Аты Доц.М.А.Др. Дастан Асеинов
Э-куржун dastan.aseinov@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-504
Телефону 492763/65 (636)
Сабактар

STJ-302 : ПРАКТИКА II (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-409 : ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОР (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-411 : КАРЫЗДЫ БАШКАРУУ ЖАНА КРЕДИТТИК АНАЛИЗ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

STJ-402 : ПРАКТИКА III (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-412 : ИШКАНАНЫ БААЛОО (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-422 : ЖҮРҮМ-ТУРУМ ФИНАНСЫСЫ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-303 : ФИНАНСЫЛЫК ЭКОНОМИКА (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

STJ-202 : ПРАКТИКА I (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

YÖD-202 : ФИНАНСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ (КУРСТУК ИШ) (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

Резюме

Öğrenim Durumu

24 Haziran 2011 - 14 Temmuz 2016

Doktora, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

1 Ekim 2013 - 30 Haziran 2014

Doktora Araştırma Çalışması, İktisat Bölümü, Ege Üniversitesi, Türkiye

2 Temmuz 2009 – 26 Mayıs 2011

Yüksek Lisans, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

20 Temmuz 2004 – 25 Haziran 2009

Lisans, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

İş Deneyimi

10 Aralık 2010 -

Araştırma Görevlisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Bişkek, Kırgızistan

2 Ağustos 2014 – 30 Ağustos 2014

Stajyer, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara, Türkiye

6 Ağustos, 2010 – 4 Kasım 2010

Finansman Uzmanı, EcoİslamicBank, Bişkek, Kırgızistan

7 Temmuz 2008 – 31 Ağustos 2008

Stajyer, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Ankara, Türkiye

 

 

 

 

Илимий иштери

Kitapta Bölümler

“Kırgızistan’da Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi: Krizler, Reformlar ve Diğer Temel Gelişmeler” (Türkçe)“Kırgızistan’da Bankacılık Sektör Analizi”, Celaleddin Serinkan (Ed.), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları:219, İlmi Araştırmalar Dizisi:23, Bişkek 2017, ss.10-31

“Kırgızistan’da Yerel Yönetimler”(Türkçe), (Seyil Najimudinova ile birlikte), “Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset”, Cengiz Buyar (Ed.), BYR Publishing House, Bişkek 2017, ss. 225-242.

 

Alan İndeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

“Kırgızistan’da Katma Değer Vergisinin Özellikleri ve Reform Olanakları” (Kırgızca), Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(3), 2017, pp.181-200, (http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I03/c1bc204e3c1f65851d2344d03af3dde2.pdf)

Bazi Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinin Faiz Oranlarına Tesiri (Türkçe), (Metin Bayrak ve Kadırbek Sultakeev ile birlikte), Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(3), 2017, ss.99-113, (http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2017_V06_I03/c1bc204e3c1f65851 d2344d03af3dde2.pdf)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

“Kırgızistan Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliği ve Kredi Kalitesi” (Rusça)Reforma, 3(75), 2017, ss. 33-43 (http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2017-3/Aseinov.pdf)

«Orta Asya ve Moğolistan'da Bankacılıkta Maliyet Etkinliğinin Değişimi» (İngilizce), Reforma, 2(70), 2016, ss. 53-62 (http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2016-2-70/Aseinov.pdf)

Kırgızistan'da Banka Dışı Finansal Sektör” (Kırgızca), (Dogan, H.; Pirimbaev, J.; Abdieva, R.; Ganiev, J.; Turdalieva, A.; Sulaymanova, B. İle birlikte), Reforma, 2(66), 2015, ss. 40-47 (http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2015-2-66/5.pdf)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Ev Sahipliği ve İşsizlik: Oswald Hipotezinin Türkiye için Test Edilmesi” (Mahmut Erdoğan ile birlikte), International Conference on Eurasian Economies 2017, 5-6 Ekim 2017, Bişkek, Kırgızistan. (https://www.avekon.org/?p=09paperdetail&id=1985)

“Petrol Üretmeyen Eski Sovyet Ülkeleri Ekonomilerindeki KOBİ'lerde İnovasyon Uygulamaları” (İngilizce), (Kamalbek Karımşakov ve Burulça Sulaymanova ile birlikte), International Conference on Eurasian Economies 2017, İstanbul, Türkiye, 10-12 Temmuz, 2017 (https://www.avekon.org/papers/1832.pdf)

“Kırgızistan Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliğini Etkileyen Faktörler” (Türkçe), International Conference on Eurasian Economies 2017, İstanbul, Türkiye, 10-12 Temmuz, 2017 (https://www.avekon.org/papers/1907.pdf)

Bazı Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinin Faiz Oranlarına Tesiri” (Türkçe), (Metin Bayrak, Kadırbek Sultakeev ile birlikte), International Conference on Eurasian Economies 2016, Kaposvár, Macaristan, 29-31 Ağustos 2016, ss. 548-557 (https://www.avekon.org/papers/1566.pdf)

Bilimsel Araştirma Projeleri

“Kırgız Halkının Tasarruf ve Kredi Davranışının Resmi ve Gayri resmi Finans Bakışı Işığında Araştırılması: Bişkek Kenti Örneği”, (H. Doğan, D. Baygonuşeva, A. Turdalieva, R. Abdieva, B. Sulaymanova, J. Ganiev ile birlikte), tarihler: 13.03.2013 - 13.03.2014, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Akdeniz Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye

Yayınlanmamış Raporlar

 

Kırgızistan’da Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasası Araştırması, Milli Eğitim Bakanlığı talebi üzerine saha çalışmaları, Yüksekokulları ve işverenlere anket uygulaması sonuçları.

Doktora Tezi: Kırgızistan Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliğini ve Kredi Riski (Türkçe), (Danışman: Doç.Dr. Metin Bayrak) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi: Kırgızistan’da Vergi Düzenlemelerinin Makroekonomik Analizi (Kırgızca), (Danışman: Doç.Dr. Turusbek Asanov) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Lisans Tezi: Katma Değer Vergisinin Devlet Bütçesindeki Rolü: Kırgızistan Örneğinde (Kırgızca), (Danışman: Doç.Dr. Asılcan Keşikbayev) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 

İletişim Bilgiler

e-posta  

dastan.aseinov@manas.edu.kg / dastan.aseinov@gmail.com

Iş Telefonu

+996 312 492 763