Аркага
1 Апрель 2019

Gıda Mühendisliği Bölümünün Öğrencileri tarafından Seminer


 

Тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн ага окутуучу, х.и.к. Усубалиева Айгүл жетекчилиги астында аталган бөлүмдүн 3-4 курстун студенттери тарабынан даярдалган “Кыргызстандагы тамак-аш өнөр жай тармагынын абалы” темасында семинар 29.03.2019 күнү саат 10.00 до инженердик жана табигый илимдер факультеттеринин имаратындагы 107-аудиториясында өткөрүлдү. Бул семинар тамак-аш өндүрүшүндөгү азыркы учурдагы  маселелерди камтып, адистик сабактар менен байланыштырылып, көптөгөн баалуу, кызыктуу маалыматтарды талкуулоо менен өттү.

Семинарда каралган темалар:

  1. Кыргызстанда калдыксыз технолгиянын колдонуу денгээли жана абалы.

4-курстун студ. Эрхан Адаев

        2. Кыргызстанда калктын туура тамактануу маселеси жана ден-соолукка тийгизген таасири.

     4-курстун студ. Бактияр Садыков

        3. Кыргызстанда тамак-аш өндүрүштөрүнүн абалы тууралуу жалпы маалымат.

          3-курстун студ. Айбийке Ырысбекова

        4. Кыргызстанда өндүрүлүүчү жана импорттолуучу продукциялардын коопсуздук абалы.

        3-курстун студ. Бексултан Тажибеков

        5. Кыргызстанда тамак-аш өндүрүштөрүндө заманбап технологиялардын колдонуу абалы.

        3-курстун студ. Абай Мидин уулу

 

Gıda Mühendisliği Bölümünün Öğr. Gör. Dr. Aygül USUBALİYEVA yönetmeliğinde Gıda Mühendisliği Bölümünün 3. ve 4. sınıf Öğrencileri tarafından hazırlanan “Kırgızistan’daki Gıda Sanayi Alanındaki Durum” konusunda Seminer 29.03.2019 tarihinde saat 10.00 Mühendislik ve Fen Fakülteler Binasının 107. Nolu Sınıfta düzenlendi. Bu Seminerde Gıda Sanayideki Problemler açıklanmıştır ve bu problemlerin çözümümünde Gıda Mühendisliği Eğitim Programındaki Mesleki Derslerde alınan bilgilerin kullanımı hakkında bilgi paylaşımı olmuştur.

Seminerde sunulan konular:

  1. Kırgızistan’da Atıksız Teknolojilerinin Kulanımı.

           4. Sınıf Öğrencisi Erhan ADAYEV

       2. Kırgızistan’daki Halkın Sağlıklı Beslenme Problemleri ve Sağlığa olan Etkileri.

           4. Sınıf Öğrencisi Baktıyar SADIKOV

       3. Kırgızistan’da Gıda İşletmeleri Hakkında Genel Bilgi.

           3. Sınıf Öğrencisi Aybiyke IRISBEKOVA

       4. Kırgızistan’da Üretilen ve İthal Edilen Ürünlerinin Güvenliği.

           3. Sınıf Öğrencisi Beksultan TACİBEKOV

       5. Kırgızistan’da Gıda Üretim Alanında  Modern Teknolojileri Kullanımı.

           3. Sınıf Öğrencisi Abay MİDİN UULU