Ч. Айтматов атындагы кампус, Кыргыз-Турк Манас университети, Инженердик факультети, 720038, Жал, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН

Тел.: (0312) 492763 (85, 88), кошумча 1106