Аркага
14 Октябрь 2019

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencileri YASHAR Şirketinde Teknik Gezide


Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин, тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн 1- курс студенттери 11.10.2019 күнү ОсОО "Яшар" ишканасына экскурцияга барышып, ишкананын өндүрүштүк жана маркетинг бөлүмдөрү менен жакындан таанышты. Бөлүмүбүздүн 1-курс студенттери ишкананын генералдык планы, өндүрүштүк цехтердеги технологиялык линиялардын компоновкасы, жардамчы имараттар менен ишканадагы транспорт агымдарынын иш алып баруусу ж.б.у.с. билимдерге ээ болуш үчүн экскурцияга катышышып келишти.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin, Gıda Mühendisliği Bölümünün I. sınıf Öğrencileri 11.10.2019 tarihinde Yashar şirketinde teknik geziyle bulunmuşlar. I. sınıf öğrencileri fabrika genel planı, üretim hattılarını yerleştirme, fabrikadaki hazır ürün depoları, şirketin piyasadaki durumu hakkında bilgileri öğrenmişler.