Аркага
13 Май 2019

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencileri PLASKAP Şirketinde Teknik Gezide


Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин, тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн 4-курсунун студенттери химия инженерлиги бөлүмүнүн 4-курс студенттери менен биргеликте 08/05/2019 күнү CЭЗ Бишкек аймагында жайгашкан ПЛАСКАП ишканасына экскурцияга барышып, ишкананын өндүрүштүк жана административдик бөлүмдөрү, лабораториясы менен жакындан таанышты. Бөлүмүбүздүн 4-курс студенттери GID-422 тамак-аш ишканаларын долбоорлоо сабагынын практикалык бөлүмү боюнча ишкананын генералдык планы, өндүрүштүк цехтердеги технологиялык линиялардын компоновкасы, негизги жана жардамчы имараттар, административдик корпус, ишканадагы транспорт агымдарынын иш алып баруусу сыяктуу маалыматтарды ала алышты.

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin, Gıda Mühendisliği Bölümünün IV. sınıf Öğrencileri Kimya Mühendisliği Öğrencileri ile Birlikte 08/05/2019 tarihinde SEZ Bişkek Serbest Ekonomik Bölgede bulunan PLASKAP Preform üreten şirketinde teknik geziyle bulunmuşlar. Gıda Mühendisliği Bölümünün IV. sınıf öğrencileri GID-422 Gıda Mühendisliği Tasarımı Dersi boyunca fabrika genel planı, üretim hattılarını yerleştirme, fabrikadaki hazır ürün depoları, şirketin piyasadaki durumu hakkında bilgileri öğrenmişler.