Аты Ага окутуучу док. Суйоркул Абдыбали Тегин
Э-куржун suyorkul.abdibalitegin@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-
Телефону 492763/65 ()
Сабактар

FİN-201 : БАНКТЫК ИШ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-402 : АУДИТ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-418 : КАМСЫЗДАНДЫРУУ ЖАНА РИСКТИ БАШКАРУУ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

EKN-355 : АКЧА ТЕОРИЯСЫ ЖАНА САЯСАТЫ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери