Аркага
25 Февраль 2019

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Coca-Cola Bishkek Bottlers şirketinde teknik gezide


 

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин, тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн 4- жана  2-курс студенттери ЖАО "Кока-Кола Бишкек Боттлерс" ишканасына экскурцияга барышып, ишкананын өндүрүштүк жана маркетинг бөлүмдөрү менен жакындан таанышты. Бөлүмүбүздүн 4-курс студенттери GID-422 тамак-аш ишканаларын долбоорлоо сабагынын практикалык бөлүмү боюнча ишкананын генералдык планы, өндүрүштүк цехтердеги технологиялык линиялардын компоновкасы, жардамчы имараттар менен ишканадагы транспорт агымдарынын иш алып баруусу ж.б.у.с. билимдерин бекемдешсе, ал эми 2-курстун студенттери жайкы стажировкалары үчүн өндүрүш менен жакындан таанышу үчүн экскурцияга катышышып келишти.

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin, Gıda Mühendisliği Bölümünün IV. ve II. sınıf Öğrencileri Coca-Cola Bishkek Bottlers şirketinde teknik geziyle bulunmuşlar. IV. sınıf öğrencileri GID-422 Gıda Mühendisliği Tasarımı Dersi boyunca fabrika genel planı, üretim hattılarını yerleştirme, fabrikadaki hazır ürün depoları, şirketin piyasadaki durumu hakkında bilgileri öğrenmişler. II. sınıf öğrencileri ise Yaz Dönemindeki Staj yapmak amacıyla Coca-Cola Bishkek Bottlers şirketi yakından tanımak için geziye katılmışlar.