Аты Проф.док. Ондер Мет
Э-куржун
Кабинет İİBF-504
Телефону 492763/67 (637)
Сабактар

Резюме

Илимий иштери