Аты Доц.м.а.док. Махмут Эрдоган
Э-куржун mahmut.erdogan@manas.edu.kg
Кабинет İİBF-308
Телефону 492763/65 (615)
Сабактар

İŞL-535 : ИШКАНАНЫН КАПИТАЛЫН БАШКАРУУ (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-301 : ФИНАНСЫ ЖАНА КРЕДИТ (Менеджмент Бөлүмү )

YÖD-302 : КУРСТУК ИШ III (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-401 : ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ АНАЛИЗДОО ЖАНА ПОРТФЕЛДИ БАШКАРУУ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

FİN-410 : ФИНАНСЫЛЫК МОДЕЛДӨӨ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

EKN-404 : ТҮРКИЯ ЭКОНОМИКАСЫ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

İŞL-351 : КОРПОРАТИВДИК ФИНАНСЫ (Финанс жана Кредит Бөлүмү )

İŞL-518 : ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОРДУН АНАЛИЗИ (Менеджмент Бөлүмү )

İŞL-606 : ФИНАНСЫЛЫК ЭКОНОМЕТРИКА (Менеджмент Бөлүмү )

Резюме

Илимий иштери