Аркага
17 Ноябрь 2019

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencileri ATA Fabrikası ve Ecoproduct ASYA Şirketinde Teknik Gezide


 

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин, тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн 4-курс студенттери 15.11.2019 күнү "АТА" кондитердик фабрикасына жана ОсООЭкопродукт Азия” ишканасына экскурцияга барышып, ишкананын өндүрүштүк жана маркетинг бөлүмдөрү менен жакындан таанышты. Бөлүмүбүздүн 4-курс студенттери ишкананын генералдык планы, өндүрүштүк цехтердеги технологиялык линиялардын компоновкасы, жардамчы имараттар менен ишканадагы транспорт агымдарынын иш алып баруусу ж.б. маалыматтарга ээ болушту.

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin, Gıda Mühendisliği Bölümünün IV. sınıf Öğrencileri 15.11.2019 tarihinde ATA Fabrikasında ve Ecoproduct Asya şirketinde teknik geziyle bulunmuşlar. IV. sınıf öğrencileri fabrika genel planı, üretim hattılarını yerleştirme, fabrikadaki hazır ürün depoları, şirketin piyasadaki durumu hakkında bilgilere ulaşmışlar.