Аркага
15 Сентябрь 2017

Genç Araştırmacıların Başarılarını Kutluyoruz


Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilim Departmanı'nın düzenlediği ve sonucunda 150 bin som civarında hibe verilmesi planlanan yarışma 8-25 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yarışma şu alanlarda düzenlenmiştir:

•  Doğa kaynaklarının rasyonel kullanımı;

•  Gıda Güvenliği;

•  İletişim teknolojileri;

•  İnsan sağlığı ve yaşam kalitesi;

•  Enerji sektöründeki yeni teknolojiler;

•  Seyahat ve aktarım lojistik sistemi;

•  Sosyal ve beşeri bilimler.

Adı geçen yarışmaya gönderilen 69 dilekçenin değerlendirilmesi sonucunda 31 genç araştırma görevlisi başarılı bulunarak seçilmiştir. Seçilen araştırma görevlilerinden 4'ü de aşağıda isimleri belirtilen KTMÜ'nün genç araştırma görevlileridir.

•  Karabayev Aybek Nurudinoviç ( Ziraat Fakültesi, Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü )

•  Macitova Ayçürök Taşmatovna ( Mühendislik Fakütesi, Gıda Mühendisliği Bölümü )

•  Sulaymanova Burulça Baktıbekovna ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü )

•  Esenali uulu Tair ( Ziraat Fakültesi , Bitki Koruma Bölümü )

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bütün akademik ve idari personeli genç araştırmacıların başarılarını kutluyor, başarılarının devamını diliyor!