Аркага
15 Декабрь 2019

Gıda Mühendisliği Bölümünün Öğr. Gör. tarafından Seminer


 

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн окутуучулар курамы тарабынан  “Чүй областындагы мөмө-шире өндүрүшүнүн алма калдыгынан функционалдык мөмө батончигин өндүрүү” темасындагы илимий долбоор университеттин BAP тарабынан колдоосу (2019-17.112 чечими) менен Нежметтин Эрбакан университетинин тамак-аш инженерлиги  бөлүмүнүн окутуучулары менен биргелешип иш алып барышууда. Бул долбоордун негизинде тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн ага окутуучусу, долбоордун изилдөөчүсү х.и.к. Усубалиева Айгүл Нежметтин Эрбакан университетинин Тамак-аш инженерлиги  бөлүмүнө 18-22 ноябрь айында 2019-ж. иш сапары менен барып келди. Тажрыйба алмашуу максатында лабораторияда иштер жүргүзүлүп, илимий семинар өткөрүлдү. Азыркы кезде долбоордун иштери кызуу жүргүзүлүүдө. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün öğretim elemanları üniversitemizin BAP tarafından desteklenen  (Karar 2019-17.112) " Çüy bölgesindeki meyve suyu endüstrisinin elma atığından fonksiyonel meyve barının üretimi" konusundaki proje üzerinde  Necmettin Erbakan Üniversitesinin Gıda Mühendisliği Bölümü ile işbirliği yürütüyor. Bu proje kapsamında Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün Öğretim Görevlisi ve proje araştırmacısı Dr. Aygül USUBALIYEVA  18-22 2019 Kasım tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesinin Gıda Mühendisliği Bölümünde  proje kapsamında araştırma çalışmalarını yürütmüştür. Ayrıca Dr. Aygül USUBALIYEVA  tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesinin Gıda Mühendisliği Bölümünde  proje kapsamında seminer verilmiştir.