Аркага
5 Ноябрь 2015

Тамак-аш инженериясы бөлүмүнүн 2015-2016 окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрүнүн бүтүрүү иш (долбоору


Numara

Adı Soyadı

Бүтүрүү иш (долбоор) темалары

Danışmanı

1004.03005

Ayzat ALKA

Диетаны оптималдаштыруу

Prof.Dr. Coşkan ILICALI

1104.03009

Acar MAKAMBAY KIZI

Мөмө жемиштеринен шарап өндүрүүчу ишкананын долбоору

Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEV

1204.03017

Gülnaz HALBAYEVA

Канттуу жана аз канттуу шараптарды өндүрүүчү ишкананын долбоору

Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEV

1004.03021

Çolpon MOLDOBAYEVA

Мөмө жемиштерин кайра иштетүүчү ишкананын долбоору

Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEV

1104.03011

Altınay AKILBEKOVA

Жашылчаларды кайра иштетүүчү ишкананын долбоору

Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEV

1104.03007

Cazgül SEYİTKANOVA

Кыргыздардын улуттук ичимдиги “Бозо” өндүрүү үчүн уюткуну изилдөө

Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEV

1204.03014

Askar OSMONOV

Кыргыздардын улуттук ичимдиги “Максым” өндүрүү үчүн уюткуну изилдөө

Doç.Dr. Anarseyit DEYDİYEV

1104.03027

Çıngız KUBANIÇBEK UULU

Ундан даярдалган кулинардык азыктарды иштеп чыгуу жана сапатын баалоо

Doç.Dr. Nurudin KIDIRALİYEV

1104.03017

Elmira ÖMÜRALİYEVA

Балдар тамак-ашын өндүрүүчү технологиялык тизимдин долбоору

Doç.Dr. Nurudin KIDIRALİYEV

 

1104.03028

Begay CÜRSÜNBEK KIZI

Кыргызстанда өндүрүлүүчү  бал сортторунун сапатын изилдөө

Yard.Doç.Dr. Camila SMANALİYEVA

1004.03030

Mesut KARA

Жаңгакты кайра иштетүүчү кичи ишкананын долбоору

 

Yard.Doç.Dr. Camila SMANALİYEVA

1104.03015

Bermet SULTANOVA

Мөмө-жемиш консерваларын  өндүрүүчү кичи ишкананын долбоору

Yard.Doç.Dr. Camila SMANALİYEVA

1004.03027

Gülcan AZİMOVA

Натуралдык консерваларды өндүрүүчү ишкананын долбоору

Yard.Doç.Dr. Camila SMANALİYEVA

1104.03014

Aydana KADIRKULOVA

Сүттү кайра иштетүүчү кичи ишкананын долбоору

Yard.Doç.Dr. Camila SMANALİYEVA

1004.03011

Knıkey KANIBEKOVA

Кургатылган мөмө- жемиштерин өндүрүүчү кичи ишкананын долбоору

Yard.Doç.Dr. Camila SMANALİYEVA

1104.03016

Candos BOÇOLOYEV

Булак сууcyн бөтөлкөгө куюп  чыгаруучу ишканасы үчүн  ISO 22000 тамак-аш азыктарынын коопсуздугун башкаруу системасын иштеп чыгуу

Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA

1104.03012

Künbolot CUMABEK UULU

Булак суусун бөтөлкөгө куюп чыгаруучу кичи ишкананы долбоорлоо

Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA

1204.03024

Kanıkey RAYIMBEKOVA

Сут азыктарын иштеп чыгаруу үчүн HACCP планын иштеп чыгуу

Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA

1104.03010

Elvira SULTANMURAT KIZI

Эт азыктарын өндүрүүчү  ишканасында ISO 22000 тамак-аш азыктарынын коопсуздугун башкаруу системасын иштеп чыгуу

Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA

1104.03030

Arsen ASANOV

Кургатылган органикалык мөмө-жемиштерди иштеп чыгаруучу кичи ишкананы долбоорлоо

Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA

1004.03007

Yulduzay ABDURAZAKOVA

Өсүмдүк майын иштеп чыгаруучу кичи ишкананы долбоорлоо

Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA