МИССИЯБЫЗ

 • Тамак-аш өнөр жайы үчүн фундаменталдык жана кесиптик терең билимдерге ээ болгон, анын ичинде илимий изилдөө иштери үчүн дагы жарактуу, жогорку квалификациядагы кадрларды даярдоо.
 • Өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө салым кошууга аракеттенген, кесиптик жоопкерчиликти сезе билген, андан тышкары чыныгы граждандык сапаттарга ээ болгон адистерди чыгаруу.
 • Эл аралык деңгээлдеги билим берүү жана илим-изилдөө иштерин аткаруу менен коомго кызмат кылуу биздин бөлүмдүн алдына койгон миссиясы болуп саналат.

 

БАГЫТЫ

Тамак-аш инженерлиги билим багыты боюнча бакалавр, магистр жана докторанттарды даярдоо

 

МАКСАТЫБЫЗ

Кыргыз-Түрк Манас Университетинин курулуу миссиясына ылайык, тамак-аш өнөр жайы үчүн фундаменталдык жана кесиптик терең билимдерге ээ болгон, анын ичинде илимий изилдөө иштери үчүн дагы жарактуу, жогорку квалификациядагы кадрларды даярдоо; өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө салым кошууга аракеттенген, кесиптик жоопкерчиликти сезе билген, андан тышкары чыныгы граждандык сапаттарга ээ болгон адистерди чыгаруу; эл аралык деңгээлдеги билим берүү жана илим-изилдөө иштерин аткаруу менен коомго кызмат кылуу биздин бөлүмдүн алдына койгон максаты болуп саналат. 

 

ОКУУ ПРОГРАММАДАН КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР

 1. Математикалык, фундаменталдык жана инженердик илимдерди тамак-аш инженерлигинин көйгөйлөрүн жана маселелерин чечүүдө колдоно билет.
 2. Тамак-аш инженерлиги менен байланышкан, инженерлик проблемаларды аныктоого, моделдөөгө жана чечүүгө жөндөмдүү.
 3. Кесиптик, атайын талаптарды канааттандыруу үчүн системаларды жана процесстерди иштеп чыгууну жана чечүүнү билет.
 4. Заманбап техникалык иш жабдыктарын иштеп чыгууга, тандоого жана колдонууга жөндөмдүү жана маалымат технологияларын эффективдүү колдоно билет.
 5. Эксперименттерди пландайт, жүргүзөт, анализдейт жана алынган сан маанилерди чечмелей билет.
 6. Дисциплина ичинде жана дисциплина аралык топ ичинде жана өз алдынча иштөөгө жөндөмдүү.
 7. Түрк тилин оозеки жана жазуу жүзүндө эркин колдонот; Бул тилде отчет даярдоо, доклад окуу жана презентациялоо иштерин жүргүзө билет. Минимум бир чет тилин билет.
 8. Өмүр бою окуу жана билим алуунун маанилүүлүгүн түшүнөт.
 9. Этикалык, социалдык жана укуктук нормаларды сактоо менен инженердик иштерди аткарууга жөндөмдүү.
 10. Тамак-аш инженеринин карьерасында долбоорлорду, тобокелчиликти башкаруу ж.б. башкаруу иштери боюнча билимдерди колдоно билет.
 11. Тамак-аш инженерлигиндеги ишкердик, инновациялык жана туруктуу өнүгүү жөнүндө кабардар.
 12. Тамак-аш инженерлиги багытында актуалдык проблемаларды, заманбап изилдөөлөрдү билет жана  башкарууга жана ишкердүүлүккө жөндөмдүү. Глобалдык экологиялык проблемаларды жана өмүр коопсуздугун эске алуу менен тамак-аш инженерлигиндеги маселелерди чече билет.
 13. Тамак-аш инженерлигинде критикалык, чыгармачылык жана альтернативдүү ой жүгүртүү менен коопсуз тамак-аш азыктарын өндүрүүгө жөндөмдүү.

 

Бүтүрүчүлөрдүн иш тармактары

«Тамак-аш инженерлиги» бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү тамак-аш өнөр жайынын бардык тармактарында иштей алышат:

 • эт жана сүт комбинаттарында;
 • данды, мөмөлөрдү жана жашылчаларды кайра иштетүүчү заводдордо;
 • кант заводдорунда;
 • ар кандай суусундуктарды жана ичимдиктерди өндүрүүчү заводдордо;
 • тамак-аш азыктарын текшерүү боюнча мамлекеттик мекемелерде;
 • тамак-аш азыктарын изилдөөчү лабораторияларда жана илим изилдөө институттарында.