca), (Danışman: Doç.Dr. Asılcan Keşikbayev) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 

İletişim Bilgiler

e-posta  

dastan.aseinov@manas.edu.kg / dastan.aseinov@gmail.com

Iş Telefonu

+996 312 492 763