Аты Ага окутуучу док. Суйоркул Абдыбали Тегин
Э-куржун suyorkul.abdibalitegin@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-
Телефону 492763/65 ()
Сабактар

EKN-343 : АКЧА, КРЕДИТ ЖАНА БАНКТАР (АКЧА ТЕОРИЯСЫ ЖАНА САЯСАТЫ) (Экономика бөлүмү )

FİN-402 : АУДИТ (Финанс бөлүмү )

FİN-418 : КАМСЫЗДАНДЫРУУ ЖАНА РИСКТИ БАШКАРУУ (Финанс бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери